Chu giai kinh cung tu thoi

     
từ bỏ Điển
Thánh Ngôn
tởm
khí cụ
tác giả
Sách
Âm thanh
Hình hình ảnh
www.maymoccongnghiep.com.vn - search words online

Viewers can perform the search by: 1. Enter the searched words on the search Bar then press the xanh button (searching like in Google) 2. The searched words can be Vietnamese or in non-accent way: (eg: to search the word "công quả", viewers can enter "công quả" (with vietnamese accents) or "cong qua" or "CONG QUA" or "Cong Qua" (no qoute, double-quote or hyphen is required such as "cong-qua" or "CONG-QUA" .. .) 3. During reading, if come across the words that required to lớn look further, viewers can highlight that words then press ENTER key, the searched result will be showed in new page if found in database, this way is quicker than cut & paste into the tìm kiếm Bar then press ENTER key.
Độc giả có thể tìm hầu hết Từ bằng cách: 1. Điền hầu như từ mong tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm và nhấp vào nút màu xanh lá cây kế bên. 2. Điền đa số từ nhằm tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm có thể là tiếng Việt hoặc là không dấu: tỷ như tìm ý nghĩa của chử "công quả" thì tấn công vào Thanh-Tìm-Kiếm chữ "công quả" tuyệt là "cong qua" tốt là "CONG QUA" tuyệt là "Cong Qua" (không yêu cầu đánh character ") 3. Trong những lúc đọc, nếu gặp những từ mà người hâm mộ muốn bài viết liên quan thì chỉ cần highlight chúng rồi nhấp vào nút Enter, công dụng tìm kiếm đang hiện lên trang bắt đầu nếu chạm chán được làm việc trong database.

*
search
Advanced search
Error Msg
Kinh thờ Tứ Thời: Niệm Hương ID025966 - Thiên ghê : gớm Cúng Tứ Thời: Niệm mùi hương
*

Kinh : giảng nghĩa Kinh Thiên-ĐạoTác đưa : nhân hậu Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) cây viết hiệu Đức Nguyên
1. Giảng nghĩa Kinh Niệm Hương.Niệm Hương
♫(Giọng phái mạnh ai)

KINH: GIẢI NGHĨA:
1. Ðạo gốc bởi lòng thành tín hiệp.

Bạn đang xem: Chu giai kinh cung tu thoi

Người theo đạo, chủ chốt phải có một tấm lòng thành thật với một đức tin mạnh mẽ mẽ, tất cả dủ 2 nguyên tố ấy thích hợp lại mới vững bước trên phố đạo.
2. Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.Tư tưởng nơi trung khu nương theo khói nhang truyền thăng thiên cao.
3. Mùi hương lư ngọc bay xa,Tư tưởng, ý nghĩ trong sạch xuất sắc đẹp phát ra từ loại Tâm quí báu bay lên truyền đến các cõi Trời xa.
4. Kính thành cầu nguyện Tiên Gia hội chứng lòngTấm lòng tôn kính và thành thật cầu nguyện thì Ðức Chí Tôn Ðại tự Phụ sẽ bệnh cho mình.
5.6. Xin Thần Thánh ruổi dong cỡi hạc,Xuống phàm nai lưng vội gác xe pháo Tiên.Xin những Ðấng Thần Thánh cỡi hạc hoặc là đi trên mẫu xe Tiên dong ruổi xuống cõi vắt gian.
7. Ngày nay môn đệ khẩn nguyền,Ngày nay, chúng bé là học tập trò của Thầy, xin tha thiết ước nguyện.
8. Chín từng Trời, Ðất thông truyền chứng tri.Lời khẩn nguyền của đệ tử sẽ được truyền đi suốt cho 9 từng Trời và đến những quả Ðịa mong để các Ðấng thiêng liêng xác nhận biết rõ.
9. Lòng sở vọng cụ ghi hòn đảo cáo,Ðiều đặc trưng mà lòng bản thân hằng mong ước, nỗ lực ghi nhớ nhằm cúng tế cầu nguyện và tấu trình lên những Ðấng Thiêng liêng.
10. Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.Nhờ ơn Ðức Chí Tôn, Ðức Phật chủng loại và những Ðấng thiêng liêng giúp sức báo đáp lại cùng ban đến phước lành.

(Lạy 3 lạy, từng lạy 4 gật, từng gật niệm Câu Chú của Thầy: Nam tế bào Cao Ðài Tiên Ông Ðại người yêu Tát Ma Ha Tát) Câu 1: Ðạo gốc vày lòng thành tín hiệp.

GIẢI NGHĨA

Ðạo: "Ðạo là bé đường khiến cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần bởi theo mà hồi cựu vị. Ðạo là đường của các nhơn phẩm vị theo mà lại lánh ngoài luân hồi. Trường hợp chẳng đề nghị do theo Ðạo thì các bậc ấy các lạc cách mà mất không còn ngôi phẩm. Ðạo, nghĩa lý cực kỳ sâu xa, nhưng yêu cầu hiểu trước bao nhiêu đó rồi new học những nghĩa bí ẩn khác mang lại đích xác đặng." (TNHT.II.3). Vày đó, nghĩa thông thường của Ðạo là tôn giáo. Thành: Thành thật.Tín: Tin, tin gồm Thượng Ðế, tin tất cả Thần, Thánh, Tiên, Phật, tin từng người đều phải sở hữu linh hồn bất tiêu bất diệt, tin linh hồn là vấn đề Linh quang vì chưng Thượng Ðế ban cho từng người để làm cho sự sinh sống và giữ gìn sự sống. Tín chính là đức tin rất quan trọng cho fan theo Ðạo. Hiệp: đúng theo lại.Lòng thành: cái tâm chơn thật. Câu 1: người theo đạo, cơ bản phải tất cả một tấm lòng thành thật với một đức tin mạnh khỏe mẽ, có dủ 2 yếu tố ấy hòa hợp lại new vững bước trên đường đạo.

Câu 2: Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.

GIẢI NGHĨA

Lòng: cái tâm của con người.Nương: Dựa vào. Câu 2: bốn tưởng nơi trọng điểm nương theo sương nhang truyền lên chầu trời cao.

Câu 3: mùi thơm lư ngọc bay xa.

GIẢI NGHĨA

Mùi hương: mùi hương thơm của khói nhang lan ra, ý nói những bốn tưởng giỏi ý suy nghĩ trong sạch tốt đẹp của cái Tâm phạt ra.Lư: Dụng cụ bỏ lên trên bàn thờ dùng để làm đốt trầm hay nhằm đốt nhang cắm vào; đốt trầm thì hotline là Lư trầm, đốt nhang thì hotline là Lư hương.Ngọc: loài đá quí, chỉ sự quí báu.Lư ngọc: loại lư bằng ngọc, chỉ loại Tâm quí báu của con người. Câu 3: bốn tưởng, ý suy nghĩ trong sạch tốt đẹp phát ra từ loại Tâm quí báu cất cánh lên truyền đến những cõi Trời xa.

Câu 4: Kính thành cầu nguyện Tiên Gia bệnh lòng.

GIẢI NGHĨA

Kính: Kính trọng.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 8 Bài Câu Ghép (Trang 111), Soạn Văn Bài: Câu Ghép

Thành: Thành thật.Cầu: Xin.Nguyện: ý muốn ước. Cầu nguyện là cầu xin những Ðấng thiêng liêng ban đến điều nhưng mình muốn ước. Tiên Gia: Tiên là ông Tiên, Gia là Cha. Tiên Gia là Ông phụ thân Tiên, chính là Ðại tự Phụ, Ðấng phụ vương chung linh nghiệm của toàn cả vạn linh sanh chúng trong CKVT, nhưng mà ta thường điện thoại tư vấn là Ðức Chí Tôn Ngọc chúa thượng Ðế. Câu 4: Tấm lòng tôn kính với thành thật cầu nguyện thì Ðức Chí Tôn Ðại từ bỏ Phụ sẽ chứng cho mình.

Câu 5-6: Xin Thần Thánh ruổi dong cỡi hạc, Xuống phàm nai lưng vội gác xe pháo Tiên.

GIẢI NGHĨA

Ruổi dong: Ði trực tiếp một mạch mang lại mau tới nơi. Hạc: tương đương chim lớn, chân cao, cổ dài, lông trắng, cất cánh nhanh, dáng thanh nhã, sống cho ngàn năm, hay được các vị Tiên dùng làm cỡi bay đi.Phàm: đều đều thấp kém.Trần: những vết bụi bặm. Phàm nai lưng là chỉ cõi vắt gian, cõi đời, cõi của nhơn các loại đang sống, vị cõi nầy tốt kém tất cả nhiều bụi bờ ô trược.Gác: Ðặt ngang lên trên.Xe Tiên: chiếc xe mầu nhiệm địa điểm cõi thiêng liêng, cũng hotline là xe pháo Như Ý, dùng để làm chở các vị Tiên đi lại. Người ngồi trên xe mong muốn đi mang lại đâu thì chiếc xe Tiên xuất xắc xe Như Ý chở ngay đến đó tức khắc.Gác xe pháo Tiên: Ngồi lên mẫu xe Tiên. Câu 5-6: Xin những Ðấng Thần Thánh cỡi hạc hoặc di chuyển trên dòng xe Tiên dong ruổi xuống cõi nỗ lực gian.

Câu 7: ngày này đệ tử khẩn nguyền.

GIẢI NGHĨA

Ðệ tử: học trò. Học tập trò so với Thầy thì xưng bản thân là đệ tử. Ðức Chí Tôn tự xưng là Thầy, với gọi những con sẽ học đạo là môn sinh hay đệ tử.Khẩn: Tha thiết.Nguyền: ý muốn mỏi cầu xin.Khẩn nguyền: Tha thiết mong xin điều mình mong ước. Câu 7: Ngày nay, chúng nhỏ là học tập trò của Thầy, xin tha thiết mong nguyện.

Câu 8: Chín từng Trời, Ðất thông truyền chứng tri.

Chín từng Trời: Chữ Hán call là Cửu Trùng Thiên. Chín từng Trời nầy mang tên theo đúng 9 bài xích Kinh Tuần Cửu, tính từ lúc thấp dần lên rất cao là:
Từng Trời lắp thêm nhứt có Vườn Ngạn Uyển. Từng Trời thiết bị nhì gồm Vườn Ðào Tiên của Phật Mẫu.Từng Trời thứ tía gọi là Thanh Thiên.Từng Trời thứ tư gọi là Huỳnh Thiên.Từng Trời sản phẩm công nghệ năm call là Xích Thiên.Từng Trời đồ vật sáu điện thoại tư vấn là Kim Thiên.Từng Trời máy bảy điện thoại tư vấn là Hạo Nhiên Thiên.Từng Trời máy tám điện thoại tư vấn là Phi Tưởng Thiên.Từng Trời máy chín hotline là chế tạo Hóa Thiên.
CHÚ Ý:
Có một vài vị mang lại rằng: sân vườn Ngạn Uyển cùng Vườn Ðào Tiên không ở trên 2 từng Trời sản phẩm nhứt cùng thứ nhì, mà từng Trời sản phẩm nhứt là Thanh Thiên trong bài Kinh Ðệ Tam Cửu; từng Trời vật dụng hai là Huỳnh Thiên, vv..., từng Trời thiết bị 7 là tạo thành Hóa Thiên, từng Trời sản phẩm công nghệ 8 là hư Vô Thiên, vứt từng Trời Hội Nguơn Thiên, và từng Trời đồ vật 9 là láo Nguơn Thiên, và hotline đó là Cửu Trùng Thiên. Ðiều nầy hoàn toàn không đúng, bởi vì 3 nguyên nhân sau đây: 1. Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo giải nghĩa bài bác Kinh Phật chủng loại tại Cửu Long Ðài ngày 15-8-Ðinh Hợi (1947) có nói rõ rằng: "Từng Trời đồ vật 9 call là Cung tạo ra Hóa Thiên, bao gồm vị thế quyền tạo nên đoan call là Thiên Hậu." (TÐ.ÐPHP.Q1. 64) 2. Bài Thài hiến lễ Ðức Phật mẫu trong liên hoan tiệc tùng Yến Diêu Trì Cung có 4 câu khoán thủ là: Cửu Thiên Huyền Nữ, nghĩa là: Cửu là vật dụng 9, Thiên là từng Trời, Huyền là huyền diệu, thiếu phụ là tín đồ phụ nữ. Cửu Thiên Huyền cô gái là người thanh nữ huyền diệu làm việc từng Trời trang bị 9. Ðó là Ðức Phật Mẫu. Ðiều nầy một lượt nữa minh chứng Tạo Hóa Thiên là từng Trời trang bị 9. 3. Nghi tiết Tang lễ trong Ðạo Cao Ðài so với các Chức sắc đẹp Ðại Thiên Phong mặt hàng Tiên vị như Ðầu Sư, Thập nhị Thời Quân đổ lên, lúc đăng Tiên, thể xác được liệm vào liên đài. "Liên đài được quàn trên biệt năng lượng điện của từng vị một đêm, Báo Ân xuất phát điểm từ một đêm, Ðền Thánh một đêm, với Cửu Trùng Thiên một đêm. Hội Thánh sẽ cử hành Lễ tè Tường, Ðại Tường, đáng nhớ hằng năm với xây bửu tháp. Không có làm Tuần Cửu với hành pháp độ thăng." (Trích vào quyển quan Hôn Tang Lễ năm 1976 của Hội Thánh). Chúng ta lưu ý trong nghi thức tế lễ nầy, liên đài được đặt lên Cửu Trùng Thiên trên Ðại Ðồng Xã, không có tác dụng Tuần Cửu, chỉ làm cho Tiểu Tường, Ðại Tường, không hành pháp Ðộ Thăng. Ðiều kia cho họ hiểu rằng: Chức nhan sắc hàng Tiên vị đổ lên tất cả đủ công đức để vượt lên ngoài Cửu Trùng Thiên (mới được ngồi trên Cửu Trùng Thiên) nhưng không nên nhờ có tác dụng Tuần Cửu xuất xắc Phép Ðộ thăng. Hội Thánh chỉ làm lễ tiểu Tường, mà bài xích Kinh đái Tường là để lấy chơn hồn lên từng Trời hư Vô Thiên. Vậy hỏng Vô Thiên yêu cầu ở bên trên Cửu Trùng Thiên, chớ không thể ở vào Cửu Trùng Thiên được, với đó chính là từng Trời sản phẩm công nghệ 10. Qua sự trình diễn 3 tại sao vừa nhắc trên, chúng ta đi đến kết luận là: chế tạo Hóa Thiên là từng Trời sản phẩm 9 nằm trong Cửu Trùng Thiên, cùng Hư Vô Thiên là từng Trời trang bị 10 nằm trên Cửu Trùng Thiên. Từ đó thì Hội Nguơn Thiên là từng Trời thiết bị 11, cùng Hỗn Nguơn Thiên là từng Trời thứ 12. Ba từng Trời bên trên (Hư Vô Thiên, Hội Nguơn Thiên, hỗn Nguơn Thiên) hợp với 9 từng Trời (Cửu Trùng Thiên) bên dưới tạo thành 12 từng Trời, gọi là Thập nhị Thiên. Trở lại lý giải các trường đoản cú ngữ vào Câu tởm 8: Ðất: Chỉ các quả Ðịa cầu, ý nói Thất thập nhị Ðịa (72 Ðịa cầu).Thông: xuyên suốt tới khắp nơi.Thông truyền: Truyền đi mọi nơi.Chứng: thừa nhận thực.Tri: Biết. Triệu chứng tri là thừa nhận thực có biết rõ. Câu 8: Lời khẩn nguyền của đệ tử sẽ được truyền đi suốt cho 9 từng Trời và đến những quả Ðịa cầu để những Ðấng thiêng liêng xác nhận biết rõ.

Câu 9: Lòng sở vọng thế ghi đảo cáo,

GIẢI NGHĨA

Sở: Ðiều đặc biệt của mình.Vọng: mong muốn ước. Sở vọng là vấn đề quan trọng của mình hằng mong ước.Gắng ghi: nỗ lực ghi nhớ.Ðảo: thờ tế ước nguyện.Cáo: Tấu trình, báo cáo. Ðảo cáo là cúng tế nguyện cầu và tấu trình các việc Câu 9: Ðiều đặc biệt quan trọng mà lòng mình hằng hy vọng ước, cố gắng ghi nhớ để cúng tế cầu nguyện và tấu trình lên các Ðấng Thiêng liêng.

Câu 10: nhờ Ơn Trên vấp ngã báo phước lành.

GIẢI NGHĨA

Ơn Trên: Ơn huệ của Ðức Chí Tôn, Ðức Phật mẫu và những Ðấng thiêng liêng.Bổ: giúp đỡ, thêm vô đến đủ.Báo: Ðáp lại. Ngã báo là trợ giúp báo đáp lại. Câu 10: nhờ ơn Ðức Chí Tôn, Ðức Phật mẫu và các Ðấng thiêng liêng giúp đỡ báo đáp lại và ban mang đến phước lành.

Câu Chú của Thầy: Nam mô Cao Ðài Tiên Ông Ðại người thương Tát Ma Ha Tát.

GIẢI NGHĨA

Câu Chú: Câu niệm tất cả tánh cách huyền bí của một Ðấng Thiêng Liêng đề ra để hộ trì những môn đệ trên bước đường tu. Thầy: trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Ðức Chí Tôn Ngọc bệ hạ Ðế giáng cơ dạy dỗ đạo, xưng bản thân là Thầy, gọi các con sẽ học đạo là môn đệ. Ðức Chí Tôn dạy dỗ đạo đức đến nhơn sanh như thể Thầy dạy dỗ trò, gần gụi thân mật, thể hiện lòng thương mến của Chí Tôn đối với chúng sanh thật hết sức tận. Câu Chú của Thầy có nghĩa là của Ðức Chí Tôn có 12 chữ:

Nam- Cao- Ðài Tiên- Ông Ðại Bồ- Tát Ma- Ha- Tát
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nam-mô: bởi vì phiên âm từ giờ Pali "Namô" hoặc từ giờ đồng hồ Phạn "Namah", dịch nghĩa là: Qui mệnh, kỉnh lễ, cúi đầu có tác dụng lễ. Từ ngữ Nam-mô thường được dùng làm chữ khởi đầu một câu mong nguyện. Cao Ðài: mẫu đài cao, cần sử dụng làm nơi ngự của Ðức Chí Tôn Ngọc đại vương Ðế khi có Ðại hội triều đình của Ðức Chí Tôn tại Linh Tiêu Ðiện Ngọc hư Cung. Tiên Ông: Ông Tiên, vị Tiên. Ðại: Lớn.Bồ-Tát: Nói không hề thiếu là Bồ-Ðề-Tát-Ðóa, giờ Phạn là Bodhisattva, nghĩa là người đã từ bỏ giác được bạn dạng tánh với có nhiệm vụ phổ độ chúng sanh.Ma-Ha-Tát: Nói không thiếu là Ma-Ha-Tát-Ðóa, giờ Phạn là Mahasattva, tức là Ðại chúng sanh, tức là người có dũng trung khu muốn thao tác làm việc lớn. Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát là vị ý trung nhân Tát lớn, nghỉ ngơi phẩm bực cao trọng, xứng đáng đứng sản phẩm Phật vị, nhưng bởi vì còn nhiệm vụ cứu độ bọn chúng sanh đề nghị còn có danh bồ Tát. Câu Chú của Thầy quan trọng đặc biệt có 12 chữ là vì bé "số 12 là số riêng rẽ của Thầy". Câu Chú nầy có ý nghĩa bao hàm Tam giáo: CAO ÐÀI: thay thế Nho giáo. TIÊN ÔNG: đại diện Tiên giáo (Ðạo giáo). ÐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT: thay mặt Phật giáo.Do đó, Câu Chú của Thầy (Ðức Chí Tôn) có ý nghĩa Tam giáo đồng tông, ngày nay qui nguyên Ðại Ðạo. Ðại Ðạo đó chính là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức là Ðạo Cao Ðài bởi vì Ðức Chí Tôn gây dựng và làm cho Giáo Chủ.

2. Giải nghĩa các từ ngữ tổng quát.

Xem thêm: Các Loại Chương Trình Dịch Có Mấy Loại, Các Loại Chương Trình Dịch Là Gì

Kinh: bài xích văn, bài thơ do các Ðấng Phật, Tiên, Thánh viết ra để xưng tụng công đức, bộc lộ nhiệm vụ của các Ðấng Thiêng Liêng, hoặc để dạy đạo đức đến nhơn sanh và để ước nguyện. Tân Kinh: Kinh new (Tân là mới), tức là Kinh thuộc Tam Kỳ Phổ Ðộ. Tương tự như Tân chế độ là Luật new về tu hành của TKPÐ. Còn ghê và quy định của thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ được điện thoại tư vấn là Cựu Kinh, Cựu Luật. (Cựu là cũ, trái cùng với Tân là mới). Vậy, Tân kinh là tởm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức là Kinh của Ðạo Cao Ðài. Tởm nầy gồm: ghê Thiên Ðạo với Kinh núm Ðạo. Thiên Ðạo: Ðạo Trời, tức là con con đường tu với mục đích sau cùng là giải ra khỏi luân hồi, để linh hồn quay trở lại hiệp nhứt với Trời, tức là hiệp với Ðức Chí Tôn Thượng Ðế. Con phố tu Thiên Ðạo giành cho bực tối cao quyết chí tu hành, truất phế đời hành Ðạo, nghiêm giữ lại giới biện pháp tu hành, thực hành Tam Lập: Lập Ðức, Lập Công, Lập Ngôn. Trước lúc bước vào Thiên Ðạo, người tu nên trải qua bực Hạ vượt tu phần Nhơn Ðạo. Nhơn Ðạo là Ðạo làm Người, là đường lối dậy con người bắt buộc làm tròn nghĩa vụ của một người so với gia đình, gồm cha mẹ, anh chị em em, vợ chồng con cái; so với thân tộc, bạn bè; và sau cuối là nghĩa vụ đối với nước nhà xã hội. Thế Ðạo: Ðạo sinh hoạt đời (Thế là đời), tức là đường lối dậy con người bổn phận làm một bạn ở đời nỗ lực nào cho hợp với Ðạo lý, lẽ phải. Ðó chính là Nhơn Ðạo. Gắng Ðạo, tức là Nhơn Ðạo, ví như nền móng; Thiên Ðạo ví như công ty lầu. Không đào móng đúc nền cho bền vững và kiên cố thì chứa nhà lầu lên ắt sụp đổ. đến nên, đề xuất tu xong Nhơn Ðạo thì mới rất có thể tiến lên tu Thiên Ðạo được. Cúng: Ðốt nhang, dưng lễ vật, nguyện cầu và lạy để tỏ lòng thành kính. Tứ Thời: 4 điểm thời hạn trong một ngày vào những giờ: 0 tiếng (tức 12 giờ khuya) thuộc giờ Tý, 6 giờ chiếu sáng thuộc tiếng Mẹo, 12 giờ trưa thuộc giờ Ngọ, và 18 giờ đồng hồ (tức 6 giờ chiều) trực thuộc giờ Dậu. Nghi lễ của Ðạo Cao Ðài dạy các tín đồ dùng cúng Ðức Chí Tôn và các Ðấng thiêng liêng vào Tứ thời kể trên, chính vì vào 4 thời khắc nầy, khí Dương và khí Âm vào CKVT bao gồm sự đổi khác tương đối đặc biệt: thời điểm 0 giờ, thời Tý: Khí Âm cực thạnh, khí Dương khởi sanh. Cơ hội 6 giờ cùng 18 giờ, thời Mẹo và thời Dậu: nhì khí Dương cùng Âm giao hòa cân đối nhau. Dịp 12 giờ trưa, thời Ngọ: Khí Dương rất thạnh, khí Âm khởi sanh. Thời Tý và thời Ngọ: cúng Rượu (Rượu trắng). Thời Mẹo với thời Dậu: thờ nước Âm Dương, có nghĩa là cúng nước trà cùng nước white thiên nhiên.Kinh bái Tứ Thời: là những bài kinh để tụng bái Ðức Chí Tôn cùng 3 Ðấng Giáo nhà Tam giáo vào 4 thời trong một ngày. Kinh bái Ðức Chí Tôn vào Tứ thời trên Tòa Thánh tốt tại Thánh Thất có 8 bài xích kinh kể ra sau đây: