TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 3 LOOKING BACK

     

Nối phần đông động từ màu xanh lá cây với phần đông từ đúng trong các khung, Đặt cồn từ thành thì quá khứ đối chọi hoặc hiện tại đơn


Task 1. Match the verbs in xanh with the correct words in the box

(Nối các động từ blue color với phần nhiều từ đúng trong những khung.)

donate

provide

help

evening classes

food

care

the community

books

education

homeless people

clothing

attention

the elderly

blood

the disabled

Lời giải đưa ra tiết:

- donate: food, books, clothing, blood

(quyên góp, hiến tặng: thức ăn, sách, quần áo, máu)

- provide: evening classes, food, care, books, education, clothing, attention

(cung cấp: các lớp học buổi tối, thức ăn, sự chuyên sóc, sách, giáo dục, quần áo, sự chú ý)

- help: the community, homeless people, the elderly, the disabled

 (giúp đỡ: cộng đồng, bạn vô gia cư, fan già, bạn tàn tật)


Bài 2


Video lý giải giải


Task 2.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 3 looking back

 Circle the best answer.

(Khoanh tròn câu trả lời hay nhất.)

1. Because Minh has (ever, never, ago) worked for a charity shop, he really wants to vị it.

2. (Already, Last week, So far) we visited sick children in Viet Duc Hospital.

3. Nhung has (already, many times, ever) finished all the homework

4. Have you read that book (yet, ever, never)?

5. Yes, I finished it (three times, so far, yesterday).

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Never

2. Last week

3. Already

4. Yet

5. Yesterday

 

1. Because Minh has never worked for a charity shop, he really wants to vị it.

(Bởi bởi vì Minh chưa từng thao tác làm việc cho một shop từ thiện, nên anh ấy thực sự mong làm.)

2. Last week we visited sick children in Viet Duc Hospital.

(Tuần trước chúng tôi đã thăm trẻ nhỏ bị căn bệnh ở cơ sở y tế Việt Đức.)

3. Nhung has already finished all the homework.

(Nhung đang làm xong tất cả bài bác tập về nhà.)

4. Have you read that book yet?

(Bạn vẫn đọc cuốn sách đó chưa?)

5. Yes, I finished it yesterday.

(Vâng, tôi đã xong nó hôm qua.)


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Task 3. Put the verbs in the past simple or the present perfect.

(Đặt đụng từ thành thì vượt khứ đối chọi hoặc lúc này đơn.)

1. He thinks she"s the most kind-hearted girl he ever (meet)__________.

2. She (visit) __________Hue when she was a child.

3. She (visit) __________Hue once.

4. How many plays __________Shakespeare (write) __________?

5. How many plays__________she (write) __________so far?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Has ever met

2. Visited

3. Has visited

4. Did Shakespeare write

5. Has she written

 

1. He thinks she’s the most kind-hearted girl he has ever met.

(Anh ấy suy nghĩ cô ấy là cô bé tốt bụng nhất mà anh ấy từng gặp.)

2. She visited Hue when she was a child.

(Cô ấy đang thăm Huế lúc cô ấy còn nhỏ.)

3. She has visited Hue once.

(Cô ấy đang đi du lịch tham quan Huế một lần.)

4.

Xem thêm: Sách Giải Toán Lớp 8 Trang 8 Trang 8 Toán 8 Tập 1, Bài 8 Trang 8 Toán 8 Tập 1

How many plays did Shakespeare write?

(Shakespeare đang viết từng nào vở kịch?)

5. How many plays has she written so far?

(Cho mang đến giờ cô ấy đang viết bao nhiêu vở kịch?)


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Task 4. Finish the sentences below.

(Hoàn thành các câu bên dưới.)

1. They"ve decided to lớn buy that car because_________________ .

2. Put on your warm coat because_________________________ .

3. We like her because___________________________________ .

4. Let"s help the street children because____________________ .

5. Because she loves her students,________________________ .

Lời giải bỏ ra tiết:

1. They’ve decided to buy that car because the engine is very good.

(Họ đã ra quyết định mua xe hơi đó vì động cơ rất tốt.)

2. Put on your warm coat because it is going lớn be cold this evening.

(Mặc áo khoác bên ngoài ấm vào vì tối ni trời vẫn lạnh đó.)

3. We lượt thích her because she’s kind.

(Anh ấy phù hợp cô ấy chính vì cô ấy tốt bụng.)

4. Let’s help the street children because they are not as lucky as we are.

(Chúng ta hãy giúp đỡ trẻ em đường phô" bởi vì trẻ rủi ro như chúng ta.)

5. Because she loves her students, she works very hard lớn improve her teaching.

 (Bởi do cô ấy yêu thương thương học viên của cô ấy, nên cô ấy làm việc rất chịu khó để nâng cao việc dạy dỗ học của mình.)


Bài 5


Video trả lời giải


Task 5. Role-piay. Student A is a reporter và student B is a volunteer. Student A asks the questions & writes down student B"s answers. Then swap your roles. Use the following questions as prompts:

(Đóng vai. Học sinh A là một phóng viên và học sinh B là một trong tình nguyện viên. Học sinh A hỏi những câu hỏi và viết xuống mọi câu vấn đáp của học sinh B. Tiếp đến đổi vai. Thực hiện những câu hỏi sau như thể gợi ý:)

• When did you start working for your organisation?

