Túi thứ nhất đựng 18kg gạo

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo

*

Túi trước tiên đựng 18 kilogam gạo,gấp 3 lần túi trang bị hai. Hỏi đề xuất lấy sinh sống túi trước tiên bao nhiêu kg gạo đổ quý phái túi thiết bị hai nhằm số gạo ở nhì túi đều bằng nhau ?


*

Túi thứ nhất đựng 18 kilogam gạo, gấp 3 lần túi vật dụng hai. Hỏi phải lấy làm việc túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ lịch sự túi trang bị hai nhằm số gạo ở nhì túi bằng nhau?


*

Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi lắp thêm hai. Hỏi phải lấy sinh hoạt túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ thanh lịch túi lắp thêm hai để số gạo ở nhị túi bằng nhau?


Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi vật dụng hai. Hỏi đề xuất lấy nghỉ ngơi túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ lịch sự túi sản phẩm hai nhằm số gạo ở nhị túi bằng nhau?


Túi gạo máy hai nặng: 18:3=6 (kg)

Hiệu 2 túi là: 18-6=12 (kg)

Vậy cần lấy từ bỏ túi trước tiên đổ lịch sự túi thứ hai nhằm 2 túi đều nhau là: 12:2=6 (kg)

Đ/s: 6 kg gạo

nhé.


Túi đầu tiên đựng 18 kilogam gạo với gấp 3 lần số gạo ngơi nghỉ túi máy hai. Hỏi phải chuyển từng nào kg gạo làm việc túi trước tiên sang túi sản phẩm hai nhằm số gạo ở hai túi bằng nhau? 


số gạo túi thứ 2 là: 18:3=6kg

tổng số gạo cả 2 túi là: 18+6=24kg

số kg gạo trung bình mỗi bao là: 24:2=12kg

vậy nên chuyển số kilogam gạo để 2 túi đều nhau là: 12-6=6kg

****^^
Xem thêm: Thực Hành Đo Nhiệt Độ Vật Lý 6, Vật Lý 6 Bài 23: Thực Hành Đo Nhiệt Độ

Túi đầu tiên đựng 18 kg gạo ; gấp 3 lần túi thiết bị hai . Hỏi buộc phải lấy ngơi nghỉ túi thứ nhất bao nhiêu ki lô gam gạo đổ thanh lịch túi lắp thêm hai nhằm số gạo ở nhị túi bằng nhau ?

Các cậu giúp mình với ! Thank you các cậu nha !


số gạo túi thứ hai là

18 : 3=6(kg)

vì túi thứ nhất gấp bố lần túi thứ 2 mag túi thứ 2 là 6 kilogam nên 

lấy nghỉ ngơi túi thứ nhất 6kg đổ quý phái túi vật dụng 2

học giỏi nhé chúng ta ^_^


Số gạo của túi đồ vật hai là: 

18:3=6 (kg) 

Tổng số gạo của cả hai túi là: 

18+6=24 (kg) 

Số gạo của từng túi lúc đều nhau là: 

24:2=12(kg) 

Cần đề nghị lấy ở túi thứ nhất để đổ thanh lịch túi sản phẩm công nghệ hai số gạo là: 

18-12=6(kg) 

Đáp số: 6 kg


Túi trước tiên đựng 18kg gạo, vội 3 lần túi máy hai. Hỏi bắt buộc lấy sống túi trước tiên bao nhiêu kilogam gạo đổ quý phái túi vật dụng hai nhằm số gạo ở nhì túi bởi nhau?


Túi thứ hai có số kilogam gạo là:

18 : 3 = 6 ( kg)

Phải rước ở túi đầu tiên số kilogam gạo đổ lịch sự túi thứ hai để số gạo ở cả hai túi bằng nhau là:

18 - 6 = 12 ( kilogam )

ĐS:...


Túi thứ 2 chứa số kh gạo là:

18 : 3 = 6 ( kilogam )

Phải rước ở túi thứ nhất sang túi sản phẩm 2 cho cả hai túi đều bằng nhau là:

(18 - 6 ) : 2 = 6 (kg)

Đáp số : 6kg


túi thứ nhất đựng 18kg gạo , túi trang bị hai đựng 54 kilogam gạo. Hỏi cần đổ bao nhiêu kg gạo làm việc túi thiết bị hai sang túi thứ nhất để nhì túi bởi nhau

 


Trung bình cộng số gạo 2 túi là : (18+54):2=36 (kg)

Phải đổ số kg gạo tự túi nhị sang túi đầu tiên dể 2 túi bằng nhau là:

54-36=18 (kg)

Đ/s: 18 kg gạo


Túi trước tiên đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thiết bị hai. Hỏi đề nghị lấy sống túi thứ nhất bao nhiêu ki lô gam gạo đổ sang trọng túi máy hai nhằm số gạo ở hai túi bằng nhau?


Túi lắp thêm hai đựng số ki lô gam gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Hai túi đựng số ki lô gam gạo là: 18 + 6 = 24 (kg)

Số gạo ở hai túi lúc đều bằng nhau thì tất cả số ki lô gam gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Phải đem túi thứ nhất chuyển sang trọng túi sản phẩm hai số ki lô gam gạo để hai túi cân nhau là: 18 – 12 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kilogam gạo
Xem thêm: Giải Bài 25 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 55 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 25 Trang 55 Sgk Toán 9 Tập 1

Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi lắp thêm hai. Hỏi nên lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu kilogam gạo đổ quý phái túi thứ hai nhằm số gạo ở nhì túi bởi nhau?


Giải

Túi máy hai đựng số kg gạo là:

(18div3=6) (kg)

Khi cân nhau thì mỗi túi đựng số gạo là:(left(18+6 ight)div2=12)(kg)Cần đổ gạo từ túi trước tiên sang túi lắp thêm hai số gạo nhằm hai túi cân nhau là:(18-12=6)(kg) Đ/S: 6kg gạo.