Hiệu Hai Số Bằng 1/5 Lần Số Bé

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

số to là 6 phần , số bé là 1 phần.

Bạn đang xem: Hiệu hai số bằng 1/5 lần số bé

số to là :

784 : ( 6 + 1 ) x 6 = 672

số bé bỏng là :

784 - 672 = 112

Đáp số : số bé bỏng : 112

số béo : 672

chúc các bạn học xuất sắc hơn !!!


 

Đáp án: 560

Giải thích các bước giải:

Số khủng : |---|---|---|---|---|---|

Số bé bỏng : |---| 

Số phệ là : 784 : (6+1) *6= 672 

Số bé bỏng là : 784 - 672 = 112

Hiệu nhị số là : 672 - 112 = 560 

Đ / S : 560


số khủng là 6 phần , số nhỏ nhắn là 1 phần.

số béo là :

784 : ( 6 + 1 ) x 6 = 672

số bé nhỏ là :

784 - 672 = 112

ĐS : ....


Hiệu 2 số đó bằng 5 lần số bé=> Số mập là 6 phần, số nhỏ bé là 1 phần

Số phệ là: 784 : (6+1) x 6 = 672

Số bé nhỏ là: 784 - 672 = 112

Hiệu 2 số là: 112 x 5 = 560

HT


Hiệu nhì số bằng 5 lần số nhỏ bé => số phệ là 6 lần cùng số bé bỏng là 1 lần

Số mập là: 784 : (6+1) x 6= 672

Số nhỏ nhắn là: 784 - 672 = 112

HT


1.Hiệu 2 số bởi 5 lần số bé. Tìm kiếm hiệu nhì số biết tổng của chúng bằng 784.

Xem thêm: Ngành Sản Xuất Nông Nghiệp Có Những Đặc Điểm Của Sản Xuất Nông Nghiệp

2.Tìm một số ít biết số đó phân chia hết đến 12.Khi phân chia 15 thì dư 6.Hai yêu quý hơn nhát nhau 34 đối chọi vị.

3.Miếng tôn hình vuông vắn có diện tích 25 m2 người ta cát dọc 1 cạnh đi 2 m. Hỏi miếng còn lại diện tích bao nhiêu mét vuông.

Ai biết giúp mình với, bản thân đang phải gấp!


1) Số bự - số bé bỏng = 5 x số bé bỏng -> số lớn = 5 x số nhỏ nhắn + số nhỏ xíu = 6 x số bé bỏng -> số lớn bằng 6 phần thì số nhỏ nhắn bằng 1 phần

Số nhỏ xíu :

784 : (6 + 1) = 112

Số mập :

112 x 6 = 672

2) điện thoại tư vấn a là số cần tìm, b = a + 24

b phân chia hết mang đến 12 cùng 15 nhì thương thuộc tăng 2, hiệu nhì thương không nạm đổi 

12 x 15 = 180; 180 phân tách hết cho 12 và 15 nhị thương hơn hèn nhau 15 -12 = 3

Số b là : 180 : 3 x 34 = 2040

Số yêu cầu tìm là : 2040 - 24 = 2016

c) do 5 x 5 = 25 đề nghị cạnh hình vuộng là 5 m

Cạnh mồm bìa còn lại sau khi cất đi 2 m : 5 - 2 = 3 m

Diện tích miếng bìa sót lại :

3 x 5 = 15 m2


Đúng 0
comment (0)

hieu nhị so bang 5 lan so be

Tìm hiệu hai số biết tổng của chúng bởi 784


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

Số béo chiếm số phần :

 5 + 1 = 6 ( phần )

Giá trị một phần :

784 : ( 6 + 1 ) = 112

Hiệu 2 số :

112 x 5 = 560

đ/s : ...

Xem thêm: Muối Natri Hidrophotphat Có Công Thức Hóa Học Là, Natri Hidrophotphat


Đúng 0

bình luận (0)

Tìm tổng của hai số biết tổng vội 4 lần hiệu,hiệu bằng 1/3 số bự và số bự gấp 15 lần số bé,số nhỏ bé là số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.


Lớp 4 Toán
0
0
Gửi diệt

tìm hiệu hai số, biết tổng của chúng bằng 38605 với tổng số kia gấp 5 lần số bé?


Lớp 3 Toán
4
0
giữ hộ Hủy

Sô nhỏ bé là :

38605 : 5 = 7721

Số khủng là :

38605 - 7721 = 30884

Hiệu của 2 số là :

30884 - 7721 = 23163

Đáp số : 23163


Đúng 0

bình luận (0)

số bé nhỏ là:

 38605:5=7721

số phệ là:

38605-7721=30884

hiệu nhị số là:

30884-7721=23163

mk nha


Đúng 0
phản hồi (0)

số nhỏ nhắn là: 38605:5=7721số lớn là: 38605-7721=30884hiệu hai số là: 30884-7721=23163mk nha


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
maymoccongnghiep.com.vn