TOÁN 12 CHƯƠNG 2 BÀI 1 LŨY THỪA

     

§1. LŨY THỪAA. KIẾN THỨC CĂN BẢNKHÁI NIỆM LŨY THỪALũy vượt với số nón nguyênCho n là một trong những nguyên dương.an = a.aan thừa sốa° =1.a " = — a"Với a * 0Căn bậc na) Khái niệm: cho số thực b và số nguyên dương n > 2. Số a được gọi là căn bậc n của số b giả dụ an = b.b) Tính chấttya .y/b = ựãba khi n lẻ= ựa™ ;3. Lũy quá với số nón hữu tỉvan =a| khi n chẵn ’^/a = "tyã.Cho số thực a dương và số hữu tỉ r = —, trong số đó m e z, n £ N, n > 2. NLũy quá của a với số nón r là số ar xác định bởia = an = va4. Lũy vượt vói số nón vô tỉCho a là một vài dương, a là 1 trong sổ vô tỉ. Ta bằng lòng rằng luôn có một dãy số hữu tỉ (rn) có số lượng giới hạn là a và dãy số tương xứng (ar") có giới hạn không phụ thuộc vào vào bài toán chọn dãy số (rn).Ta gọi giới hạn của dãy số (ar") là lũy vượt của a cùng với số nón a, kí hiệu là a“.a“ = lim arn với a = lim rn.n—»+oon—>-kc11. Tinh chat của lũy thừa với số mũ thựcCho a, b là hầu hết số thực dương; a, p. Là mọi số thực tùy ỳ. Lúc đó, ta có:= aư’(ia“.ap = a“ + p(a“)p = a“ Viết các sô’ sau theo đồ vật tự tăng dần: a) Is’5; 2(ì Ị(ab)“ = aub“b“Nếu a > 1 thì a“ > ap khi và chỉ còn khi a > 3 nếu như a a|! khi còn chỉ khi a |4 = - I 9 J33164 = (24)4 = 23 = 81 x-0,75_ộ_5~+ 0,25*2 = (2‘4)"0,75 + (2’2)*2 = 23 + 25 = 8 + 32 = 40.6 )23222d) (0,04)-1"5 - (0,125) 3= í J_i 2 -fịì 3= (5’2) 2-(2~3) 3= 53-22= 121.c)2. Mang đến a, b là những số thực dương. Viết những biêu thức sau dưới dạng lũy quá với sô mù hữu tí:1! ía) a3 . Tãb) b2.b3.Tb111115a) a3.Vã = a3.a2 = a3 2 - a6 .44 1c) a3 : tyã = a3 3 = ac) a3 : TãỐịi.ải1d) Tb:bVậy sản phẩm tự tăng dần các sô" đã mang đến là: 21; H.1 1 111b) b2.b3.^b = b2+3+6 =b1 11 1 d) Vb : b6 = b3* 6 = bẽ.b) 98“b) Ta có:98° = 1;= I; 325 = (25)5 = 2Vậy: 98°; 325 ..4. đến a. B là mọi số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:c)11 1 1 a3b 3 - a 3b3a +1a +1= a14d)1 1 a3Vb + b:iíăựa + vbb5(b5 - b 5) _ b-ĩ■ 2 Ị -2 ~ b^ĩ b3(b3 -b 3)d)11 11 112 2 a3b 3 -a 3b3 _ a 3.b 3(a3 -b3) _-3 , -3‘ j h: = a" =a3 - b31111111111a3Vb + b3Vã _ a3.b2+b3.a2 _ a3b3(b6+a6)VãbVã + Vb5. Chứng tỏ ràng: a)11 11 a6 + b6a6 + b62V5/ ýÚ2 73"/G .Ốịiẳia) Ta bao gồm 2 V5 = V20 ; 3 V2 = 718 cần 2 V5 > 3 V2Vì 0 V54 = 3 Vẽ với 7 > 1 buộc phải 7673 > 7376c. BÀI TẬP LÀM THÊM1. Tínha) 32-37575b) 21+2"^ : 4^2c) 152+ỷ7 : ^32""/7.51+"/7jd) (-0,5) - 6250.25- 2-2. đến a > 0, b > 0. Đơn giản biểu thức sau:1 1Vã.b2 + b3 VãVí + Vb3. Hãy so sánh các cặp số sau:x7ãb)(a3 - b3 )(+ (ab)3 ).a)và 4-72b) 4 và277


Bạn đang xem: Toán 12 chương 2 bài 1 lũy thừa

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước
Xem thêm: Bài 6 Các Quốc Gia Phong Kiến Đông Nam Á, Bài 6: Các Quốc Gia Phong Kiến Đông Nam Á

Tham Khảo Thêm
Xem thêm: I Didnt Use To Like Football, Play Football Definition And Meaning

Giải bài Tập Toán 12 Giải Tích

Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐChươmg II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITChương III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNGChương IV. SỐ PHỨC

maymoccongnghiep.com.vn

Tài liệu giáo dục cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp những em học tốt, cung ứng giải bài tập toán học, thứ lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, kế hoạch sử, địa lý, soạn bài xích ngữ văn.