Soạn Anh 11 Unit 5 Being Part Of Asean

     

Đây là phần khởi cồn của unit 5 với chủ đề: Being part of ASEAN, giúp đỡ bạn học tất cả cái chú ý tổng quan lại về chủ thể đồng thời cung ứng một số tự vựng lên quan tiền cùng cách phát âm và ngữ pháp. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn anh 11 unit 5 being part of asean

*

Getting started – Unit 5: Being part of ASEAN

ASEAN và the ASEAN Charter (ASEAN với Hiến chương ASEAN)

1. Listen and read. (Nghe với đọc.)

Dịch hội thoại

Khối ASEAN cùng Hiến Chương ASEAN

Giải:

а. Preparation for a competition on ASEAN and the ASEAN Charter.

3. Match each word with its definition. Then practise reading the words aloud. (Hãy ghép từ đúng với khái niệm của nó. Tiếp nối thực tập hiểu to rất nhiều từ kia lên.)

Giải:

2. Maintain (duy trì)

a. Keep (something) in a particular condition; enable something khổng lồ continue (giữ (cái gì đó) vào một đk đặc biệt, cho phép cái gì đấy để tiếp tục)

4. Association (hiệp hội)

b. An organized group of people who have common interests, activities or purposes. (một nhóm tín đồ có tổ chức triển khai có đa số sở thích, chuyển động hoặc mục tiêu chung)

3. Charter (điều lệ / hiến chương)

c. The written mô tả tìm kiếm of the fundamental principles and aims of an organization.

Xem thêm: Nhà Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh Là Ai, Nguyễn Thế Hoàng Linh Và Trang Thơ Bắt NạtXem thêm: Nhóm Vinyl Có Công Thức Là A, Nhóm Vinyl Có Công Thức Là   A

(mô tả bởi văn phiên bản về các nguyên tắc cơ phiên bản và mục tiêu của một đội chức)

5. Bloc (khối)

d. A group of countries or parties with similar political interests. (một team các đất nước hoặc những bên bao gồm cùng sở thích chính trị)

1. Stability (sự ổn định)

e. The unique of being steady and not changing (chất lượng bình ổn và không rứa đổi)

4. Read the conversation again & answer the questions. (Đọc lại đoạn hội thoại rồi vấn đáp câu hỏi.)

Giải:

Why does Bao Thy look worried? (Tại sao Bảo Thy nhìn lo lắng?)=> She looks worried because her classmates know a lot more about ASEAN & the ASEAN Charter, and more confident than her. (Cô ấy lo ngại vì bàn sinh hoạt của cô biết nhiều hơn thế nữa về ASEAN cùng Hiến chương ASEAN, và tự tin rộng cô ấy.)How many members does ASEAN have? (ASEAN có bao nhiêu thành viên?)=> As of 2010, it consists of ten thành viên states, but it may get bigger because other countries have applied to join the bloc. (Tính mang đến năm 2010, hiệp hội những nước này bao hàm mười nước nhà thành viên, nhưng rất có thể tăng lên vì các nước không giống đã vận dụng để tham gia khối.)What are its aims & purposes? (Mục tiêu và mục đích của nó là gì?)=> ASEAN focuses on improving thành viên states" economies, & maitaining regional peace and stability. (ASEAN triệu tập vào việc nâng cao nền kinh tế tài chính của các quốc gia thành viên, và gia hạn hòa bình và định hình khu vực.)How does Singapore help other ASEAN countries? (Singapore hỗ trợ các nước ASEAN khác như thế nào?)=> It offers the Singapore Scholarship and the ASEAN Scholarship khổng lồ students from other ASEAN countries. (Hiến lịch trình này cung cấp Học bổng Singapore và Học bổng ASEAN mang lại sinh viên từ những nước ASEAN khác.)What does Mr Lam want Bao Thy to lớn tell him about the ASEAN Charter? (Ông Lam muốn Bảo Thy kể gì mang đến ông về Hiến chương ASEAN?)=> He wants her to lớn tell him the main principles of the ASEAN Charter. (Ông hy vọng cô ấy nói mang đến ông phần đa nguyên tắc bao gồm của Hiến chương ASEAN)When will Mr Lam continue quizzing his daughter? (Khi làm sao Ông Lam sẽ tiếp tục hỏi đàn bà mình?)=> He"ll continue quizing her tonight after work. (Ông ấy sẽ tiếp tục hỏi cô ấy về tối nay sau khoản thời gian làm việc.)

5. Underline the phrases with the -ing size in the conversation. Compare the answers with your partner"s. (Gạch dưới những cụm từ có -ing trong khúc hội thoại. đối chiếu câu trả lời của em với của chúng ta bên cạnh.)