Skill 2 Unit 5 Lớp 8

     

Phần Skills 2 giúp cho mình học luyện tập, củng ráng về 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong giờ Anh chính là Listening (nghe) với Writing (viết) theo chủ thể Festivals in Viet Nam. Bài viết là gợi nhắc về giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


2. Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival và circle the correct answer A,B or C.

Bạn đang xem: Skill 2 unit 5 lớp 8


*

LISTENING

1. Work in pair. Describe the picture & answer the questions. (Làm việc theo cặp. Diễn đạt bức tranh và vấn đáp các câu hỏi.)

1. Who is Saint Giong? (Thánh Gióng là ai?)=> He is considered a mythical hero because he grew from 3 year-old child into a giant overnight. (Ngài ấy được xem là một anh hùng thần thoại vị ngài từ một đứa bé xíu 3 tuổi bự lên thành một người to con trong một đêm.)2. What did he vì chưng for the country? (Ngài ấy đã làm những gì cho khu đất nước?)=> He defended the country from foreign invaders - the An. (Ngài ấy đảm bảo đất nước khỏi gần như kẻ thôn tính – giặc Ân.)

2. Listen lớn a tour guide giving information about the Giong Festival và circle the correct answer A,B or C. (Nghe 1 phía dẫn viên du lịch đưa ra các thông tin về tiệc tùng Gióng với khoanh tròn vào câu trả lời A, B hoặc C.)

1. B. Soc SonLễ hội Gióng được tổ chức triển khai ở thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội.2. A. The AnLễ hội này được tổ chức triển khai để tưởng niệm Tháng Gióng – fan đã đánh thắng giặc Ân.3. C. From the 6th to the 12th ò the 4th lunar month.Lễ hội được tổ chức từ ngày 6 cho ngày 12 tháng bốn âm lịch.

Script:

The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical nhân vật because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders - the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4thLunar month, people start preparing traditional clothing for the procession & for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to lớn Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland & the preservation of our cultural heritage.

3. Listen to the talk again and write answers to lớn the question below. (Nghe lại đợt tiếp nhữa và viết câu vấn đáp cho các thắc mắc dưới đây.)

1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam? (Thánh Gióng không giống những anh hùng khác sinh hoạt Việt Nam như vậy nào?)=> He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

Xem thêm: Tác Phẩm Thuốc Của Lỗ Tấn ), Truyện Ngắn Thuốc Tác Giả Lỗ Tấn

(Ngài ấy là một hero thần thoại fan mà béo lên từ một đứa bé nhỏ 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đêm.)2. When vì chưng the preparations for the festival begin? (Sự sẵn sàng cho lễ hội bắt đầu khi nào?)=> The preparation begin one month before the festival. (Sự chuẩn bị bắt đầu 1 tháng trước lề hội.)3. What kind of ceremony takes place after the procession? (Loại nghi lễ nào ra mắt sau dám rước?)=> A religious ceremony. (Một nghi lễ tôn giáo.)4. What happens when night falls? (Điều gì xẩy ra khi đêm xuống?)=> There is a cheo play performance. (Có một màn biểu diễn chèo.)5. How important is this festival? (Lễ hội này quan trọng đặc biệt như nạm nào?)=> This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage. (Lễ hội này mô tả tình yểu đất bà mẹ và sự bảo đảm của di tích văn hóa.)

WRITING

4. Work in pair. Discuss with your partner the festival in Viet phái mạnh that you lượt thích best. Use the word website below khổng lồ take notes. (Làm việc theo cặp. Luận bàn với một các bạn về liên hoan tiệc tùng ở vn mà em ưng ý nhất. Cần sử dụng mạng lưới từ tiếp sau đây để ghi chép lại.)

I lượt thích the Hung King Temple Festival.It"s held in Phu Tho Province.It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.It commemorates the merit of Hung Kings.It worships Hung Kings.It’s impressive because there are many people joining it.The main activities are: offering khổng lồ Hung Kings, bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.I lượt thích this festival because it is so meaningful.I also lượt thích it because they are so joyful.

5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to lớn make compound và complex sentences. (Bây giờ dùng các thông tin đã ghi chép nhằm viết một bài xích báo đến trang mạng của phòng trường. Ghi nhớ thêm bất kể từ nối nào cần thiết để tạo ra thành câu phức nhé.)

I like the Hung King Temple Festival a lot. It is held in Phu Tho province from the 8th lớn 11th of the third lunar month every year. It commemorates and worships the Hung Kings who are the founders & also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of Nghĩa Linh mountain to lớn the High Temple on đứng top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to lớn the Hung Kings. Moreover, there are also some great activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it makes me love our ancestors. I also lượt thích it because there are a lot of great activities there.Tôi khôn cùng thích liên hoan tiệc tùng Đền Hùng. Nó được tổ chức triển khai ở thức giấc Phú Thọ từ thời điểm ngày 8 mang lại ngày 11 tháng 3 âm lịch. Nó tưởng nhớ và bái cúng các Vua Hùng người tạo ra và cũng là đa số vị vua trước tiên của đất nước. Nó rất tuyệt vời vì có đám rước tự chân núi Nghĩa Lĩnh cho đến Đền Thượng trên đỉnh núi. Khi bạn ở đó, bạn cũng có thể tham gia vào nghi lễ dâng hương và những đặc sản tới các Vua Hùng. Hơn nữa, cũng có nhiều hoạt động vui như tiến công đu tre, múa sư tử, đấu thứ và thể hiện hát xoan. Tôi thích tiệc tùng này bởi vì nó khiến cho tôi thêm yêu tổ tiên của bản thân hơn. Tôi cùng thích nó chính vì có nhiều vận động thú vị ở đó.Have you ever joined Hung King Temple Festival? It"s one of the most famous festival in Vietnam. It"s held in Phu Tho from the 8th to 11th day of the third lunar month. This festival is to lớn commemorate the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense & specialties & other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to visit Hung Kings Temple Festival. I"m sure you won"t regret it. Our Vietnamese people usually say:Wherever you goDon"t forget lớn ancestors worshipping day on 10th Match.Bạn vẫn tham gia liên hoan tiệc tùng Đền Hùng lúc nào chưa? Nó là trong số những lễ hội danh tiếng nhất sinh sống Việt Nam. Nó được tổ chức ở tỉnh giấc Phú Thọ từ thời điểm ngày 8 mang đến ngày 11 mon 3 âm lịch. Tiệc tùng, lễ hội này tưởng nhớ các Vua Hùng - hầu như vị vua đầu tiên của khu đất nước. Tôi khôn xiết thích tiệc tùng, lễ hội này bởi vì có nhiều vận động vui như đám rước, thắp hương và các đặc sản; các hoạt động khác như tiến công đu tre, múa sư tử, đấu thiết bị và biểu thị hát xoan. Nếu bao gồm cơ hội, hãy nhớ cho thăm tiệc tùng, lễ hội Đền Hùng. Tôi chắc chắn chắn các bạn sẽ không hối hận đâu. Người việt nam mình thường nói:"Dù ai đi ngược về xuôiNhớ ngày giỗ tổ mồng 10 mon 3."This festival is Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month. We worship our Moon God at the festival. We thank him because he gives us good harvest & plenty of fish in the rivers. There are many activities: first we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to lớn the Moon God & the children raise their elapsed hands khổng lồ the moor. The offerings are green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes. Then we float beautiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

Xem thêm: Chiều Cao Trong Tam Giác Đều, Vuông, Cách Để Tính Đường Cao Trong Tam Giác

Lễ hội này là Ooc bom boc. Nó được tổ chức triển khai bởi nhóm dân tộc bản địa của cửa hàng chúng tôi ở Sóc Trăng vào trong ngày 14 với 15 tháng 10 Âm lịch. Shop chúng tôi thờ Thần khía cạnh Trăng làm việc lễ hội. Shop chúng tôi tạ ơn ngài chính vì ngài đem đến cho chúng tôi vụ mùa tốt và nhiều cá trên sông. Có không ít hoạt động: đầu tiên shop chúng tôi có nghi lễ thờ cúng sinh sống nhà, bên dưới cổng vòng tre hoặc ở chùa. Khi mặt trăng xuất hiện, người già cầu nguyện với Thần khía cạnh Trăng và đàn trẻ chắp tay hướng đến mặt trăng. Lễ đồ vật là cốm gạo xanh, dừa, khoai tây và bánh bía. Sau đó chúng tôi thả những đèn giấy xinh đẹp trên sông, tối tiếp theo, công ty chúng tôi tổ chức đua thuyền rồng.