Sơ Đồ Tư Duy Hóa Học Hữu Cơ 11

     

Hệ thống lý thuyết Hóa 12 qua Sơ đồ tư duy Hóa 12 chương 1 bỏ ra tiết, rất đầy đủ nhất. Tổng đúng theo loạt bài xích hướng dẫn lập Sơ đồ bốn duy Hóa 12 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ bốn duy hóa 12 chương 1 – este cùng lipit

1. Sơ đồ tứ duy hóa 12 chương 1 ngắn gọn

 

*

*

*

*

*

B. Tóm tắt kim chỉ nan hóa 12 chương 1 este - lipit

I. ESTE 1. Định nghĩa:

Este là dẫn xuất của axit cơ học khi cụ nhóm OH bởi nhóm OR.Bạn vẫn xem: Sơ đồ tư duy chất hóa học hữu cơ

R’-CO-OH => R’-CO-OR (R là cội hiđrocacbon)

2. Danh pháp: 

Tên este = gốc hiđrocacbon của ancol + cội axit tương ứng.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học hữu cơ 11

Ví dụ: CH3-COO-CH2-CH3 : Etyl axetat

HCOO-CH=CH2 : Vinyl fomat

CH3-CH2-HCOO-C6H5 : Phenyl propionat

3. Phân loại:

A. Este đơn chức : R-COO-R’ (R có thể là H hay nơi bắt đầu hiđrocacbon)

B. Este nhiều chức : (RCOO)nR’ giỏi R(COOR’)n.

4. Lý tính: Este là hóa học lỏng ko màu, mùi thơm hoa quả, không tan trong nước, tan xuất sắc trong dung môi hữu cơ.

5. Hóa tính:

A. Phản ứng thuỷ phân: Este + H2O  Axit + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + H2O ⇌ CH3COOH + C2H5OH

(HCOO)2C2H4 + 2H2O ⇌ 2HCOOH + C2H4(OH)2

CH2OOC-COOCH3 + 2H2O ⇌ HOOC-COOH + 2CH3OH

B. Phản bội ứng xà chống hoá: Este + dd kiềm => muối bột + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + KOH => CH3COOK + C2H5OH

Chú ý: HCOO-CH=CH2 + KOH => HCOOK CH3CHO

(CH3COO)2CH2 + 2KOH => 2CH3COOK + HCHO + H2O

CH3COO-C6H5 + 2KOH => CH3COOK + C6H5OK + H2O

6. Điều chế:

A. Từ bỏ axit và ancol:

Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

B. Trường đoản cú axit với hiđrocacbon ko no:

Ví dụ: CH3COOH + CH  CH => CH3COO-CH=CH2

II. LIPIT

1. Lipit bao gồm các loại: chất béo, sáp, steroit, photphorit...

2. Chất béo còn điện thoại tư vấn là glixerit, là trieste của axit mập với glixerol. Axit béo là phần nhiều axit hữu cơ đơn chức mạch thẳng có tổng số nguyên từ bỏ cacbon là số chẵn. 

CTCT của chất béo: 

R-COO-CH2

R’-COO-CH

R’’-COO-CH2

4. Tên gọi của hóa học béo: Trong lấy ví dụ trên, trường hợp R  R’  R”  C17H35 thì mang tên là: glyxeryl tristearat hay tristearin

5. Lý tính: Chất bự không tan và nhẹ nhàng hơn nước, ở nhiệt độ thường:

+ nếu như R, R’, R” là cội hiđrocacbon no thì chất béo ở thể rắn (mỡ ăn).

+ ví như R, R’, R” là nơi bắt đầu hiđrocacbon ko no thì chất lớn ở thể lỏng (dầu ăn).

6. Hoá tính: tương trường đoản cú este.

A. Phản ứng thuỷ phân:

Chất lớn + H2O  Axit khủng + Glixerol

Ví dụ:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

B. Làm phản ứng xà phòng hoá:

Chất lớn + Dd kiềm => muối + Glixerol

Ví dụ:

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH => 3C17H33COOK + C3H5(OH)3

C. Hiđro hóa chất mập lỏng

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 => (C17H35COO)3C3H5

+ Chỉ số axit: số miligam KOH sử dụng để trung hoà 1g hóa học béo.

+ Chỉ số xà phòng hoá: số miligam KOH để tác dụng hết cùng với 1g chất béo.

+ Chỉ số este hoá = chỉ số xà chống hoá – chỉ số axit

III. CHẤT GIẶT RỬA

1. Xà phòng: là muối hạt natri xuất xắc kali của axit panmitic hay axit stearic.

Điều chế:

(C17H35-COO)3C3H5 + 3NaOH => 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

2. Hóa học giặt rửa tổng hợp: muối natri của axit ankylbenzen sunfònic.

Điều chế:

CH3-(CH2)11-C6H4-SO3H + Na2CO3---------> CH3-(CH2)11-C6H4-SO3Na

Trắc nghiệm hóa 12 chương 1 bao gồm đáp án đầy đủ

Các chăm chú khi có tác dụng nhanh bài xích tập

- Nếu cho thấy thêm số mol O2 phản nghịch ứng ta nên áp dụng ĐLBTKL nhằm tìm các đại lượng khác. Giả dụ đề bài cho este solo chức ta có: neste + nO2(pư) = nCO2 + 1/2nH2O

- nắm chắc lí thuyết, những phương trình, các gốc hiđrocacbon thường chạm chán để chưa phải nháp nhiều.

- Đốt cháy este no luôn luôn cho nCO2 = nH2O và ngược lại.

- trường hợp đề đến hay từ đáp án suy ra este đơn chức thì trong bội phản ứng với NaOH thì số mol các chất luôn bằng nhau.

- Xà phòng hoá este solo chức mang lại 2 muối với nước => este của phenol.

- Khi cho hh hóa học hữu cơ công dụng với NaOH:

+ chế tạo số mol ancol bé thêm hơn số mol NaOH => hh ban sơ gồm este cùng axit.

 Khi đó: nancol = neste; nmuối = nNaOH(pư) = nhh

+ tạo thành số mol ancol to hơn số mol NaOH => hh ban đầu gồm este với ancol

Để làm các bài tập dạng này, cần nắm vững các khái niệm sau:

1. Chỉ số axit (aaxit): là số mg KOH đề xuất để trung hoà axit béo tự do có trong một gam hóa học béo

2. Chỉ số xà phòng hoá (axp): là số mg KOH phải để xà phòng hoá glixerit với trung hoà axit béo tự do thoải mái có trong một g hóa học béo

3. Chỉ số este (aeste): là số mg KOH đề nghị để xà phòng hoá glixerit của một gam chất béo

4. Chỉ số iot (aiot): là số gam iot hoàn toàn có thể cộng vào nối đôi C=C của 100 gam chất béo

5. Chỉ số peoxit (apeoxit): là số gam iot được giải tỏa từ KI bởi vì peoxit có trong 100 gam hóa học béo.

Xem thêm: Giải Toán 8 Diện Tích Đa Giác, Hình Học 8 Bài 6: Diện Tích Đa Giác

Bài 1: cho este C3H6O2 xà phòng hoá vì NaOH thu được muối có cân nặng bằng 41/37 khối lượng este. Tìm CTCT của este.

HD: RCOOR’

Suy luận: vày este đối chọi chức cơ mà mmuối > meste buộc phải gốc R’ (este đối chọi chức đề nghị số mol các chất bằng nhau)

=> MRCOONa =
 = 82 => R = 15 => R’ = 15

CT: CH3COOCH3

Bài 2: tìm CTCT của este C4H8O2 hiểu được khi công dụng hết cùng với Ca(OH)2 thu được muối hạt có cân nặng lớn hơn khối lượng của este.

HD: 2RCOOR’ + Ca(OH)2 → (RCOO)2Ca + 2R’(OH)

a → a/2

bài ra ta có: (2R + 88 +40)a/2 > (R + R’ + 44)a => R’ Bài 3: bỏ vô bình bí mật (có V = 500 ml) 2,64 gam một este A nhị lần este rồi rước nung rét bình cho 273˚C cho đến khi toàn cục este hóa tương đối thì áp suất trong bình lúc này là 1,792 atm. Xác đ ịnh CTPT

của A

HD: => 12x+y = 68 => C5H8O4

Bài 4: Đun rét 0,1 mol hóa học hữu cơ X cùng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH chiếm được 13,4 gam muối hạt của một axit hữu cơ Y và 9,2 gam một rượu. Mang đến rượu bay hơi 127°C với 600 mmHg thu được luôn tiện tích 8,32 lít. CTCT của X là:

