GIẢI BÀI TẬP HÓA 11 CHƯƠNG 2

     


*

Trang công ty » GIẢI BÀI TẬP HÓA 11 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG II – BÀI 13: Luyện tập: tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng


Bài 1 (trang 61 SGK Hóa 11):

Hãy cho thấy số thoái hóa của N với P trong những phân tử cùng ion tiếp sau đây NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 chương 2

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 61 SGK Hóa 11):

Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua:

A. Mg3(PO4)2

B. Mg(PO3)2

C. Mg3P2

D. Mg2P2O7

Lời giải:

Đáp ánC

Bài 3 (trang 61 SGK Hóa 11):

a) Lập những phương trình hóa học sau đây:

NH3+ Cl2(dư) → N2+ ..

Xem thêm: Tài Liệu Hot Giáo Án Mĩ Thuật Lớp 2 Theo Phương Pháp Đan Mạch

NH3(dư) + Cl2→ NH4Cl + ….

Xem thêm: Giải Bài 8 Trang 10 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 6, 7, 8, 9 Trang 10, 11 Sgk Toán 9 Tập 1

NH3+ CH3COOH → …

(NH4)3PO4-to→ H3PO4+ …

Zn(NO3)2-to→ …

b) Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử với dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch:

(1) K3PO4và Ba(NO3)2

(2) Na3PO4và CaCl2

(3) Ca(H2PO4)2và Ca(OH)2với tỉ lệ mol 1:1

(4) (NH4)3PO4+ Ba(OH)2

Lời giải:

*
*

Bài 4 (trang 61 SGK Hóa 11):

Từ hiđro, clo, nitơ và những hóa chất phải thiết, hãy viết những phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) pha chế phân đạm amoni clorua.

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 62 SGK Hóa 11):

Viết phương trình hóa học tiến hành các dãy gửi hóa sau:

*

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 62 SGK Hóa 11):

Hãy đưa ra số đông phản ứng đang học có sự thâm nhập của 1-1 chất photpho, trong số ấy số oxi hóa của photpho:

a. Tăng

b. Giảm

Lời giải:

*

Bài 7 (trang 62 SGK Hóa 11):

Khi mang đến 3,00 g tất cả hổn hợp Cu với Al tác dụng với hỗn hợp HNO3đặc dư, đun nóng, có mặt 4,48 lít khí duy nhất NO2(đktc). Khẳng định phần trăm trọng lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp?

Lời giải:

Gọi nAl= x (mol), nCu= y (mol); nNO2= 4,48/22,4 = 0,2 mol

Al + 6HNO3(đặc) -to→ Al(NO3)3+ 3NO2↑ + 3H2O

x 3x (mol)

Cu + 4HNO3(đặc) Cu(NO3)2+ 2NO2↑ + 2H2O

y 2y (mol)

Theo pt: nNO2(1) = 3. NAl= 3.x mol

nNO2(2) = 2. NCu= 2y mol

⇒ Tổng nNO2= 3x + 2y = 0,2 mol

Ta có hệ phương trình

*

*

Bài 8 (trang 62 SGK Hóa 11):

Cho 6,00 g P2O5vào 25,0 ml hỗn hợp H3PO46,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ xác suất H3PO4trong dung dịch sinh sản thành?

Lời giải:

mdd H3PO4= V. D = 25. 1,03 = 25,75g

*
*

Theo pt nH3PO4= 2. NP2O5= (2.6) / 142 = 6/71 (mol)

⇒ mH3PO4= (6.98)/71 = 8,282 g

mH3PO4(sau bội phản ứng) = 1,545 + 8,282 = 9,827(g)

Khối lượng dung dịch sau bội nghịch ứng = 25,75 + 6 = 31,75(g)

*

Bài 9 (trang 62 SGK Hóa 11):

Cần bón bao nhiêu kg phân đạm amoni nitrat đựng 97,5% NH4NO3cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây yêu cầu 60,0 kg nitơ?

Lời giải:

10ha khoai tây nên 60. 10 = 600 kilogam nitơ

Bảo toàn nhân tố Nito:

⇒ 1 mol (80g) NH4NO3tạo thành 1 mol (28g)N2

Lượng NH4NO3cần để sở hữu 600kg N2là

*

Phân đạm amoni nitrat đựng 97,5% NH4NO3nên lượng phân đạm buộc phải bón là:

*

Post navigation


GIẢI BÀI TẬP HÓA 11 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG II – BÀI 14: Bài thực hành 2: tính chất của một vài hợp hóa học nitơ, photpho⟶