*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem:


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc ---------------

…., Ngày…. Tháng….. Năm …..

HỢP ĐỒNG

MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Mã số thích hợp đồng…………….

Căn cứ Bộ mức sử dụng Dân sự 2015;

Căn cứ quy định Điện lực ngày thứ 3 tháng 12 năm 2004; lao lý sửa đổi, bổ sung một số điều của công cụ Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 mon 10 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thi hành một số điều của nguyên tắc Điện lực và hiện tượng sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định Điện lực;

Căn cứ yêu cầu mua điện của mặt mua điện,

Chúng tôi gồm:

Bên buôn bán điện (Bên A):............................................................................................

Đại diện là ông (bà):…………………………Chức vụ:..............................................

Theo văn bản ủy quyền số: ……………….ngày……… tháng…………. Năm .........

Do ông (bà) …………………………………………..chức vụ ..............................  ký.

Địa chỉ .......................................................................................................................

Tài khoản số: ……………………………..Tại Ngân hàng: .........................................

Mã số thuế: …………………….Số điện thoại âu yếm khách hàng: ......................

Bên thiết lập điện (Bên B): Đại diện là ông (bà) ..........................................................

Số CMT/ hộ chiếu: ……………………được cấp ngày ... Mon ... Năm …… tại ........

Số điện thoại: ……………………………….Email .......................................................

Số điện thoại thông minh nhận tin nhắn: ......................................................................................

Theo giấy ủy quyền ngày ……tháng ...... Năm ………của: ........................................

Số hộ sử dụng chung: …………..(danh sách gắn thêm kèm).

Tài khoản số:………………………. Trên Ngân hàng: ..................................................

Hai bên thỏa thuận ký phù hợp đồng mua bán điện với hầu như nội dung sau:

Điều 1. Những nội dung nắm thể

1. Phía hai bên thống nhất áp dụng CÁC ĐIỀU KHOẢN thông thường kèm theo hòa hợp đồng này.

2. Địa chỉ thực hiện điện: ..............................................................................................

3 vị trí xác định chất lượng điện năng: .......................................................................

4. Vị trí lắp ráp công tơ điện: .......................................................................................

5. Vẻ ngoài và thời hạn giao dịch thanh toán tiền điện:

a) hình thức thanh toán:

□ Nộp tiền vào thông tin tài khoản của mặt A                                                            □ chi phí mặt

Tại ...............................................................................................................................

b) Thời hạn thanh toán: …… ngày kể từ ngày bên A thông tin thanh toán lần đầu.

c) vẻ ngoài thông báo thanh toán (văn bản, fax, điện thoại, thư điện tử, lời nhắn sms...)……

Điều 2. Những thỏa thuận hợp tác khác

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này bao gồm hiệu lực từ thời điểm ngày ... Tháng ... Năm ... (hoặc từ ngày ký hòa hợp đồng) đến ngày ... Mon ... Năm ... (hoặc cho ngày thích hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt). "

Trong thời gian thực hiện, một trong những hai bên bao gồm yêu cầu kết thúc Hợp đồng, sửa thay đổi hoặc bổ sung nội dung đã ký trong hòa hợp đồng phải thông báo cho bên đó trước 15 ngày để cùng mọi người trong nhà giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có cực hiếm như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

BÊN B(Ký với ghi rõ họ với tên)

BÊN A(Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

(Kèm theo vừa lòng đồng giao thương điện ship hàng mục đích sinh hoạt)

Điều 1. Chất lượng điện năng

Điện áp và tần số phải đảm bảo an toàn theo dụng cụ tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 137/2013/NĐ-CPhoặc văn phiên bản sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc cố gắng thế, trừ trường đúng theo có thỏa thuận khác cùng được khẳng định tại địa chỉ theo thỏa thuận hợp tác tại Khoản 3 Điều 1 của hợp đồng.

Điều 2. Đo đếm năng lượng điện năng

1. Điện năng thực hiện được xác minh qua công tơ điện và hệ số nhân của sản phẩm đo đếm điện. Thông số nhân được biểu hiện trong biên phiên bản treo tháo dỡ thiết bị thống kê điện.

2. Trang bị đo đếm điện được kiểm tra theo luật của pháp luật.

3. Lúc treo túa thiết bị thống kê điện phải khởi tạo biên bạn dạng có xác nhận của nhà hộ hoặc một thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ mái ấm gia đình Bên B hoặc tín đồ được mặt B ủy quyền cùng là phụ lục của hợp đồng.

Điều 3. Ghi chỉ số công tơ

Bên A ghi chỉ số vào ngày ấn định hàng tháng, có thể dịch chuyển thời gian ghi chỉ số trước hoặc sau đó 1 ngày, trừ trường vừa lòng bất khả kháng. Ngày ghi chỉ số được bộc lộ là ngày cuối của chu kỳ ghi chỉ số bên trên hóa 1-1 tiền điện.

Xem thêm: Nguyên Nhân Chính Hình Thành Đất Mặn Là Do, Ở Nước Ta, Đất Mặn Được Hình Thành Do Nguyên Nhân

Điều 4. Giá điện

1. Giá điện: Giá bán lẻ điện làm việc theo luật của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền.

2. Khi giá bán điện biến hóa được ban ngành nhà nước có thẩm quyền phê chăm chú thì giá bắt đầu được vận dụng và các bên chưa phải ký lại đúng theo đồng.

Điều 5. Thanh toán giao dịch tiền điện

1. Bên B giao dịch thanh toán tiền điện cho bên A hàng tháng một lần bằng tiền nước ta theo hiệ tượng và trong thời hạn theo thỏa thuận hợp tác tại Điểm a với Điểm b Khoản 5 Điều 1 của đúng theo đồng.

2. Hình thức thông báo thanh toán: Theo thỏa thuận tại Điểm c Khoản 5 Điều 1 của Hợp đồng.

3. Bên B bao gồm trách nhiệm thanh toán đủ số tiền ghi vào hóa đơn.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của mặt A

1. Được vào khu vực thống trị của bên B để kiểm tra, ghi chỉ số công tơ, sửa chữa, thay thế sửa chữa thiết bị đo đếm năng lượng điện và liên hệ với bên B để giải quyết các vấn đề liên quan tiền đến Hợp đồng. Việc cử người vào khu vực vực làm chủ của mặt B phải tiến hành theo công cụ của quy định có liên quan.

2. Ngôi trường hợp ngày ghi chỉ số công tơ chuyển đổi so với dụng cụ tại Điều 3, mặt A phải thông tin trên website của bên A so với công tơ nhằm trong phạm vi làm chủ của bên B.

3. Đơn phương dứt Hợp đồng khi mặt B không thực hiện điện vượt 06 tháng tiếp tục mà không thông báo trước cho mặt A.

4. Ngừng, sút mức cung cấp điện; phục hồi kịp thời vấn đề cấp năng lượng điện cho mặt B theo phương tiện của pháp luật.

5. Thông tin cho bên B biết trước thời điểm kết thúc hoặc giảm mức hỗ trợ điện ít nhất 05 ngày bằng phương pháp thông báo vào 03 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại bọn chúng khi có kế hoạch ngừng, bớt mức cung ứng điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp những công trình điện.

6. đảm bảo lưới năng lượng điện và các trang sản phẩm điện quản lý an toàn, ổn định, tin cậy. Bảo đảm cung cung cấp điện cho mặt mua điện đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn về kỹ thuật, unique dịch vụ, an toàn, trừ trường hợp lưới điện phân phối bị quá download theo xác nhận của viên Điều tiết điện lực hoặc cơ sở được ủy quyền.

7. Trường hợp bên A sẽ tạm xong cung cung cấp điện theo yêu cầu của mặt B trên Khoản 5 Điều 7 CÁC ĐIỀU KHOẢN bình thường của thích hợp đồng này, vào thời hạn 07 ngày tính từ lúc ngày thừa nhận được thông tin của mặt B về việc tiếp tục sử dụng diện, mặt A cần cấp điện trở về cho bên B.

8. Quyền và nhiệm vụ khác theo pháp luật pháp luật.

Điều 7. Quyền và nhiệm vụ của mặt B

1. Yêu cầu mặt A: bảo đảm chất lượng năng lượng điện năng tại địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng; kiểm tra chất lượng điện, tính đúng chuẩn của thiết bị đo đếm điện, số chi phí điện nên thanh toán; kịp thời phục hồi việc cung cấp điện sau khi mất điện.

2. Tạo điều kiện dễ dàng cho bên A kiểm tra, ghi chỉ số công tơ, sửa chữa, thay thế thiết bị thống kê điện.

3. Thông tin cho mặt A trước 15 ngày trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá điện; thay đổi số hộ dùng chung đã đăng ký trong đúng theo đồng; tất cả nhu cầu xong xuôi Hợp đồng.

4. Thông báo ngay cho mặt A khi phát hiện vật dụng đo đếm điện bị nứt hoặc ngờ vực chạy không chủ yếu xác, khi phát hiện những hiện tượng lạ bất thường rất có thể gây mất điện, mất an toàn cho bạn và tài sản.

