Language focus

     

Unit 2: Making Arrangements – tiếng Anh Lớp 8

Language Focus

Language Focus Unit 2 Trang 25 SGK tiếng Anh Lớp 8

Talk about intentions with be going toAdverbs of place

1.

Bạn đang xem: Language focus

Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy thao tác với chúng ta bên cạnh, nói xem những người dân này sẽ làm gì theo lấy ví dụ như sau:)

Example: Nga has a movie ticket.

She s going khổng lồ see a movie.

a. Quang và Nam bought new fishing rods yesterday.

b. Trang’s mother gave her a new novel this morning và she has no homework today.

c. Van has a lot of homework in Math and she is going to lớn have Math at school tomorrow.

d. Mr. Hoang likes kích hoạt movies very much và there’s an interesting action movie on TV tonight.

e. Hien’s friend invited her to his birthday party.

Hướng dẫn giải

a. Quang & Nam bought new fishing rods yesterday. (Hôm qua Quang với Nam mua đề xuất câu mới.)

⟶ They’re going fishing. (Họ sẽ đi câu cá.)

b. Trang’s mother gave her a new novel this morning and she has no homework today. (Sáng nay bà bầu Trang mang lại cô một cuốn tè thuyết new và từ bây giờ cô không có bài tập ở nhà.)

⟶ She’s going to read it (the new novel). (Cô ấy sẽ đọc nó (cuốn đái thuyết mới).)

c. Van has a lot of homework in Math và she is going to lớn have Math at school tomorrow. (Vân có nhiều bài tập toán trong nhà và sau này cô gồm giờ toán sinh sống trường.)

⟶ She’s going to bởi vì her homework. (Cô ấy sẽ làm bài bác tập về nhà của mình.

Xem thêm: Hình Thoi Có Bao Nhiêu Tâm Đối Xứng, Hình Thoi Abcd Có Tâm Đối Xứng O

)

d. Mr. Hoang likes kích hoạt movies very much & there’s an interesting action movie on TV tonight. (Ông Hoàng vô cùng thích phim hành động và gồm một tập phim hành rượu cồn rất hấp dẫn trên tivi tối nay.)

⟶ He’s going to lớn see/ watch it (the action film on TV) tonight. (Anh ấy sẽ xem nó (bộ phim hành vi trên TV) tối nay.)

e. Hien’s friend invited her to lớn his birthday party. (Bạn của nhân hậu mời cô đến tham dự các buổi lễ hội sinh nhật của cậu ấy.)

⟶ She’s going to give him a nice birthday present. (Cô ấy sẽ tặng cho anh ấy một món rubi sinh nhật giỏi vời.)

2.

a. Copy the questionnaire in your exercise book. địa chỉ three more activities lớn the list. Then complete the “you” column with checks (✓) and crosses (✘). (Chép bản câu hỏi sau vào vở bài tập của em. Hãy thêm vào list 3 hoạt động nữa rồi ghi lại (✓) hoặc dấu (✘) vào cột hỏi về em.)


What are you going to vì on the weekend?
Are you going to…YOUYOUR PARTNER
see a movie?
play sports?
meet your friends?
help your parents?
do your homework?
watch TV?

What are you going to vì on the weekend? (Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? )
Are you going to… (Bạn sẽ….)YOU (BẠN)YOUR PARTNER (BẠN CỦA BẠN)
see a movie? (đi coi phim?)
play sports? (chơi thể thao?)
meet your friends? (gặp các bạn bè?)
help your parents? (giúp đỡ bố mẹ?)
do your homework? (làm bài tập về nhà?)
watch TV? (xem tivi?)
read books? (đọc sách?)
go on a picnic? (đi dã ngoại?)
go swimming? (đi bơi?)

b. Now ask your partner what he or she is going khổng lồ do. Complete the ‘your partner’ column of the questionnaire. (Bây tiếng hãy hỏi chúng ta em coi cậu ấy hoặc cô ấy sẽ làm gì rồi lưu lại (✓) hoặc (✘) vào cột trả lời thắc mắc về chúng ta em.)

Hướng dẫn giải


What are you going to vày on the weekend? (Bạn sẽ làm cái gi vào cuối tuần? )
Are you going to… (Bạn sẽ….)YOU (BẠN)YOUR PARTNER (BẠN CỦA BẠN)
see a movie? (đi coi phim?)
play sports? (chơi thể thao?)
meet your friends? (gặp bạn bè?)
help your parents? (giúp đỡ ba mẹ?)
do your homework? (làm bài bác tập về nhà?)
watch TV? (xem tivi?)
read books? (đọc sách?)
go on a picnic? (đi dã ngoại?)
go swimming? (đi bơi?)

3. Complete the speech bubbles. Use each adverb in the box once. (Dùng trạng từ mang lại trong khung để xong xuôi các hình thoại sau. Mỗi trạng từ bỏ chỉ dùng một lần.)

Ba is playing hide and seek with his cousin, Tuan. (Ba đang chơi trốn tìm kiếm với Tuấn em họ của mình.)

outsideinsidetherehereupstairsdownstairs

*

Hướng dẫn giải

a. Where is Tuan? (Tuấn đâu rồi?)

I think he’s upstairs. (Mình nghĩ về em ấy ở tầng trên.)

b. No. He isn’t here. (Không. Em ấy không tồn tại ở đây.)

c. He isn’t downstairs & he isn’t upstairs. (Em ấy không trên tầng dưới cùng em ấy cũng không tại tầng trên.)

d. Perhaps he’s outside. (Có lẽ em ấy ở bên ngoài.)

e. No. He isn’t there. (Không. Em ấy không tồn tại ở đó.)

f. I’m not outside. I’m inside, Ba. (Em ko ở mặt ngoài. Em ở trong nhà anh cha ạ.)

Các chúng ta Vừa xem Qua ngôn từ Language Focus Unit 2 Trang 25 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 8. Bài bác Học bao hàm Phần 1, 2, 3, Sau bài học kinh nghiệm Này Các các bạn sẽ Đến Unit 3: At Home, Chúc các bạn Học giỏi Tiếng Anh Lớp 8.

Xem thêm: Câu Bị Động Của Hiện Tại Hoàn Thành, Trắc Nghiệm Tiếng Anh Online


Các bạn đang xem Language Focus Unit 2 Trang 25 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 8 trực thuộc Unit 2: Making Arrangements tại Tiếng Anh Lớp 8 môn giờ Anh Lớp 8 của maymoccongnghiep.com.vn. Hãy nhận Đăng ký kết Nhận Tin Của website Để cập nhật Những tin tức Về học Tập mới nhất Nhé.