Những Lời Dối Gian

     
*Bạn đang xem: Những lời dối gian

Đã đến lúc tạo nên câu giã từ mặt đường tình yêu hai lối đi, để rồi anh xem như hai họ chưa lúc nào quen. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được mộng mơ cơ không giữ lại lâu Thì thời nay đi chung con đường quen sao không kính chào nhau. Đừng nói nữa bỏ ra anh thêm nhức lòng nhau Tình đã vỡ tim em như đang vỡ tan bản thân em thôi xin mang thương đau, cầu ước ao sao anh mau quên đi quá khứ xưa ... Lời yêu thương đó trước khi đã có dối gian nhiều. Tình đã hết cả mấy nuối tiếc nuối cũng giống như không, tình hãy coi như ta không quen biết nhau... Hai tín đồ xa lạ. Tình yêu đó trước khi đã tất cả dối gian các Từng đêm xuống nước đôi mắt ướt đẵm lưu giữ anh các Đừng dối gian nhau nêm thêm bao xót xa hỡi ơi! fan ơi....

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xem Phim Điều Ước Của Thỏ - Phim Điều Ước Của Thỏ (52/52 Tập Trọn Bộ)

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: 2 Bộ Đề Văn Giữa Kì 1 Lớp 10, 2 Bộ Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 10 Môn Văn 2021

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.