Lời bài hát nắng sớm

     
Nhập bất kể thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống cung ứng việc tra cứu kiếm với giờ đồng hồ Việt không vết và gồm dấu
Mở cửa ra đến nắng sớm vào phòngNắng cùng em hát cùng cùng nghịch múa vòngCó cô chim khuyên khen là vui quáVui cùng nắng sớmƠ má người nào cũng hồngMở cửa ra cho nắng sớm vào phòngNắng thuộc em hát với cùng chơi múa vòngCó cô chim răn dạy khen là vui quáVui cùng nắng sớmƠ má ai ai cũng hồngMở cửa ngõ ra mang lại nắng nhanh chóng vào phòngNắng thuộc em hát với cùng chơi múa vòngCó cô chim răn dạy khen là vui quáVui cùng nắng sớmƠ má người nào cũng hồngMở cửa ra đến nắng mau chóng vào phòngNắng thuộc em hát và cùng đùa múa vòngCó cô chim khuyên nhủ khen là vui quáVui thuộc nắng sớmƠ má ai cũng hồngMở cửa ra mang đến nắng mau chóng vào phòngNắng thuộc em hát cùng cùng nghịch múa vòngCó cô chim khuyên nhủ khen là vui quáVui thuộc nắng sớmƠ má ai cũng hồngMở cửa ra cho nắng sớm vào phòngNắng thuộc em hát cùng cùng nghịch múa vòngCó cô chim khuyên răn khen là vui quáVui thuộc nắng sớmƠ má ai cũng hồngMở cửa ra cho nắng sớm vào phòngNắng cùng em hát cùng cùng nghịch múa vòngCó cô chim khuyên nhủ khen là vui quáVui cùng nắng sớmƠ má người nào cũng hồngMở cửa ngõ ra mang đến nắng nhanh chóng vào phòngNắng thuộc em hát với cùng chơi múa vòngCó cô chim khuyên khen là vui quáVui thuộc nắng sớmƠ má ai cũng hồngVui thuộc nắng sớmƠ má người nào cũng hồngVui cùng nắng sớmƠ má người nào cũng hồng
mo cua ra mang đến nang som vao phongnang cung em hat va cung choi mua vongco co chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra mang lại nang som vao phongnang cung em hat va cung choi tải vongco teo chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra mang lại nang som vao phongnang cung em hat va cung choi mua vongco co chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra mang lại nang som vao phongnang cung em hat va cung choi mua vongco co chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra cho nang som vao phongnang cung em hat va cung choi sở hữu vongco teo chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra mang đến nang som vao phongnang cung em hat va cung choi thiết lập vongco co chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra mang lại nang som vao phongnang cung em hat va cung choi cài đặt vongco teo chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra đến nang som vao phongnang cung em hat va cung choi cài vongco teo chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongvui cung nang somo ma ai cung hongvui cung nang somo ma ai cung hong