NHỮNG CÂU CA DAO TỤC NGỮ NÓI VỀ SỰ THẬT

     

Ca Dao Tục Ngữ về tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất xuất sắc Đẹp Của con Người việt nam Được phát huy Gìn Giữ qua không ít Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực tự Trọng

Sưu khoảng 1001 Thành Ngữ Trung Thực tự Trọng giỏi và tuyệt hảo trong lòng chúng ta đọc

Cười fan chớ vội cười cợt lâu,Cười người hôm trước hôm sau tín đồ cười.Ai ơi chớ vội cười nhau,Ngẫm mình mang đến kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách nát khéo vá, rộng lành dềnh dang may.Thuyền dời bến làm sao bến bao gồm dời,Khăng khăng quân tử một lời tuyệt nhất ngôn.Cứ trong đạo lý luân thường,Làm tín đồ phải giữ kỷ cương làm cho đầu.Đường tiếp xúc cốt vẹn toàn,Việc mình không thích chớ khiến cho ai.Nói lời phải giữ rước lời,Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột nhưng nghe.Trong váy gì đẹp bằng sen,Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.Nhị đá quý bông white lá xanh,Gần bùn nhưng chẳng tanh hôi mùi bùn.Dạo nghịch quán cũng tương tự nhà.Nhà tranh tất cả ngãi rộng tòa bên cao.

Chia Sẻ