Ôn Tập Trung Bình Cộng Lớp 4

     
Dạng 1: tra cứu trung bình cộng của các số đang biết.

Bạn đang xem: ôn tập trung bình cộng lớp 4

Ví dụ: tìm kiếm trung bình cộng của những số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của những số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm vừa phải cộng của những số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của ngôi trường em tất cả lớp 4A, 4B cùng 4C. Lớp 4A tất cả 21 học sinh, lớp 4B bao gồm 23 học tập sinh, lớp 4C tất cả số học sinh nhiều hơn trung bình cùng 2 lớp 4A cùng 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C bao gồm bao nhiêu bàn sinh hoạt sinh?

Bài 3:

Bạn An tất cả 13 quyển vở, các bạn Lan gồm 15 quyển vở. Số vở của Nam kém trung bình cùng số vở đôi bạn An và Lan cùng 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm trung bình cộng của những số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính mức độ vừa phải cộng của những số liên tục cách đều.

Ví dụ : Tính vừa đủ cộng của các số trong hàng số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng những số hạng hàng số trên rồi phân chia cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cộng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: vì dãy số bên trên là dãy số giải pháp đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cùng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì dãy số bên trên là dãy số phương pháp đều yêu cầu trung bình cộng của những số hạng trong dãy là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Xem thêm: Nhiệt Dung Riêng Là Gì? Bảng Tra Nhiệt Dung Riêng Của Nước Theo Nhiệt Độ

Bài 1:

Tính vừa phải cộng của các số trong dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho hàng số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm mức độ vừa phải cộng của các số trong dãy số trên,

Bài 3:

Cho dãy số: 6,11, 16,…,a. Biết vừa phải cộng của những số trong dãy số trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán không nhiều hơn, nhiều hơn thế hoặc bằng trung bình cộng.

1 .Bằng vừa đủ cộng

Ví dụ: An có 24 mẫu kẹo. Bình tất cả 28 mẫu kẹo. Cường gồm số dòng kẹo bởi trung bình cùng của 3 bạn. Hỏi Cường tất cả bao nhiêu loại kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ đồ vật ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của cha bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cộng số kẹo ba bạn tuyệt số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải tất cả 14 loại nhãn vở, Lâm có đôi mươi cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bởi trung bình cùng số nhãn vở của tất cả ba bạn. Hỏi Hà bao gồm bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài 2:

Xe đầu tiên chở được 5 tấn hàng, xe lắp thêm hai chở được 7 tấn hàng. Xe pháo thứ bố chở bằng trung bình cùng của ba xe. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn mặt hàng ?

Bài 3:

Số trước tiên là 98, số thứ hai gấp 2 lần số thiết bị nhất. Số thứ bố bằng trung bình cộng của 3 số. Kiếm tìm số máy ba?

2 .Nhiều hơn trung bình cộng.

Ví dụ: Lan gồm 30 viên kẹo, Bình bao gồm 12 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn hơn trung bình cùng của ca cha bạn là 4 viên. Hỏi Hoa gồm bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của tía bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cùng số kẹo bố bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng vật dụng hai tất cả 37 lít dầu. Thùng lắp thêm ba có rất nhiều hơn trung bình cùng số dầu của tất cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ tía có từng nào lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ tuyệt nhất là 155, số sản phẩm hai là 279. Số thứ ba hơn vừa phải cộng của tất cả 3 số là 26đơn vị. Tìm số thiết bị ba.

Bài 3:

Số đầu tiên là 267, số thứ hai là hơn số đầu tiên 32 đơn vị chức năng nhưng nhát số thứ bố 51đơn vị. Số thứ tư hơn mức độ vừa phải cộng của cả 4 số là 8đơn vị. Tìm kiếm số máy tư?

3. Ít rộng trung bình cộng.

Bình có 8 quyển vở, Nguyên bao gồm 4 quyển vở. Mai bao gồm số vở thấp hơn trung bình cộng của cả ba chúng ta là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta có sơ đồ:

*

2 lần trung bình cùng số vở của cha bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cộng số vở của ba bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Xem thêm: So Sánh Đèn Huỳnh Quang Và Đèn Sợi Đốt Và Bóng Đèn Huỳnh Quang

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có đôi mươi viên bi, Bảo gồm 31 viên bi, Nam có số bi ít hơn trung bình cộng của tất cả 3 các bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất tất cả 25 viên, túi sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn thế túi thứ nhất 7 viên kẹo. Túi lắp thêm ba thấp hơn trung bình cùng số kẹo của cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ cha có từng nào viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của trường Tiểu học Kim Liêntham gia trồng cây trong vườn sinh thái xanh của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được không ít hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng thấp hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được thấp hơn trung bình số lượng kilomet bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Dowload tài liệu Tại đây!

Phụ huynh và những em học sinh tham khảo thêm KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4