Toán 6 quy đồng mẫu số

     

Giải toán lớp 6 tập 2 bài bác 5: Quy Đồng Mẫu những Phân Số. Giải bài xích tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Khuyên bảo giải bài xích tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Toán 6 quy đồng mẫu số


Lý thuyết bài xích 5: Quy Đồng Mẫu những Phân SốTrả lời câu hỏi bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài xích tập bài 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài bác 5: Quy Đồng Mẫu những Phân Số

Quy đồng mẫu mã số của không ít phân số là đổi khác những phân số kia lần lượt thành mọi phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu mã số với những phân số còn lại.

1. Quy đồng mẫu mã hai phân số

Muốn quy đồng nhì phân số ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội phổ biến của 2 chủng loại số để gia công mẫu chung.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu (chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng chủng loại số nhị phân số cùng Giải: Ta bao gồm 22 là bội tầm thường của 11 với 2

Vậy: (thừa số phụ ở đấy là 2)

(thừa số phụ ở đấy là 11)

Vậy hai phân số được quy đồng mẫu mã số thành nhị phân số tương xứng là với .

2. Công việc quy đồng mẫu mã số các phân số với mẫu mã số dương

Muốn quy đồng nhiều phân số với chủng loại số dương ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để là chủng loại chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng biện pháp chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng chủng loại số của những phân số sau ; cùng .

Giải: Ta có:

BCNN(6; 11; 2) = 66. Vậy mẫu chung của các phân số đã mang lại 66.

Ta có: (thừa số phụ là 11);

(thừa số phụ là 6)

(thừa số phụ là 33).

Vậy 3 phân số ; cùng được quy đồng mẫu mã số thành 3 phân số tương xứng là ; với .

Trả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

*
*
*

Câu hỏi 2 bài bác 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

a) tìm BCNN của những số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm những phân số lần lượt bởi ; ; ; nhưng cùng gồm mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Giải:

a) Ta gồm 8 = 23

Các quá số tầm thường và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn số 1 của 2 là 3.

Xem thêm: Sóng Ngang Truyền Được Trong Các Môi Trường, Sóng Ngang Truyền Được Trong Môi Trường Nào

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó: BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

b) Ta có các phân số lần lượt bằng ; ; ; tuy vậy cùng gồm mẫu là BCNN(2,5,3,8) là quy đồng mẫu số các phân số ; ; ; cùng với mẫu tầm thường là BCNN(2,5,3,8) = 120.

Ta có:

;

; ; .

Câu hỏi 3 bài bác 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

a) Điền vào địa điểm trống nhằm quy đồng mẫu những phân số: cùng – search BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– tra cứu thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Quy đồng mẫu những phân số: ; ; .

Giải:

a) – tìm BCNN(12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– search thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và chủng loại của từng phân số với quá số phụ tương ứng:

;

b) Ta có:

44 = 22.11

18 = 2.32

36 = 22.32

BCNN(44,8,36) = 22.32.11 = 396

– quá số phụ:

396 : 44 = 9

396 : 18 = 22

396 : (-36) = -11

– Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với vượt số phụ tương xứng ta được công dụng như sau:

;

;

.

Giải bài tập bài 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 28 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu những phân số sau: ; ; .

b) trong số phân số vẫn cho, phân số nào chưa tối giản?

Từ dìm xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như thế nào?

Giải:

a) Ta có: mẫu mã số chung là BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Quy đồng mẫu:

(thừa số phụ là 21);

(thừa số phụ là 14);

(thừa số phụ là 6).

b) Ta tất cả phân số không phải là phân số về tối giản.

Từ đó ta rất có thể quy đồng mẫu những phân số đang cho, trước hết đề nghị rút gọn các phân số đã đến thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Ta có: Mẫu chung của ; là 48.

Sau lúc quy đồng mẫu mã ta được tác dụng đơn giản hơn là ; cùng

Bài 29 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) b) c) với -6

Giải:

a) Ta gồm mẫu thông thường là BCNN(8,27) = 8.27 = 216

Vậy = ;

= = .

b) Ta gồm mẫu phổ biến là BCNN(9,25) = 9.25 = 225

Vậy = = ;

= =

c) Ta có -6 = bắt buộc mẫu phổ biến của với -6 là 15

Vậy và -6 quy đồng mẫu mã sẽ là với -6 = = .

Bài 30 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) với ;

b) với ;

c) , , d) , , Giải:

a) Ta gồm mẫu tầm thường là BCNN(120,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu ta được = = b) Rút gọn gàng ta được = Ta có mẫu bình thường của cùng là BCNN(73,13) = 73.13 = 949

Vậy quy đồng mẫu như sau:

= = =

= = c) Ta có mẫu số chung là BCNN(30,60,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu số ta được

= = ,

= = ,

= = .

Xem thêm: Cuộc Họp Của Chữ Viết Lớp 3, Trả Lời Câu Hỏi Bài Tập Đọc Cuộc Họp Của Chữ Viết

d) Ta tất cả mẫu số tầm thường là BCNN(60,18,90) = 180

Vậy quy đồng mẫu số ta được:

,

, .

Bài 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Hai phân số dưới đây có đều nhau không?