Soạn bài unit 1 lớp 10

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Soạn bài unit 1 lớp 10

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... Sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 10 dễ dàng dàng chuẩn bị bài nhằm học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

*

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê những từ vựng:

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask & answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc về những bài toán làm tầm trung của em, sử dụng gợi ý bên dưới.)

A: What time vì chưng you often go to school? (Bạn thường đi học lúc mấy giờ?)

B: I often go to school at 6.30.

A: What time vày you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What bởi vì you often vì chưng in the morning?

B: I go khổng lồ school.

A: What bởi vì you often do in the afternoon?

B: I often bởi vì my homework.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage và then bởi vì the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và tiếp đến làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up and go down to the kitchen khổng lồ boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast & then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes to get ready. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5:30. I plough & harrow my plot of land & at a quarter to eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants và smoke local tobacco. I continue to work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest và have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go to the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I vày the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV và go to lớn bed at about 10 p.m. Sometimes we go & see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children and our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working và we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ 30. Tôi thức dậy và xuống bếp đun nước đến buổi trà sáng. Tôi uống vài tách trà, ghi điểm tâm cấp tốc và tiếp nối dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn chỉnh bị. Tôi rời ra khỏi nhà thời gian 5 giờ đồng hồ 15 và đến ruộng đúng 5 giờ 30. Tôi cày với bừa thửa khu đất của tôi, và lúc 7 giờ đồng hồ 45 tôi nghỉ ngơi một tí. Trong những khi nghỉ, tôi thường xuyên uống trà với các bạn nông với hút dung dịch lào. Tôi tiếp tục thao tác từ 8 tiếng 15 cho tới 10 tiếng 30. Tiếp nối tôi về công ty nghỉ ngơi một tí và ăn uống trưa với mái ấm gia đình lúc 11 tiếng 30. Sau bữa trưa, tôi hay nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 tiếng 30 chiều, shop chúng tôi ra đồng một lần nữa. Shop chúng tôi sửa bờ cho những mảnh ruộng. Sau đó ông chồng tôi bơm nước vào ruộng trong những khi tôi cấy lúa. Công ty chúng tôi làm việc khoảng chừng hai tiếng trước khi công ty chúng tôi nghỉ. Chúng tôi làm xong các bước lúc 6 giờ. Chúng tôi ăn buổi tối lúc khoảng chừng 7 giờ, kế tiếp xem tivi với đi ngủ lúc khoảng 10 giờ. Đôi khi chúng tôi sang quán ăn xóm để uống trà. Shop chúng tôi tán gẫu về công việc, con cái và kế hoạch cho hoa màu tới. Dầu ngày tất cả dài nhưng shop chúng tôi hài lòng với công việc đã làm. Cửa hàng chúng tôi yêu lao đụng và yêu thương thương con cái mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn cách thực hiện A, B, hoặc C sao cho sát nghĩa với tự in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2.

Xem thêm: Trường Đại Học Phenikaa Có Tốt Không Ạ? Trường Đại Học Phenikaa Ở Hà Nội Có Tốt Không Ạ

What time does he get up và what does he vì after that? (Ông ấy thức dậy cơ hội mấy giờ và làm những gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 & goes down to the kitchen to lớn boil some water for his early tea.

3. What does he vì in the morning? (Ông ấy làm gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs and harrows his plot of land, drinks tea and smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What vì chưng Mr. Vy và his wife vị in the afternoon? (Ông Vy với vợ làm những gì vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy and his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay là không hạnh phúc với cuộc sống của bản thân mình không? tại sao?)

=> Yes, they are. Because they love working & they love their children, too.

Task 3. Scan the passage & make a brief cảnh báo about Mr. Vy & Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your note with a partner. (Đọc lướt đoạn văn cùng ghi chú vắn tắt về quá trình thường làm mỗi ngày của ông Vy với bà Tuyết. Kế tiếp so sánh bảng ghi chú của em với các bạn cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down khổng lồ the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy and Mrs Tuyet go lớn the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go to bed

- Sometimes visit neighbours và chat with them.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm câu hỏi theo nhóm. Hãy nói về các bước hàng ngày của ông Vy với bà Tuyết.)

Mr Vy & Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

Xem thêm: Đơn Xin Nghỉ Học Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học 2020, Download Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học

After dinner, they watch TV và go lớn bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children & their plan for thc next crop. They love working & they love their children as well.