5. Thông báo cho bên A biết trước 05 ngày khi mong muốn tạm xong sử dụng điện liên tục trên 06 tháng.

6. Chịu đựng trách nhiệm làm chủ tài sản, đảm bảo an toàn đối với con đường dây dẫn điện từ sau máy đo đếm điện năng tải điện đến nơi áp dụng điện. Không được tự ý hỗ trợ điện cho hộ áp dụng điện khác.

7. Thanh toán tiền điện mỗi tháng đầy đủ, đúng thời hạn theo đúng theo đồng.

8. Không được trường đoản cú ý tháo dỡ gỡ, dịch rời công tơ điện. Khi có nhu cầu di chuyển công tơ năng lượng điện sang địa điểm khác yêu cầu được sự chấp nhận của bên A và nên chịu toàn bộ chi tiêu di chuyển.

9. Không trộm cắp điện dưới phần nhiều hình thức. Trường hợp có hành vi trộm cắp điện, bên B cần bồi thường xuyên cho bên A theo hình thức về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết và xử lý tranh chấp thích hợp đồng giao thương mua bán điện do bộ Công thương ban hành; bị xử phạt vi phạm hành chủ yếu theo hiện tượng về xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ đi đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và công dụng do chủ yếu phủ ban hành hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo nguyên lý của pháp luật

10. Quyền và nhiệm vụ khác theo lý lẽ pháp luật.

Điều 8. Bồi thường thiệt hại với phạt vi phạm luật Hợp đồng

1. Các hành vi vi phạm hợp đồng

a) các hành vi vi phạm luật của mặt A:

Không đảm bảo an toàn chất lượng điện năng nguyên lý tại Điều 1, trừ trường hợp bất khả kháng; cung cấp điện cao hơn nữa giá quy định; ghi không nên chỉ số công tơ, tính không nên tiền năng lượng điện trong hóa đơn; khi mặt B có thông báo việc tăng số hộ dùng tầm thường mà mặt A không triển khai điều chỉnh; các hành vi khác vi phạm các quy định về giao thương mua bán điện.

b) những hành vi vi phạm của mặt B:

Sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá bán đã thỏa thuận trong thích hợp đồng; lờ lững trả tiền điện theo cơ chế mà không tồn tại lý do thiết yếu đáng; khi sút số hộ dùng thông thường mà không thông tin cho mặt A; những hành vi khác vi phạm các quy định về giao thương mua bán điện.

2. đền bù thiệt hại

a) mặt A đề nghị bồi thường cho mặt B lúc có các hành vi phạm luật tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

b) bên B nên bồi thường xuyên cho mặt A lúc có những hành vi vi phạm luật tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

c) Số tiền bồi hoàn được xác định theo phương thức do bộ Công Thương ban hành tại luật pháp về kiểm tra chuyển động điện lực và thực hiện điện, xử lý tranh chấp thích hợp đồng giao thương điện.

3. Phạt vi phạm luật Hợp đồng

Ngoài việc bồi hay thiệt hại lý lẽ tại Khoản 2 Điều này những bên bị phạt vi phạm hợp đồng như sau:

a) bên A bị phát vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng với khoảng phạt bằng 8% phần giá bán trị nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm luật nếu phạm luật một trong những trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) bên B bị phạt vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng với tầm phạt bằng 8% phần giá bán trị nhiệm vụ Hợp đồng bị vi phạm nếu vi phạm luật một trong số trường hợp quy định trên Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

1. Nhì bên cam đoan thực hiện nay đúng các thỏa thuận trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật của pháp luật.

2. Ngôi trường hợp phát sinh tranh chấp, nhị bên xử lý bằng yêu quý lượng. Nếu phía hai bên không tự giải quyết được thì có thể đề nghị Sở Công Thương tổ chức triển khai hòa giải. Trình tự, giấy tờ thủ tục và thời hạn tổ chức hòa giải được tiến hành theo mức sử dụng tại Điều 26 Thông bốn số 27/2013/TT-BCT ngày 31 mon 10 năm 2013 của cỗ Công mến hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc cố kỉnh thế.

3. Trong trường hợp không đề xuất hòa giải hoặc hòa giải không thành, một trong các hai mặt hoặc các bên tất cả quyền khởi khiếu nại tại Toà án theo nguyên tắc của điều khoản về tố tụng dân sự.

Xem thêm: Hầm Ngục Tối Phần 1 ( Được Gặp Em Tại Ngục Tối Liệu Có Sai (Phần 3) Tập 2

4. Trong thời hạn chờ giải quyết, mặt B vẫn phải thanh toán giao dịch tiền năng lượng điện và mặt A ko được xong cấp điện./.