UNIT 5: WONDERS OF VIET NAM » TIẾNG ANH LỚP 9

     

Dưới đây là phần khởi động của Unit 5, nhằm reviews về chủ đề xuyên suốt tương tự như giúp độc giả có được một chiếc nhìn tổng quan liêu về chủ đề. Nội dung bài viết cung cấp gợi ý giải bài xích tập và phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu và làm bài xích tập giỏi hơn,1. Listen and read

Nghe với đọc

Veronica: Guess what? I"m going to lớn Hue thành phố next week.Mi: That"s great! Are you excited?Veronica: Very! You"ve been there, haven"t you?Mi: Yes, I have. Three times, actually. It"s anamazing place. How are you getting there?Veronica: My father suggests we should go by air.Mi: That"s too expensive! I suggest going bytrain. You can meet people & see a lot of beautiful sights from the train.Veronica: That sounds better. & do you know any good places to stay in Hue City?Mi: I"d recommend the Romance Hotel.I can give you the address if you like.Veronica: Great, thanks. What"s the best way get around?Mi: It"s probably best to use rickshaws. It"s said that they"re quicker and cheaper than taxis.Veronica: Hmm, that"s good khổng lồ know. So what are the things we shouldn"t miss - any good museums?Mi: Er no, don"t bother going khổng lồ th^ museums.There are much better thing; to see there. You should definitely see the Royal Citadel. It"s said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam. In fact, it"s listed as a UNESCO World Heritage Site.Veronica: Yes, that"s what I"ve heard. So what else is worth seeing?

Dịch:

Veronica: Đoán coi nào. Mình định đi Huế tuần tới.Mi: thật tuyệt! Cậu chắc là thích lắm nhỉ?Veronica: Đúng rồi. Cậu vẫn tới đó bao giờ chưa?Mi: Mình mang lại đó 3 lần rồi. Đó là một trong nơi siêu thú vị. Cậu cho tới đó bởi phương tiên gì?Veronica: bố mình lưu ý là đi sản phẩm bayMi: nắm thì mắc lắm. Cậu yêu cầu đi tàu. Cậu sẽ sở hữu được thể gặp gỡ gỡ mọi tín đồ và chiêm ngưỡng cảnh vật đẹp quan sát từ tàu ra.Veronica: Nghe gồm vẻ giỏi hơn đấy. Cậu bao gồm biết chỗ nào để tới thăm quan ở Huế không?Mi: Cậu đề nghị tới khách sạn Romance. Mĩnh sẽ mang đến cậu add nếu cậu muốn.Veronica: thiệt tuyệt, cảm ơn nhé. Cách tốt nhất có thể để đi thắm quan ko kể là gì?Mi: xuất sắc nhát là đi xe cộ kéo. Nhanh với rẻ rộng taxi.Veronica: thiệt may lúc biết điều này. Vậy không nên bỏ dở thăm quan những nơi nào? có bảo tàng nào tốt không?Mi: Không tuy thế đừng ngại. Có khá nhiều điều còn thú vị hơn hết bảo tàng. Cậu độc nhất vô nhị định buộc phải tới thăm Hoàng Thành. Nó là 1 trong những trong nhuững kì quanncuar Việt Nam. Thực tế, nó được UNESCO công nhận là di tích lịch sử văn hóa.Veronica: Mình cũng đều có nghe nói. Tất cả gì đáng xem nữa không?

a.Read the conversation again và fill in each gap with no more than three words.

Bạn đang xem: Unit 5: wonders of viet nam » tiếng anh lớp 9

Đọc lại đoạn hội thoại cùng điền vào nơi trống với không thật 3 từ

1. Veronica"s family is going to_____ Hue City _____ next week.2. Ngươi has been lớn Hue City____ three _____ times.3. Veronica"s father suggested they should______ go by air ______ 4. Mi suggested going by train because Veronica"s family can meet people và see a lot of____ beautiful sights _____ .5. Mày suggested Veronica should ___use rickshaws___ khổng lồ getaround Hue City.6. In Mi"s opinion, Veronica shouldn"t go to___the museum___

b. Read the conversation again & find the expressions Veronica và Mi use toask for,make, và respond torecommendations.

Đọc lại đoạn hội thoại cùng tìm hầu như câu của Veronica và Mi sử dungj để xin, đưa ra và vấn đáp gợi ý

Asking for recommendations

Making recommendations

Responding to lớn recommendations

And vị you now any good place to lớn stay in Hue city?

What is the best way to get around?

So what are the thing we shouldn’t miss – any museum?

I suggest going by train

I recommend Romance Hotel

It’s probaly the best to lớn use richshaws

Er no don’t bother going khổng lồ the museum

You should definitely see the Royal Citadel.

That sounds better

Hmm, that’s good khổng lồ know

That’s what I’ve heard

2a. Write the responses below into the correct columns.

Viết câu trả lời vào đúng cột

It"s probably best khổng lồ go by train.It"s well worth seeing.Don"t drink the water.Thanks, that"s really useful.I wouldn"t eat anything that"s sold in the street.It isn"t really worth seeing.You really must goto Agra.What about places outside Hue City?Have you got any other tips?

1. Bởi you know any good places to eat?

a. Er no, don’t bother buying things there. They’re too expensive

1-b

2. I wouldn’t eat anything that’s sold in the street. You can easily get ill.

b. I’d recommend a place called Shanti – the food there is delicious

2-c

3. Is there anything else worth visiting

c. Yes, that’s what I’ve heard.

3-e

4. & what about souvenir?

d. There’s Gia Long Tomb. That’s well worth a visit

4-a

b. Match sentences (1-4) khổng lồ sentences (a-d) lớn make exchanges. Then pratise the exchanges with a partner.

Asking for recommendation

Making recommendations

Responding khổng lồ recommendations

Recommendation things

Not recommendation things

What about places outside Hue City?

Have you got any other tips?

It"s well worth seeing.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 108 Sgk Toán 7 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 1 Trang 107 Sgk Toán 7 Tập 1

It"s probably best to go by train.

You really must go lớn Agra.

Don"t drink the water.

I wouldn"t eat anything that"s sold in the street. It isn"t really worth seeing.

Thanks, that"s really useful.

3a.Below are some places of interest in Viet Nam. Write them under the pictures.

Dưới đó là một vài địa danh ở Việt nam. Viết tên bọn chúng dưới các bức tranh

a. Ha Long Bayb. Phong Nha Cavec. Po Nagar Cham Towersd. One Pillar Pagodae. Saigon Notre- Dame Cathedralf. Cuc Phuong Nation Park

b. Now put them in the corect collumn

Đặt vào đúng cột

Natural wonders

Man-made wonders

Ha Long Bay

Phong Nha Cave

Cuc Phuong National Park

PoNagarChamTowers

One Pillar Pagoda

Saigon Notre-Dame Cathedral

4. Work in pairs. Ask và answer questions about some wonders of Viet Nam.

Xem thêm: Các Giai Đoạn Và Cách Điều Trị Ung Thư Hạch Giai Đoạn 3, U Lympho Không Hodgkin

Làm vấn đề theo cặp. Hỏi với trẻ lời các câu hỏi về các kì quan tiền của Việt Nam.