Tình Cờ Gặp Lại Nhau

     
Tình cờ gặp lại nhau bên cạnh đó lâu lắm siêu quen nhau chạm mặt lại nhau đôi mắt vương niềm đau gặp gỡ lại nhau lúc chuẩn bị xa nhau chạm mặt lại nhau tóc xanh phai màu sắc Khăn thờ nữ đội ai nhưng mà em team í ...ơ .. Trên đầu Nửa thương bên nọ thì mến Nửa sâu bên phía ớ hơi nao Này cô gái ơi thấu chăng nỗi lòng Hỏi bạn người về đâu Đường đi ấy thấy nỗi sông sâu ngóng nhau bội bạc áo trốn bóng gió Ngoẳnh chú ý nhau lúc em qua mong Chờ nhau bạc đãi áo trốn bóng gió Ngoảnh quan sát nhau lúc em qua ước


Bạn đang xem: Tình cờ gặp lại nhau


Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Công Thức Tính Suất Điện Động Của Nguồn Điện, Bài Tập Về Mạch Điện Lớp 11 (Cơ Bản)

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Axít Hno3 Thể Hiện Tính Oxi Hóa Trong Phản Ứng, Hno3 Thể Hiện Tính Oxi Hóa Khi Tác Dụng Với

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.