Trong Dao Động Điều Hoà, Vận Tốc Biến Đổi Như Thế Nào? Trong Dao Động Điều Hoà,

     

Câu hỏi: trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi:

A. Ngược trộn với vận tốc.

Bạn đang xem: Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi như thế nào? trong dao động điều hoà,

B. Trễ trộn 0,25π so với vận tốc.

C. Lệch trộn 0,5π so với vận tốc.

D. Cùng pha với vận tốc.

Lời giải:

Đáp án: C. Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi Lệch pha 0,5π so với vận tốc.

Các em cùng maymoccongnghiep.com.vn tìm kiếm hiểu thêm những kiến thức về giao động điều hoà nhé!

1. Khái niệm về giao động điều hoà

Dao động điều hòa:là dao động trong đó li đô (vị trí) của vật làmột hàm côsin (hay sin)của thời gian.

2. Phương trình dao động điều hòa.

Xem thêm: Truyen Ngan - 7000+ Một Mình & Ảnh Cô Đơn Miễn Phí


Điểm phường dao động điều hòa bên trên một đoạn thẳng từ -A đến A luôn có thể xem là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều với tốc độ góc ω, trên đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đó.

CM:

*
trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi" width="247">

Giả sử t = 0 vật ở vị trí M0được xác đinh bằng góc φ

Tại thời điểm t vị trí của M là (ωt + φ)

Khi đó hình chiều p của M bao gồm tọa độ :

x = A cos(ωt + φ)

Phương trình bên trên được gọi làphương trình của dao động điều hòa.

Trong đó:

x: Li độ của vật.

A: Biên độ của vật ( giá bán trị lớn nhất của li độ).

ω: tốc độ góc trong chuyển động tròn đều tốt tần số góc vào dao động điều hòa.

*
vào dao động điều hòa, gia tốc biến đổi (ảnh 2)" width="139">

ωt + φ: pha dao động tại thời điểm t.

Xem thêm: Bệnh Viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ Việt Mỹ, Bệnh Viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ

φ: pha ban đầu ( trộn dao động tại thời điểm ban đầu).

3. Vận tốc của vật dao động điều hòa

- Biểu thức theo thời gian: v = - ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2)

(Trong đóωA là biên độ của vận tốc, φ+π2là trộn của vận tốc )

- so sánh với li độ :vận tốc biến thiên điều hòa, thuộc tần số, sớm pha hơn x :π2(vuông trộn với x)

- Biểu thức liên hệ với li độ:x2A2+v2v2max=1x2A2+v2ω2.A2=1x2+v2ω2=A2

- Đồ thịcủa vận tốc theo thời gian là đường hình sin

Vận tốc theo li độ là một đoạn thẳng

- mô tả định tính biến thiên của vận tốc:

+ Chiều của vận tốc: luôn cùng chiều chuyển động

+ khi chuyển động từ biên về vị trí cân nặng bằng (|x|¯=> |v|­): Tốc độ tăng

+ Tại vị trí cân bằng (x = 0=> |v|max= ωA ): Tốc độ lớn nhất (Vận tốc tất cả thể cực đại hoặc cực tiểu)

+ Tại vị trí biên: vận tốc bằng không (Tốc độ nhỏ nhất)

4. Gia tốc của dao động điều hòa:

-Biểu thức theo thời gian: a = - ω2A cos(ωt+φ) = ω2A cos(ωt+φ+π)

(Trong đó ω2A là biên độ, φ+πlà pha của gia tốc )

-So sánh

+ Với li độ : Gia tốc biến thiên điều hòa thuộc tần số, ngược trộn với li độ

+ Với vận tốc: Gia tốc biến thiên điều hòa thuộc tần số, sớm phaπ2so với vận tốc (vuông trộn với vận tốc)

- Biểu thức:

+ Liên hệ với li độ: a = -ω2x

+ Liên hệ với vận tốc : a2amax2+v2v2max=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

- Đồ thị của gia tốc theo thời gian là đường hình sin; theo li độ là một đoạn thẳng; theo vận tốc là một elíp

- mô tả định tính biến thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng

+ lúc chuyển động từ biên về vị trí cân bằng chuyển động cấp tốc dần

+ Tại vị trí cân nặng bằng (x =0=>a = 0) gia tốc bằng không

+ Tại vị trí biên gia tốc gồm độ lớn cực đại (|x|= A => |a|max= ω2A)

¨Chú ý: Dao động điều hòakhônglà chuyển động thẳng biến đổi đều (vì a ko phải là hằng số)

4. Bài bác tập về gia tốc, vận tốc vào giao động điều hoà

Bài tập 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Search tốc độ trung bình lớn nhất của vật bao gồm thể đạt được trong khoảng thời gian Δt = T/6?

*
vào dao động điều hòa, gia tốc biến đổi (ảnh 3)" width="273">

Đáp án : D

Bài tập 2: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 4 s, biên độ dao động A = 10 cm. Tra cứu vận tốc trung bình của vật trong một chu kỳ: