Tổ chức bộ máy nhà nước văn lang

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Tham khảo:

Nhà nước Văn Lang chia làm 3 cấp:

- Đứng đầu là Hùng Vương, giúp câu hỏi cho cua là các lạc hầu, lạc tướng. Bọn họ ở bộ máy trung ương. Nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đúng đầu các bộ là lạc tướng. Dưới bộ là những chiềng, chạ vì bồ bao gồm cai quản. Đất nước chưa xuất hiện luật pháp, quân đội.

Bạn đang xem: Tổ chức bộ máy nhà nước văn lang

- Đây là tổ chức nhà nước thứ nhất của nươc ta.

- Là một bộ máy hành chủ yếu từ tw đến địa phương.

- Tuy tổ chức triển khai nhà nước còn sơ khai nhưng rất có thể điều khiển cả một đất nước.


*

tổ chức nhà nước âu lạc:Ở trung ương,đứng đầu là hùng vương,giúp việc cho hùng vương bao gồm lạc hầu,lạc tướng.

Ở địa phương,lạc tướng mạo đứng đầu các bộ(có 15 bộ)bộ chính là chiềng,chạ

+Đây là đơn vị nước còn sơ khai 1-1 giản


- cho thấy nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?

- Nêu phạm vi cùng kinh đô của phòng nước Văn Lang

- trình bày tổ chức cỗ máy nhà nước Văn Lang.?

- Em gồm nhận xét gì về tổ chức máy bộ nhà nước Văn Lang?

- bên nước Âu Lạc thành lập và hoạt động trong hoàn cảnh nào?

- đơn vị nước thời Âu Lạc bao gồm điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang

Mong mn trợ giúp mình đang buộc phải gấp


Bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

- cho thấy nhà nước Văn Lang thành lập và hoạt động vào khoảng thời gian nào? Phạm vi không khí của nước Văn lang, kinh đô ở trong phòng nước Văn Lang nằm trong địa phương nào ngày nay?

- trình diễn về tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang.

- cho biết nhà nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào? Vào khoảng thời gian nào? kinh đô của nhà nước Âu Lạc.

- trình bày về tổ chức cỗ máy nhà nước Âu Lạc. Hãy cho thấy nhà nước thời Âu Lạc

Có điểm gì mới so với bên nước thời Văn Lang.

Bài 15: Đời sinh sống của người việt nam thời kì Văn Lang, Âu Lạc

- biểu đạt một số đường nét về đời sống vật hóa học của người dân Văn Lang, Âu Lạc.

- Những điểm vượt trội trong đời sống lòng tin của người dân Văn Lang, Âu Lạc.


Lớp 6 lịch sử vẻ vang
1
0

So với bên nước Văn Lang, tổ chức máy bộ nhà nước thời Âu Lạc gồm điểm gì không giống biệt? *

A. Giúp việc cho vua có những lạc hầu, lạc tướng.

B. Vua đứng đầu nhà nước, nắm phần lớn quyền hành.

Xem thêm: Nguyên Liệu Của Quá Trình Quang Hợp Là, Quang Hợp Là Gì

C. Cả nước chia thành nhiều bộ, vị lạc tướng đứng đầu.

D. Tổ chức chặt chẽ hơn, vua bao gồm quyền hơn trong việc trị nước.


Lớp 6 lịch sử
5
0

Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc tất cả điểm gì new so với công ty nước Văn Lang là

A. Quyền lực của vua và nhà nước được tăng cường

B. Bộ trang bị nhà nước kiến thiết theo mô hình Trung Hoa

C. Bộ đồ vật nhà nước được trả thiện

D. Xuất hiện thêm 6 bộ


Lớp 6 lịch sử
2
0

So với bên nước Văn Lang, tổ chức máy bộ nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì không giống biệt?

 A. Giúp việc cho vua có những lạc hầu, lạc tướng.

B. Vua đi đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành

. C. Cả nước chia thành những bộ, vị lạc tướng đứng đầu.

D. Tổ chức chặt chẽ hơn, vua có quyền rộng trong vấn đề trị nước.


Lớp 6 lịch sử hào hùng
10
0

Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc được gây ra trên cửa hàng nào?

A. Tổ chức cỗ máy nhà nước thời Văn Lang

B. Tổ chức cỗ máy nhà nước thời Tần

C. Tổ chức thị tộc cỗ lạc của tín đồ Tây Âu

D. Tổ chức thị tộc bộ lạc của bạn Lạc Việt


Lớp 6 lịch sử hào hùng
1
0

 

2. Vẽ sơ vật tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn Văn Lang, Âu Lạc

3. Trình bày đời sống vật chất và lòng tin của dân cư Văn Lang, Âu Lạc

4. Trình bày cơ chế cai trị của những triều đại phong con kiến phương Bắc( về thiết yếu trị, khiếp tế, văn hóa)


Lớp 6 lịch sử dân tộc
3
0

So với nhà nước Văn Lang, tổ chức cỗ máy nhà nước thời Âu Lạc gồm điểm gì khác 

Giúp việc cho vua có các lạc hầu, lạc tướng.

Vua mở màn nhà nước, nắm rất nhiều quyền hành.

Cả nước phân thành nhiều bộ, vì chưng lạc tướng mạo đứng đầu.

Tổ chức chặt chẽ hơn, vua có quyền hơn trong việc trị nước.


Lớp 6 lịch sử hào hùng
5
0

Điểm giống như nhau giữa đơn vị nước Văn Lang cùng Âu Lạc là gì? *

A. Tổ chức bộ máy nhà nước.

B. Quân nhóm được tổ chức quy củ.

Xem thêm: Phân Tích Truyện Ngắn Chiếc Lược Ngà Của Nguyễn Quang Sáng (Dàn Ý

C. Gồm vũ khí giỏi (nỏ Liên Châu).

D. đơn vị nước đã có quy định thành văn


Lớp 6 lịch sử vẻ vang
3
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)