Nhieu Khi Toi Muon Bo Di That Xa

     
thỉnh thoảng tôi ao ước bỏ đi thiệt xa. Bạn bè ngoảnh ngơ như fan xa lạ. Tín đồ mình bao năm chăn gối. Hiện giờ còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời gọi thấu. Tiền thô cháy túi có ai gọi ta?Nhiều khi vứt đi như kẻ không nhà. Đọa đày vào cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao mong mộng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong chơi. Chưa yêu đương, không lần thương lưu giữ một người. Hiện thời tình cho với tôi, như mây hờ hững mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết mến rồi yêu. Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Tất cả chăng chỉ là mơ thôi!


Bạn đang xem: Nhieu khi toi muon bo di that xa


Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Một Số Đặc Điểm Nhận Thức Của Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu Học

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Nhóm Nào Dưới Đây Gồm Những Thực Vật Quý Hiếm ? C Nhóm Nào Dưới Đây Gồm Những Thực Vật Quý Hiếm

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.