C2H5OOC COOC2H5 B. CH3OOC-COOC2H5

CH3OOC-CH2-COOC2H5 D. C2H5OOC CH2 COOC2H5

HD:

nrượu = 0,2 => Mrượu = 46 => C2H5OH

nrượu = 2 nX bắt buộc este phải là este của axit hai chức với rượu đối chọi chức có dạng: R(COOC2H5)2 

R(COOC2H )2 + 2NaOH  2C2H5OH + R(COONa)2

0,2 0,1

Mmuối = 134 => R = 0 => A

Bài 5: cho những chất HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5; HCOOCH2-CH=CH2. Khi cho các chất trên tính năng với dd NaOH thu được sản phẩm có khả năng tác dụng với dd AgNO3/NH3. Số chất thoả mãn đk trên là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

HD: HCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; HCOOCH2-CH=CH2

Bài 6: mang lại 12,9g một este đối kháng chức, mạch hở chức năng hết cùng với 150ml dd KOH 1M. Sau bội phản ứng chiếm được một muối với anđehit. Số CTCT của este thoả mãn đặc thù trên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

HD: HCOOCH=CH-CH3 và CH3COOCH=CH2

Bài 7: Hợp hóa học hữu cơ X chứa C, H, O mạch thẳng bao gồm phân tử khối là 146. X không chức năng Na. Lấy 14,6g X công dụng 100ml dd NaOH 2M thu được 1 muối cùng 1 rượu. CTCT X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. (CH3COO)2C2H4

C. (C2H5COO)2

D. A và B đúng

HD nX:nNaOH = 1:2 =>CT X: R(COOR’)2 hoặc (RCOO)2R’

TH1: R + 2R’ = 58 => R = 28 (-C2H4) cùng R’ = 15 (-CH3)

TH2: 2R + R’ = 58 => R’ = 28 (-C2H4) với R = 15 (-CH3)

Bài 8: cho 21,8 gam chất hữu cơ A chỉ cất 1 loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M nhận được 24,6 gam muối cùng 0,1 mol rượu. Lượng NaOH dư rất có thể trung hòa hết 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức cấu tạo thu gọn của A là:

HD:Theo bài xích ra => (RCOO)3R’

Theo pt => nmuối = 0,3

⇒ Mmuối = 24,6/0,3 = 82⇒ MRCOONa = 82 =>R = 15

⇒ MA = 21,8/0,1= 218

⇒ 3(15 + 44) + R’ = 218⇒ R’ = 41

⇒ CT của este là: (CH3COO)3C3H5

Bài 9: X là một trong chất hữu cơ đối kháng chức gồm M = 88. Nếu đem đun 2,2 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 2,75 gam muối. Công thức kết cấu thu gọn gàng của chất nào sau đây cân xứng với X:

A. HCOOCH2CH2CH3.

B. CH3CH2CH2COOH.

C. C2H5COOCH3.

D. HCOOCH(CH3)2.

* thừa nhận xét: với lập luận X là hóa học hữu cơ no, đơn chức, bội phản ứng với dung dịch NaOH buộc phải X là axit hoặc este (loại kĩ năng là phenol bởi vì Mphenol ≥ 94 > 88 (MC6H5OH = 94)).

Bài 10: Đun 20,4 gam một hợp hóa học hữu cơ solo chức A cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối hạt B và hợp hóa học hữu cơ C. Khi mang đến C công dụng với na dư đến 2,24 lít khí H 2 (đktc). Biết rằng khi làm cho nóng muối B cùng với NaOH (xt CaO, t˚) thu được khí K có tỉ khối so với O2 bởi 0,5. C là vừa lòng chất 1-1 chức khi bị oxi hóa bởi vì CuO (t˚) cho thành phầm D ko phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư

CTCT của A là:

A. CH3COOCH2CH2CH3

B. CH3COOCH(CH3)CH3

C. HCOOCH(CH3)CH3

D. CH3COOCH2CH3

Sau phản ứng giữa A và NaOH thu được hỗn hợp F. Cô cạn F được m(g) hỗn hợp chất rắn. Tính m.

HD: a. Suy luận:

MK = 16 là CH4 cần axit sinh sản este là CH3COOH ⇒ este tất cả dạng CH3COOR’

D không phản ứng với hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư => D là xeton

=> câu B

Chi tiết: ⇒ este gồm dạng CH3COOR

Vì este đối kháng chức: neste = nrượu = 2nH 2 = 0,2

=> 15+44+R’ = 102 => R’ = 43 ( -C3H7)

D ko phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư => D là xeton

=> câu B

m = mCH3COONa + mNaOH dư = 20,4

Bài 11: Hợp hóa học hữu cơ X bao gồm thành phần C, H, O với chỉ đựng 1 team chức vào phân tử. Đun nóng X với NaOH thì được X1 gồm thành phần C, H, O, Na cùng X2 tất cả thành phần C, H, O. MX1 = 82%MX; X2 không chức năng Na, không cho phản ứng tráng gương. Đốt 1 thể tích X2 thu được 3 thể tích CO2 thuộc điều kiện. Tra cứu CTCT X

HD: Dễ dàng nhận biết X là este.

Theo bài bác ra thấy X2 là xeton và tất cả 3C: CH3-CO-CH3

⇒ X: RCOO-C(CH3)=CH2 ; X1: RCOONa

Có: R + 67 = 0,82(R + 85) => R = 15

Vậy X: CH3-COO-C(CH3)=CH2

Bài 12: hỗn hợp X có trọng lượng m(g) đựng một axit đối chọi chức no Y cùng một rượu solo chức no Z cùng số nguyên tử cacbon cùng với Y. Phân tách hh X thành 3 phần bởi nhau.

Phần 1: Cho tác dụng với mãng cầu dư chiếm được 2,8 lít H2 (đktc)

Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn được 22g CO2 với 10,8g H2O

XĐ CTPT của Y với Z.

Tìm m

Đun nóng phần 3 với H2SO4 quánh thu được 7,04g este. Tính công suất phản ứng este hoá.

HD : nCO2 = 0,5 ; nH2O = 0,6

Do axit với ancol 1-1 chức nên : nX = 2nH2 = 0,25 

⇒ số nguyên tử C : = nCO2/nhh = 0,5/0,25 = 2

CH3COOH và C2H5OH

Có : nrượu = nH2O – nCO2 = 0,1 (do axit no thì nCO2 = nH2O)

⇒ naxit = 0,15 => m = 13,6g

h = 80%

Bài 13: tiến hành phản ứng xà chống hoá hóa học hữu cơ X 1-1 chức với hỗn hợp NaOH nhận được một muối bột Y và ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z buộc phải 3,024 lít O2 (đktc) nhận được lượng CO2 các hơn cân nặng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T bao gồm tỉ khối so với ko khí bằng 1,03. CTCT của X là:

A. C2H5COOCH3

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOC3H7

D. C2H5COOC2H5

Giải :

- Theo đề bài: X 1-1 chức, chức năng với NaOH ra đời muối với ancol ⇒ X là este đơn chức: RCOOR’.

Mặt khác: mX + mO2 = mCO2+ mH2O ⇒ 44.nCO2 + 18.nH2O = 2,07 + (3,024/22,4).32 = 6,39 gam

Và 44.nCO2 - 18. NH2O = 1,53 gam ⇒ nCO2 = 0,09 mol ; nH2O = 0,135 mol

nH2O> nCO2 ⇒ Z là ancol no, đối chọi chức, mạch hở gồm công thức: CnH2n+1OH (n ≥ 1)

nZ = nH2O – nCO2 => MZ = 46 (C2H5OH)

MT = 30 => C2H6 đáp án D

Bài 14: hỗn hợp X có 2 chất A, B mạch hở, hồ hết chứa những nguyên tố C, H, O và đông đảo không tác dụng Na. đến 10,7g hh X tính năng vừa đầy đủ NaOH rồi cô cạn sản phẩm thu được phần rắn bao gồm 2 muối natri của 2 axít solo chức no đồng đẳng tiếp tục và phần hơi bay ra chỉ có một rượu E duy nhất. Mang đến E công dụng với mãng cầu dư chiếm được 1,12lít H2 (đktc). Oxi hoá E bởi CuO làm cho nóng và mang đến sản phẩm có thể tham gia bội phản ứng tráng gương.

Tìm CTCT của E biết dE/KK = 2

Tìm CTCT A, B biết MA HD: a. ME = 58 => E: C3H6O : CH2=CH-CH2OH (rượu allylic)

Theo bài xích ra A, B là 2 este 1-1 chức, đồng đẳng liên tiếp: COOC3H5

nX = nrượu = 2nH2 = 0,1 => MX = 107 => = 22

A: CH3COOCH2-CH=CH2

B: C2H5COOCH2-CH=CH2

Bài 15: các thành phần hỗn hợp A có 2 chất hữu cơ X, Y đều no, solo chức và tính năng với NaOH (MX > MY). Tỉ khối tương đối của A so với H2 là 35,6. Mang lại A td trọn vẹn với dd NaOH thấy hết 4g NaOH, thu được một rượu solo chức với hh 2 muối hạt của 2 axit đơn chức. Cho toàn bộ lượng rượu chiếm được td với mãng cầu dư được 672 ml H2 (đktc). Tìm CTPT X, Y.

HD: na = nNaOH = 0,1 ; nrượu = 2nH2 = 0,06

Ta thấy X, Y đối kháng chức nhưng mà nrượu nX = 0,1 – 0,06 = 0,04

mA = 71,2. 0,1 = 7,12 = (14x + 32)0,04 + (14y + 32)0,06

0,56x + 0,84y = 3,92

Với x>y 2 => x = 4, y = 2

CTPT: C4H8O2 với C2H4O2

Bài 16: khi thuỷ phân este A (không chức năng Na, có cấu tạo mạch thảng dài) trong môi trường xung quanh axit vô sinh được 2 hóa học hữu cơ B với C. Đun 4,04g A cùng với dd đựng 0,05 mol NaOH được 2 chất B cùng D. Cho biết thêm MD = MC + 44. Lượng NaOH còn dư được trung hoà vày 100ml dd HCl 0,1M. Đun 3,68g B cùng với H2SO4 đặc, 170oC với công suất 75% được 1,344 lit olêfin (đktc). Tìm CTCT A.

HD: nNaOH dư = 0,01 => nNaOH pư A = 0,04

dễ dàng tìm được B: C2H5OH

Suy luận:C là axit ; D là muối bột natri

mặt không giống MD = MC + 44 => axit 2 chức => na = ½ nNaOH = 0,02

MA = 202 => R = 56 (-C4H8)

A: C4H8(COOC2H5)2

chi tiết : C: R(COOH)x ; D: R(COONa)x

 ⇒ 67x – 45x = 44 => x = 2

⇒ A: R(COOC2H5)2

R(COOC2H5)2 + 2 NaOH

0,02 0,04

MA = 202 => R = 56 (-C4H8)

A: C4H8(COOC2H5)2

Bài 17: Đốt cháy trọn vẹn 6,8 gam một este A no đối chọi chức đựng vòng benzen thu được CO2 và H2O . Hấp thụ cục bộ sản phẩm này vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 đem dư thấy trọng lượng bình tăng 21,2 gam đồng thời có 40 gam kết tủa. Xác định CTPT, CTCT có thể có của A

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

HD: Tìm CTĐG: thuận lợi tìm được CTPT C8H8O2

4CTCT: phenyl axetat; 3 đp: o, m, p. -metyl phenyl fomat

Bài 18: các thành phần hỗn hợp X gồm một ancol no, đơn chức với 1 axit no, solo chức mạch hở. Phân chia X thành 2 phần bằng nhau.

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 sản phẩm thu được cho qua bình nước vôi vào dư thấy có 30g kết tủa.

Xem thêm: Naoh Không Tác Dụng Với Chất Nào Không Tác Dụng Với Naoh, Chất Nào Sau Đây Không Tác Dụng Với Naoh

- Phần 2 được este hoá hoàn toàn vừa đủ thu được một este, đốt cháy este này thu được cân nặng H2O là:

A. 1,8g

B. 3,6g

C. 5,4g

D. 7,2g

HD:

Suy luận: Ta thấy số C trong este bởi tổng C vào axit cùng ancol => Khí đốt este và hh (axit, ancol) thì nhận được CO2 như nhau.

Mặt không giống đốt este no, đơn chức gồm nH2O = nCO2 = 0,3

Chi tiết:

CnH2n+1OH nCO2

CmH2m+1COOH (m+1)CO2

CmH2m+1COOCnH2n+1 (n+m+1) H2O

phản ứng toàn vẹn => nax = nancol = x => nCO2 = (n+m+1)x = 0,3

Đốt este: nH2O = (n+m+1)x = 0,3 => C

Bài 19: Thuỷ phân hoàn toàn m gam este X đối chọi chức bởi NaOH chiếm được muối hữu cơ A cùng ancol B. đến B vào bình Na dư thấy trọng lượng bình tăng 3,1g và bao gồm 1,12 lít khí (đktc) thoát ra. Ngoài ra cũng mang đến m gam este X bội phản ứng hoàn toản 16g brom thu được thành phầm chứa 35,1% brom theo khối lượng. CTCT của X: