GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 7 SÁCH GIÁO KHOA

     

Giải bài xích tập Toán 7 trang 44, 45 giúp những em học sinh lớp 7 xem lưu ý giải những bài tập của bài 12 Số thực chương I.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 7 sách giáo khoa

Tài liệu được biên soạn chính xác, bám đít chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Thông qua đó giúp học sinh lớp 7 xem thêm nắm vững vàng hơn kiến thức trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài xích tại đây.


Giải bài bác tập Toán 7 chương I bài xích 12: Số thực

Giải bài xích tập Toán 7 trang 44 Tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 45 : Luyện tập

Giải bài bác tập Toán 7 trang 44 Tập 1

Bài 87 (trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Điền những dấu (∈;∉;⊂) thích hợp vào ô vuông :

3 ☐ Q; 3 ☐ R; 3 ☐ I; -2,53 ☐ Q

0,2(35) ☐ I; N ☐ Z; I ☐ R


Bài 88 (trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Điền vào địa điểm trống (...) trong số phát biểu sau :

a) trường hợp a là số thực thì a là số ... Hoặc số ...

b) trường hợp b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng ...


a) trường hợp a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

Xem thêm: Cách Luộc Ốc Bao Lâu Thì Chín ? Cách Luộc Ốc Ngon Nhất Vn Luộc Ốc Bao Lâu Thì Chín

b) nếu như b là số vô tỉ thì b viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.


Bài 89 (trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Trong các câu sau đây, câu như thế nào đúng, câu nào không đúng ?

a) nếu như a là số nguyên thì a cũng chính là số thực;

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm;

c) nếu a là số tự nhiên và thoải mái thì a chưa phải là số vô tỉ.


Bài 90 (trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Thực hiện các phép tính :

a)

*

b)

*


a)

*

*

*

*

*

b)

*

*

*

*

*

*

*


Giải bài tập Toán 7 trang 45 : Luyện tập

Bài 91 (trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) −3,02−3,◻1">−3,02 −3,☐1

b) −7,5◻8>−7,513">−7,5☐8 > −7,513

c) −0,4◻854−0,49826">−0,4☐854 −0,49826

d) −1,◻0765−1,892">−1,☐0765 −1,892


a) −3,02−3,01">−3,02 −3,01

b) 7,508>−7,513">7,508 > −7,513

c) −0,49854−0,49826">−0,49854 −0,49826

d) −1,90765−1,892">−1,90765 −1,892


Bài 92 (trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Sắp xếp những số thực :

−3,2;1;−12;7,4;0;−1,5.">−3,2; 1;

*
; 7,4; 0; −1,5.

a) Theo máy tự từ nhỏ dại đến lớn.

Xem thêm: Các Biện Pháp Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Cây Trồng, Kể Tên Các Biện Pháp Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại

b) Theo thiết bị tự từ nhỏ tuổi đến lớn của các giá trị tuyệt vời của chúng.


*

B =

*


Xem gợi ý đáp án

a)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

b)

*

=

*

*

*

*

*

*

*

*

Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh