SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 9 TẬP 1

     
Unit 1: Local Environment - môi trường thiên nhiên địa phương Unit 2: city Life - cuộc sống thành thị Unit 3: Teen stress và pressure đánh giá 1( Unit 1-2-3) SGK giờ Anh 9 mới Unit 4: Life in the past Unit 5: Wonders of Viet phái nam Unit 6: Viet Nam: Then & now review 2 (Unit 4-5-6) Unit 7. Recipes & Eating Habbits Unit 8. Tourism Unit 9. English in the world Unit 10. Space travel reviews 3 ( Units 7 - 8 - 9) Unit 11. Changing Roles in Society Unit 12. My Future Career reviews 4 ( units 10 -11 -12) Tổng phù hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - tất cả các Unit SGK tiếng Anh 9 thí điểm
*

Sách giáo khoa giờ anh mới Lớp 9 - maymoccongnghiep.com.vn.vn Tổng hợp lý và phải chăng thuyết, bài bác tập, cách làm và biện pháp giải chi tiết tất cả bài xích tập giờ anh mới Lớp 9 ngắn gọn, khá đầy đủ giúp các bạn học tập với ôn thi tốt
list bài giảng

● Unit 1: Local Environment - môi trường thiên nhiên địa phương

● Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 giờ đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 1 giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng vừa lòng từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu unit 1

● Getting Started Unit 1 Trang 6 SGK tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 1 Trang 6 SGK giờ Anh 9 new 2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture. Viết tên từng đồ thủ công truyền thống sinh hoạt báng dưới tranh.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa tiếng anh 9 tập 1

● A closer look 1 Unit 1 Trang 8 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 1 Trang 8 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới 3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to lớn more than one category. Địa điểm tham qua ở vị trí bạn là gì? xong xuôi sơ thứ sau. Một từ có thể thuộc nhiều hơn nữa 1 mục

● A closer look 2 Unit 1 Trang 9 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 1 Trang 9 SGK tiếng Anh 9 mới hoàn thành câu thế nào cho nghĩa của câu thứ hai giống cùng với câu đầu tiên. Sử dụng những từ được cho

● Communication Unit 1 Trang 11 SGK giờ Anh 9 mới

Communication Unit 1 Trang 11 SGK giờ Anh 9 bắt đầu học về kiểu cách giao tiếp, nói chuyện, trường đoản cú vựng khi đi thăm thú 1 vị trí nổi tiếng

● Skills 1 Unit 1 Trang 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 1 Trang 12 SGK tiếng Anh 9 mới thao tác theo nhóm. Một người nhìn vào bức tranh A, và những người dân khác chú ý vào bức ảnh B nghỉ ngơi trang 15. Hỏi nhau các thắc mắc để tìm thấy điểm kiểu như và khác hoàn toàn giữa hầu như bức tranh

● Skills 2 Unit 1 Trang 13 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 1 Trang 13 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu 3. Listen again & complete the table. Use no more than three words for each blank.

● Looking back Unit 1 Trang 14 SGK giờ Anh 9 mới

Looking back Unit 1 Trang 14 SGK tiếng Anh 9 mới 1. Write some traditional handicrafts in the word web below. Viết tên một số mặt hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ trong sơ thiết bị dưới đây.

● Project Unit 1 Trang 15 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 1 Trang 15 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tưởng tượng Đoàn bạn trẻ đang tổ chức triển khai một hội thi mang tên: " Điều gì khiến cho bạn trường đoản cú hào về quê mình".

● Unit 2: đô thị Life - cuộc sống thường ngày thành thị

● Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 2 tiếng đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng đồng hồ Anh 9 new Tổng phù hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu unit 2

● Getting Started Unit 2 Trang 16 SGK giờ Anh 9 mới

Getting Started Unit 2 Trang 16 SGK tiếng Anh 9 new 2, Replace the word(s) in italics with one of the words from the box. Sửa chữa thay thế những tự in nghiêng bàng các từ sau.

● A closer look 1 Unit 2 Trang 18 SGK giờ Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 2 Trang 18 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp các bài tập phần A closer look 1 trang 18 SGK tiếng Anh 9 mới

● A closer look 2 Unit 2 Trang 19 SGK giờ Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 2 Trang 19 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp những bài tập phần A closer look 2 Trang 19 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Communication Unit 2 Trang 21 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Communication Unit 2 Trang 21 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp những bài tập phần Communication Trang 21 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 2 Trang 22 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 2 Trang 22 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập phần Skills 1 Trang 22 SGK tiếng Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 2 Trang 23 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 2 Trang 23 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập phần Skills 2 Trang 23 SGK giờ Anh 9 mới

● Looking back Unit 2 Trang 25 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 2 Trang 25 SGK tiếng Anh 9 mới 3. Complete each sentence with the word given, using comparison. Include any other necessary words. Kết thúc câu với phần đa từ vẫn cho, sử dụng kết cấu so sánh.

● Project Unit 2 Trang 25 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Project Unit 2 Trang 25 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập phần Project Trang 25 SGK giờ Anh 9 mới

● Unit 3: Teen stress và pressure

● Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 3 giờ đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 3 giờ Anh 9 bắt đầu Tổng thích hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 new unit 3

● Getting Started Unit 3 Trang 26 SGK giờ Anh 9 mới

Getting Started Unit 3 Trang 26 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. Điền từ vào vị trí trống. Một trong những trường hợp hoàn toàn có thể sử dụng nhiều hơn nữa 1 lần.

● A closer look 1 Unit 3 Trang 28 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 3 Trang 28 SGK giờ Anh 9 mới xong xuôi đoạn văn sau với những từ trong bảng. Một từ sẽ không còn cần sử dụng.

● A closer look 2 Trang 29 Unit 3 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 2 Trang 29 Unit 3 SGK giờ Anh 9 mới Đọc lại đoạn hội thoại tại phần Getting Started. Gạch chân phần nhiều câu tường thuật, viết lại câu trực tiếp mà lại Mai nói cùng với Phúc và cha mẹ cô ấy.

● Communication Unit 3 Trang 31 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 3 Trang 31 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp các bài tập phần Communication Trang 30 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 3 Trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 3 Trang 32 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp các bài tập phần Skills 2 Trang 32 SGK tiếng Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 3 Trang 33 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 3 Trang 33 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu 3. Which of the following expressions are more likely to lớn be used by Miss Sweetie when she gives advice?

● Looking back Unit 3 Trang 34 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 3 Trang 34 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new 3. Give at least two examples for each of these sets of skills. Đưa ra tối thiểu 2 ví dụ cho mỗi kĩ năng sau

● Project Unit 3 Trang 35 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Project Unit 3 Trang 35 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài tập phần Project Unit 3 Trang 35 SGK tiếng Anh 9 mới

● reviews 1( Unit 1-2-3) SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Language đánh giá 1 (1-2-3) Trang 36 SGK giờ Anh 9 mới

Language đánh giá 1 (1-2-3) Trang 36 SGK tiếng Anh 9 mới 7. Choose the suitable words/ phrases complete the mini-talks. Lựa chọn từ hoặc cụm từ say đắm hợp xong xuôi cuộc đối thoại sau.

● Skills review 1 (Unit 1-2-3) Trang 38 SGK giờ Anh 9 mới

Skills review 1 (Unit 1-2-3) Trang 38 SGK tiếng Anh 9 new 1. Read the two letters: one from a girl và the other from Miss Wiselady. Đọc 2 bức thư sau: 1 bức tự 1 cô bé và một bức trường đoản cú cô Wiselady.

● Unit 4: Life in the past

● Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 4 giờ đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 4 giờ Anh 9 new Tổng thích hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 mới unit 4

● Getting Started Unit 4 Trang 40 SGK tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 4 Trang 40 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập phần Getting Started Unit 4 Trang 40 SGK giờ Anh 9 mới

● A closer look 1 Unit 4 Trang 42 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 4 Trang 42 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập phần A closer look 1 Unit 4 Trang 42 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● A closer look 2 Unit 4 Trang 43 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 4 Trang 43 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập phần A closer look 2 Unit 4 Trang 43 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Communication Trang 45 Trang 45 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Communication Trang 45 Trang 45 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập phần Communication Trang 45 Trang 45 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 4 Trang 46 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 4 Trang 46 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài tập phần Skills 1 Unit 4 Trang 46 SGK giờ Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 4 Trang 47 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 4 Trang 47 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập phần Skills 2 Unit 4 Trang 47 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Looking back Unit 4 Trang 48 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Looking back Unit 4 Trang 48 SGK tiếng Anh 9 new Tông hợp bài tập phần Looking back Unit 4 Trang 48 SGK tiếng Anh 9 mới

● Project Unit 4 Trang 49 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Project Unit 4 Trang 49 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập phần Project Unit 4 Trang 49 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Unit 5: Wonders of Viet Nam

● Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 5 tiếng Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 tiếng Anh 9 mới Tổng hòa hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 new unit 5

● Getting Started Unit 5 Trang 50 SGK giờ Anh 9 mới

Getting Started Unit 5 Trang 50 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập phần Getting Started Unit 5 Trang 50 SGK giờ Anh 9 mới

● A closer look 1 Trang 52 Unit 5 SGK tiếng Anh 9 mới

A closer look 1 Trang 52 Unit 5 SGK giờ Anh 9 mới Tôngr hợp bài tập phần A closer look 1 Trang 52 Unit 5 SGK giờ Anh 9 mới

● Communication Unit 5 Trang 55 SGK giờ Anh 9 mới

Communication Unit 5 Trang 55 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài tập phần Communication Unit 5 Trang 55 SGK tiếng Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài tập phần Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK tiếng Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài tập phần Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK tiếng Anh 9 mới

● Looking back Unit 5 Trang 58 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 5 Trang 58 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài tập phần Looking back Unit 5 Trang 58 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Unit 6: Viet Nam: Then & now

● Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 6 giờ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 6 giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hòa hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 bắt đầu unit 6

● Getting Started Unit 6 Trang 60 SGK tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 6 Trang 60 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập phần Getting Started Unit 6 Trang 60 SGK tiếng Anh 9 mới

● A closer look 1 Trang 62 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 1 Trang 62 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập phần A closer look 1 Trang 62 Unit 6 SGK giờ Anh 9 mới

● A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK giờ Anh 9 mới

A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập phần A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Communication Unit 6 Trang 65 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 6 Trang 65 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập phần Communication Unit 6 Trang 65 SGK giờ Anh 9 mới

● Skills 1 Unit 6 Trang 66 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 6 Trang 66 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập phần Skills 1 Unit 6 Trang 66 SGK tiếng Anh 9 mới

● Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK giờ Anh 9 tập 1 mới

Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK giờ đồng hồ Anh 9 tập 1 bắt đầu Tổng hợp bài tập phần Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK tiếng Anh 9 tập 1 mới

● Looking back Unit 6 Trang 68 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Looking back Unit 6 Trang 68 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập phần Looking back Unit 6 Trang 68 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● Project Unit 6 Trang 69 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Project Unit 6 Trang 69 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài tập phần Project Unit 6 Trang 69 SGK giờ Anh 9 mới

● đánh giá 2 (Unit 4-5-6)

● Language review 2 (4-5-6) Trang 70 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Language nhận xét 2 (4-5-6) Trang 70 SGK giờ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập phần Language review 2 (4-5-6) Trang 70 SGK giờ Anh 9 mới

● Skills reviews 2 (Unit 4-5-6) Trang 72 SGK giờ Anh 9 mới

Skills nhận xét 2 (Unit 4-5-6) Trang 72 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài tập phần Skills review 2 Unit 4-5-6 Trang 72 SGK tiếng Anh 9 mới

● Unit 7. Recipes and Eating Habbits

● Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 7 giờ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 7 giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng đúng theo từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 new unit 7

● Getting Started Unit 7 Trang 6-7 SGK giờ Anh 9 mới

Getting Started Unit 7 Trang 6-7 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng vừa lòng ài tập phần Getting Started Unit 7 Trang 6-7 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

● A closer look 1 Unit 7 Trang 9 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 1 Unit 7 Trang 9 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập phần A closer look 1 Trang 9 SGK giờ Anh 9 mới

● A Closer Look 2 Unit 7 trang 11-12 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 7 trang 11-12 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài tập A closer look 2 Unit 7 không hề thiếu và đưa ra tiết.

● Communication Unit 7 trang 13 SGK tiếng Anh 9 mới

Communication Unit 7 trang 13 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài tập Communication Unit 7 tất cả đáp án và lời giải chi tiết.

● Skills 1 Unit 7 trang 14 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 7 trang 14 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài tập Skills 1 Unit 7 tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

● Skills 2 Unit 7 trang 15 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 7 trang 15 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Hướng dẫn giải bài bác tập Skills 2 unit 7 gồm đáp án và giải thuật chi tiết

● Project Unit 7 trang 17 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Project Unit 7 trang 17 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài tập Project Unit 7 bao gồm đáp án cùng lời giảng chi tiết

● Unit 8. Tourism

● Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 giờ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 8 giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng phù hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 new unit 8

● Getting Started Unit 8 trang 18-19 SGK tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 8 trang 18-19 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập Getting Started Unit 8, gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 8 trang 21 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 8 trang 21 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập A closer look Unit 8 bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● A Closer Look 2 Unit 8 trang 22-23 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 8 trang 22-23 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài tập A closer look 2 Unit 8, bao gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● Communication Unit 8 trang 24-25 SGK giờ Anh 9 mới

Communication Unit 8 trang 24-25 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập Communication có đáp án và lời giải chi tiết.

● Skills 1 Unit 8 trang 26 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 8 trang 26 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài tập Skills 1 Unit 8, có đáp án và giải mã chi tiết.

● Skills 2 Unit 8 trang 27 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 2 Unit 8 trang 27 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập Skills 2 Unit 8 tất cả đáp án và giải mã chi tiết

● Looking Back Unit 8 trang 28 SGK giờ Anh 9 mới

Looking Back Unit 8 trang 28 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài tập looking back Unit 8, bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● Project Unit 8 trang 29 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 9

Project Unit 8 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 9 gợi ý giải bài bác tập Project Unit 8 tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

● Unit 9. English in the world

● Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 9 tiếng Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 giờ Anh 9 mới Tổng hòa hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 bắt đầu unit 9

● Getting Started Unit 9 trang 30-31 SGK giờ Anh lớp 9 mới

Getting Started Unit 9 trang 30-31 SGK giờ Anh lớp 9 mới Tổng hợp bài xích tập Getting Started Unit 9, có đáp án và giải mã chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 9 trang 33 SGK giờ Anh lớp 9 mới

A Closer Look 1 Unit 9 trang 33 SGK tiếng Anh lớp 9 new Tổng hợp bài tập A closer Look 1 Unit 9, có đáp án và giải mã chi tiết.

● A closer look 2 Unit 9 trang 35-36 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 9 trang 35-36 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập A closer look 2 Unit 9 tất cả đáp án và giải thuật chi tiết.

● Communication Unit 9 trang 37 SGK giờ Anh 9 mới

Communication Unit 9 trang 37 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập Communication Unit 9, có đáp án và giải thuật chi tiết.

● Skills 1 Unit 9 trang 38 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills 1 Unit 9 trang 38 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập Skills Unit 9 có đáp và giải mã chi tiết.

● Skills 2 Unit 9 trang 39 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 9 trang 39 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập Skill 2, bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

Xem thêm: "Năng Lượng Và Sự Kiên Trì Để Thành Công ? Kỹ Năng Kiên Trì Và Nỗ Lực Là Gì

● Looking back Unit 9 trang 40 -41 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking back Unit 9 trang 40 -41 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài tập Looking back Unit 9 bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● Projetc Unit 9 trang 41 SGK tiếng Anh 9 mới

Projetc Unit 9 trang 41 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập Project Unit 9 có đáp án và giải mã chi tiết.

● Unit 10. Space travel

● Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 10 tiếng Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 mới unit 10

● A closer look 2 Unit 10 trang 50 - 52 SGK giờ Anh 9 mới

A closer look 2 Unit 10 trang 50 - 52 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Hướng dẫn học giỏi A closer look 2 unit 10 bao gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● Getting Started Unit 10 trang 46-47 SGK giờ Anh 9 mới

Getting Started Unit 10 trang 46-47 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài bác tập Getting Started Unit 10, tất cả đáp án và giải thuật chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 - 50 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 - 50 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập A Closer Look 1 Unit 10, tất cả đáp án và giải thuật chi tiết.

● Communication Unit 10 trang 52-53 SGK giờ Anh 9 mới

Communication Unit 10 trang 52-53 SGK giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài tập Communication Unit 10, có đáp án và lời giải chi tiết.

● Skills 1 Unit 10 trang 54 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 10 trang 54 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập Skill 1 Unit 10, có lời giải và đáp án chi tiết.

● Skills 2 Unit 10 trang 55 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 10 trang 55 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập Skills 2 Unit 10, bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● Looking back Unit 10 trang 56 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Looking back Unit 10 trang 56 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài tập looking back Unit 10, bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● Projetc Unit 10 trang 57 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Projetc Unit 10 trang 57 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài tập Project Unit 10, có đáp án và lời giải chi tiết

● nhận xét 3 ( Units 7 - 8 - 9)

● Language reviews 3 trang 42 - 43 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Language đánh giá 3 trang 42 - 43 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập Language review 3 bao gồm đáp án và giải mã chi tiết

● Skills nhận xét 3 trang 44-45 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills review 3 trang 44-45 SGK tiếng Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập Skills nhận xét 3 tất cả đáp án và giải thuật chi tiết.

● Unit 11. Changing Roles in Society

● Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 11 giờ đồng hồ Anh 9 mới

Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 11 giờ Anh 9 mới Tổng vừa lòng từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 new unit 11

● Getting Started Unit 11 trang 58-59 SGK tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 11 trang 58-59 SGK tiếng Anh 9 mới Hướng dẫn học xuất sắc Getting Started unit 11 bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 11 trang 61 SGK giờ Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 11 trang 61 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập A Closer Look Unit 11, bao gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● A Closer Look 2 Unit 11 trang 62-63 SGK giờ Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 11 trang 62-63 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài tập A Closer Look 2 Unit 11, gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● Communication Unit 11 trang 64-65 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Communication Unit 11 trang 64-65 SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài xích tập Communication unit 11, tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

● Skills 1 Unit 11 trang 65 - 66 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 11 trang 65 - 66 SGK tiếng Anh 9 mới Hướng dẫn học tốt Skills 1 Unit 11 gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Skills 2 Unit 11 trang 67 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 11 trang 67 SGK giờ Anh 9 mới Hướng dẫn học tốt Skills 2 Unit 11 tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

● Looking back Unit 11 trang 68 - 69 SGK giờ Anh 9 mới

Looking back Unit 11 trang 68 - 69 SGK giờ Anh 9 mới Hướng dẫn giải bài tập Looking back Unit 11 tất cả đáp án và lời giải chi tiết.

● Project Unit 11 trang 69 SGK tiếng Anh 9 mới

Project Unit 11 trang 69 SGK tiếng Anh 9 mới Hướng dẫn làm bài xích tập Project Unit 11 tương đối đầy đủ và đưa ra tiết.

● Unit 12. My Future Career

● Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 12 tiếng Anh 9 mới

Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 12 giờ đồng hồ Anh 9 bắt đầu Tổng thích hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 9 mới unit 12

● Getting Started Unit 12 trang 70-71 SGK tiếng Anh 9 mới

Getting Started Unit 12 trang 70-71 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập Getting Started Unit 12, có đáp án và giải mã chi tiết.

● A Closer Look 1 Unit 12 trang 73-74 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

A Closer Look 1 Unit 12 trang 73-74 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới Tổng hợp bài tập A Closer Look 1 Unit 12, có đáp án và giải mã chi tiết.

● A Closer Look 2 Unit 12 trang 75-76 SGK tiếng Anh 9 mới

A Closer Look 2 Unit 12 trang 75-76 SGK giờ Anh 9 bắt đầu Tổng hợp bài bác tập A Closer Look 2 Unit 12, tất cả đáp án và giải mã chi tiết.

● Comminication Unit 12 trang 77 SGK giờ Anh 9 mới

Comminication Unit 12 trang 77 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập communication Unit 12, gồm đáp án và giải thuật chi tiết.

● Skills 1 Unit 12 trang 78 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Skills 1 Unit 12 trang 78 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập Skills 1 Unit 12, tất cả đáp án và lời giải chi tiết.

● Skills 2 Unit 12 trang 79 SGK giờ Anh 9 mới

Skills 2 Unit 12 trang 79 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Tổng hợp bài bác tập Skills 2 Unit 12, bao gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Looking Back Unit 12 trang 80 SGK tiếng Anh 9 mới

Looking Back Unit 12 trang 80 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài xích tập Looking back Unit 12, gồm đáp án và giải mã chi tiết.

● Project Unit 12 trang 81 SGK giờ Anh 9 mới

Project Unit 12 trang 81 SGK giờ Anh 9 new Tổng hợp bài tập project Unit 12, có đáp án và lời giải chi tiết

● review 4 ( units 10 -11 -12)

● Language reviews 4 trang 82-83 SGK giờ Anh 9 mới

Language review 4 trang 82-83 SGK giờ Anh 9 new Hướng dẫn làm bài bác tập Language reviews 4 gồm đáp án và lời giải chi tiết.

Xem thêm: Hãy Đặt Mình Vào Vị Trí Của Người Khác Đắc Nhân Tâm, Review Sách Đắc Nhân Tâm

● Skills reviews 4 trang 84-85 SGK tiếng Anh 9 mới

Skills đánh giá 4 trang 84-85 SGK tiếng Anh 9 mới Tổng hợp bài xích tập Skills đánh giá 4, bao gồm đáp án và lời giải chi tiết.

● Tổng đúng theo từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - toàn bộ các Unit SGK giờ Anh 9 thí điểm

● Tổng đúng theo từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - tất cả các Unit SGK giờ Anh 9 thí điểm

Tổng hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) - toàn bộ các Unit SGK giờ đồng hồ Anh 9 thử nghiệm