(Bạn đã bước đầu làm bài toán cho tổ chức của công ty khi nào?)

• Why did you decide lớn volunteer?

(Tại sao bạn ra quyết định làm quá trình tình nguyện?)

• What have you done so far with (name of organisation)?

(Bạn đã làm những gì với (tên tổ chức triển khai tình nguyện)?)

• Was there anything that made you happy with your work last month?

(Tháng trước có bất cứ điều gì làm bạn thấy vui với các bước của mình không?)

Student A

You joined Our Town 6 months ago because you wanted khổng lồ introduce Vietnamese culture lớn foreigners, và to practise English. You have given tours in English, and helped visitors to play traditional Vietnamese games. Last month you felt happy when you received a thank-you letter from two Australian visitors who liked the tours very much.

(Bạn tham gia công tác "Khu phố của bọn chúng tôi" 6 tháng trước vày vì bạn có nhu cầu giới thiệu văn hóa nước ta đến khác nước ngoài quốc tế cùng đê’ luyện tập tiếng Anh. Chúng ta đã thực hiện các tour bằng tiếng Anh, góp đỡ du khách chơi các trò chơi truyền thống lịch sử Việt Nam. Mon trước chúng ta cảm thấy siêu hạnh phúc khi bạn nhận được một lá thư cảm ơn tự 2 khác nước ngoài úc, những người rất thích những tour của bạn.)

Student B

You joined Big Heart 2 years ago because you wanted khổng lồ help people in hospital. You have donated blood twice, & given presents khổng lồ sick children. Last month you felt happy when you made a Mid-Autumn Festival lantern yourself và gave it to a little girl in hospital who loved it so much.

(Bạn đã tham gia công tác Trái tim lớn 2 biện pháp đây hai năm bởi vì bạn muốn giúp người ta trong căn bệnh viện. Các bạn đã hiến máu nhì lần, và khuyến mãi quà cho trẻ em bị bệnh. Tháng rồi các bạn cảm thấy vui khi bạn tự tay có tác dụng lồng đèn tết Trung thu và bộ quà tặng kèm theo nó cho 1 em gái bé dại ở khách sạn vốn siêu thích nó.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Student A (Học sinh A)

A: When did you start working for your organization, Our Town?

(Bạn ban đầu làm cho tổ chức của bạn, Phố chúng tôi từ khi nào?)

B: I joined 6 months ago.

(Tôi đang tham gia cách đó 6 tháng.)

A: Why did you decide to lớn volunteer?

(Tại sao bạn quyết định làm tình nguyện?)

B: Because I wanted to introduce Vietnamese culture to lớn foreigners, and to practice English.

(Bởi vì chưng tôi muốn giới thiệu văn hóa vn đến bạn nước ngoài, và thực hành tiếng Anh.)

A: What have you done so far with Our Town?

(Cho mang lại giờ chúng ta đã làm những gì với Phố chúng tôi?)

B: We’ve given tours in English, & helped visitors play traditional Vietnamese games.

(Chúng tôi đã mang về những tour du lịch bằng giờ Anh, với giúp khách du lịch tham quan chơi rất nhiều trò chơi truyền thống lịch sử Việt Nam.)

A: Was there anything that made you happy with your work last month?

(Có điều gì làm bạn niềm hạnh phúc với quá trình của bạn trong thời điểm tháng rồi không?)

B: Last month we felt happy when we received a thank you letter from two Australian visitors who liked the tours very much.

(Tháng rồi, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được bức thư cảm ơn từ nhị khách thăm quan Úc vốn siêu thích tour.)

Student B (Học sinh B)

A: When did you start working for your organization, Big Heart 2?

(Bạn đã bắt đầu làm vấn đề cho tổ chức của bạn, Trái Tim lớn 2 từ khi nào?)

B: 2 years ago.

(Cách đây 2 năm.)

A: Why did you decide to volunteer?

(Tại sao bạn quyết định làm tình nguyện?)

B: Because I want to help people in hospital.

(Bởi vì tôi ao ước giúp mọi người trong bệnh viện.)

A: What have you done so far with Big Heart 2?

(Bạn đã làm cái gi với Trái Tim béo 2?)

B: We donated blood twice, và given presents to lớn sick children.

Xem thêm: Các Hoang Mạc Trên Thế Giới Thường Phân Bố Ở Đâu ? Các Hoang Mạc Trên Thế Giới Thường Phân Bố Ở Đâu

(Chúng tôi đang hiến máu nhị lần và tặng kèm quà cho trẻ nhỏ bị bệnh.)

A: Was there anything that made you happy with your work last month?

(Có điều gì làm cho bạn niềm hạnh phúc với công việc của bạn vào thời điểm tháng rồi không?)

B: Last month we felt happy when we made a Mid-Autumn Festival lantern ourself & gave it khổng lồ a little girl in hospital who loved it so much.

(Tháng rồi chúng tôi cảm thấy niềm hạnh phúc khi cửa hàng chúng tôi chúng tôi làm cho lồng đèn Trung thu và tặng ngay cho một em gái nhỏ dại trong bệnh viện vốn hết sức thích nó.)