Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời trần

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

- nhà nước được tổ chức triển khai theo chính sách quân công ty tập quyền (mọi quyền hành triệu tập vào tay vua):

+ Ở trung ương: đi đầu là vua và Thái Thượng Hoàng, góp ciệc mang lại vua có các quan văn, quan liêu võ.

Bạn đang xem: Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời trần

+ Ở địa phương:

- Đứng đầu lộ là chánh, phó an tủ sứ.

- bên dưới lộ là phủ, cầm đầu là tri phủ.

- Dưới tủ là châu, huyện, cầm đầu là tri châu, tri huyện.

- dưới châu, thị xã là thôn , gồm những quan xã.

- Đặt thêm một số cơ quan để trông coi việc nước như: Quốc sử viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ.


*

TK:

- cỗ máy quan lại thời è cổ được tổ chức triển khai theo cơ chế quân chủ trung ương tập quyền.

- Đứng đầu nhà nước là vua, thời è thực hiện chính sách Thái thượng hoàng (lưỡng đầu chế). Những vua thường nhường nhịn ngôi sớm cho nhỏ và trường đoản cú xưng là Thái thượng hoàng, cùng với vua (con) quản lí đất nước.

- Ở trung ương:

+ những chức quan liêu đại thần như: quan liêu văn, quan liêu võ phần nhiều do bạn họ Trần cố kỉnh giữ.

+ công ty Trần để thêm một số trong những cơ quan liêu như Quốc sử viện (đảm nhiệm vấn đề viết sử), Thái y viện (coi bài toán chữa dịch trong cung), Tôn nhân phủ (nắm sự vụ của mình hàng tôn thất) và một trong những chức quan liêu như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ,…

- Ở địa phương:

+ toàn quốc được phân thành 12 lộ. Đứng đầu lộ là những chức chánh, phó An tủ sứ.

+ bên dưới lộ là phủ, do chức tri lấp cai quản.

+ Châu, thị trấn do các chức tri châu, tri thị xã trông coi.

+ Dưới cùng là xã, vì chưng xã quan liêu đứng đầu.


Đúng 0
bình luận (2)

tk

Bộ máy quan lại thời nai lưng được tổ chức theo chế độ quân chủ tw tập quyền.

- Đứng đầu bên nước là vua, thời trần thực hiện chính sách Thái thượng hoàng (lưỡng đầu chế). Các vua thường nhịn nhường ngôi sớm cho con và từ xưng là Thái thượng hoàng, với vua (con) quản lí khu đất nước.

- Ở trung ương:

+ các chức quan đại thần như: quan lại văn, quan tiền võ đa số do fan họ Trần cố gắng giữ.

+ đơn vị Trần để thêm một trong những cơ quan lại như Quốc sử viện (đảm nhiệm câu hỏi viết sử), Thái y viện (coi bài toán chữa bệnh dịch trong cung), Tôn nhân tủ (nắm sự vụ của họ hàng tôn thất) và một trong những chức quan tiền như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ,…

- Ở địa phương:

+ toàn quốc được tạo thành 12 lộ. Đứng đầu lộ là những chức chánh, phó An đậy sứ.

+ dưới lộ là phủ, vì chức tri đậy cai quản.

+ Châu, huyện do các chức tri châu, tri huyện trông coi.

+ Dưới cùng là xã, bởi xã quan liêu đứng đầu.

 


Đúng 0

phản hồi (0)

Em hãy mô tả máy bộ quan lại thời Trần

nhanh mk tk


Lớp 7 Ngữ văn
1
0
Gửi bỏ

Bộ vật dụng quan lại thời nai lưng :Các em nhờ vào sơ đồ dùng tổ chức bộ máy nhà nước thời trần để chấm dứt bài tập. đề xuất làm rõ, máy bộ nhà nước thời Trần cũng giống như thời Lý, được phân làm tía cấp, quyền hành tập trung trong tay vua (chế độ phong kiến giảng quyền). Điểm khác là, tổ chức bộ máy nhà nước thời nai lưng chặt chẽ, quy củ, hoàn chỉnh hem thời Lý. Các vua è cổ thường dường ngôi mau chóng cho con và xưng là Thái thượng hoàng, cùng rất vua (con) góp nước, để thêm một vài cơ quan với chức quan để giúp đỡ vua trị nước.Chúc các bạn học giỏi :>


Đúng 0

comment (0)

Em hãy nêu điểm bắt đầu về tổ chức cơ cấu tổ chức máy bộ quan lại của thời trần


Lớp 7 lịch sử vẻ vang Bài 30. Tổng kết
1
2
Gửi diệt

Tham khảo

 

- bộ máy quan lại thời trần được tổ chức triển khai theo chính sách quân chủ tw tập quyền.

- Đứng đầu bên nước là vua, thời è thực hiện chế độ Thái thượng hoàng (lưỡng đầu chế). Những vua thường nhường ngôi sớm cho bé và từ bỏ xưng là Thái thượng hoàng, với vua (con) cai quản lí đất nước.

- Ở trung ương: 

+ những chức quan đại thần như: quan tiền văn, quan tiền võ đa phần do fan họ Trần thế giữ.

+ nhà Trần để thêm một số trong những cơ quan liêu như Quốc sử viện (đảm nhiệm việc viết sử), Thái y viện (coi việc chữa căn bệnh trong cung), Tôn nhân lấp (nắm sự vụ của họ hàng tôn thất) và một số chức quan lại như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ,…

- Ở địa phương: 

+ cả nước được chia thành 12 lộ. Đứng đầu lộ là các chức chánh, phó An bao phủ sứ.

+ dưới lộ là phủ, vày chức tri bao phủ cai quản.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 7 Unit 10 : Sources Of Energy, Unit 10 Lớp 7: Sources Of Energy

+ Châu, thị trấn do những chức tri châu, tri thị xã trông coi.

+ Dưới thuộc là xã, bởi vì xã quan đứng đầu.


Đúng 0
comment (0)

Mô tả cỗ máy nhà nước thời trần


Lớp 7 lịch sử dân tộc
6
0
Gửi diệt

Bộ vật dụng quan lại thời trần được tổ chức theo chế độ quân chủ tw tập quyền.

- Đứng đầu công ty nước là vua, thời trằn thực hiện chính sách Thái thượng hoàng (lưỡng đầu chế). Những vua thường dường ngôi sớm cho bé và từ bỏ xưng là Thái thượng hoàng, cùng với vua (con) quản lí đất nước.

- Ở trung ương:

+ các chức quan đại thần như: quan văn, quan tiền võ đa số do người họ Trần ráng giữ.

+ đơn vị Trần đặt thêm một trong những cơ quan lại như Quốc sử viện (đảm nhiệm việc viết sử), Thái y viện (coi việc chữa căn bệnh trong cung), Tôn nhân đậy (nắm sự vụ của mình hàng tôn thất) và một số trong những chức quan lại như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ,…

- Ở địa phương:

+ toàn quốc được phân thành 12 lộ. Đứng đầu lộ là các chức chánh, phó An lấp sứ.

+ dưới lộ là phủ, vị chức tri bao phủ cai quản.

+ Châu, thị trấn do những chức tri châu, tri thị trấn trông coi.

+ Dưới cùng là xã, do xã quan liêu đứng đầu.

 


Đúng 1

comment (0)

Ôi e zai ơi ngiu e mất tới nơi òi


Đúng 2
bình luận (7)

 Bộ máy quan lại thời nai lưng được tổ chức triển khai theo chính sách quân chủ tw tập quyền.

- Đứng đầu đơn vị nước là vua, thời trằn thực hiện chính sách Thái thượng hoàng (lưỡng đầu chế). Những vua thường nhường ngôi nhanh chóng cho bé và từ bỏ xưng là Thái thượng hoàng, cùng rất vua (con) cai quản lí đất nước.


Đúng 0
bình luận (0)

Em hãy mô tả bộ máy chính quyền tw và địa phương thời Lý?


Lớp 7 lịch sử dân tộc Bài 10. Bên Lý tăng cường công cuộc kiến tạo đất nướ...
1
0
Gửi diệt

Tham khảo

* máy bộ chính quyền trung ương:

- Vua đứng đầu.

- góp Lê trả bàn câu hỏi nước có thái sư (quan đầu triều) và đại sư (nhà sư gồm danh tiếng).

- dưới vua là các chức quan tiền văn, quan tiền võ.

- những con vua được phong vương cùng trấn giữ các nơi quan liêu trọng.

* tổ chức chính quyền địa phương:

- toàn quốc chia thành 10 lộ, dưới lộ bao gồm phủ và châu. Phần lớn quan lại phần đa là võ tướng.


Đúng 0
bình luận (0)

Dựa vào phần biểu lộ về bộ máy nhà nước thời chi phí Lê. Em hãy xong xuôi sơ đồ cỗ máy nhà nước dưới đây:

*


Lớp 7 lịch sử dân tộc Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - chi phí Lê
2
0
gửi Hủy
Đúng 2

comment (0)

 

 

đây nha!! nhớ lượt thích cho bản thân nhé!! chúc cậu học tập tốt

*


Đúng 2
comment (0)

Em hãy mô tả máy bộ chính quyền tw và địa phương thời chi phí Lê .


Lớp 7 lịch sử hào hùng Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - chi phí Lê
4
0
Gửi diệt

* cỗ máy chính quyền trung ương:

 

- Vua đứng đầu.

- giúp Lê hoàn bàn vấn đề nước gồm thái sư (quan đầu triều) và đại sư (nhà sư tất cả danh tiếng).

- dưới vua là những chức quan văn, quan võ.

- những con vua được phong vương với trấn giữ những nơi quan trọng.

* cơ quan ban ngành địa phương:

- toàn nước chia thành 10 lộ, bên dưới lộ tất cả phủ với châu. Phần nhiều quan lại đầy đủ là võ tướng.


Đúng 2

bình luận (0)

Tham khảo

*


Đúng 2
phản hồi (0)

Vua đứng đầu. - giúp Lê hoàn bàn việc nước bao gồm thái sư (quan đầu triều) với đại sư (nhà sư gồm danh tiếng). - bên dưới vua là những chức quan lại văn, quan lại võ. - các con vua được phong vương cùng trấn giữ những nơi quan trọng. * tổ chức chính quyền địa phương: - toàn quốc chia thành 10 lộ, dưới lộ gồm phủ cùng châu. Hầu như quan lại gần như là võ tướng.


Đúng 2
bình luận (0)

Dựa vào phần mô tả bộ máy nhà nước thời Lý. Em hãy chấm dứt sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý, theo gợi ý sau:

- Trung ương:

VUA

- Địa phương:

24 Lộ, đậy


Lớp 7 lịch sử Bài 10. Nhà Lý tăng mạnh công cuộc xuất bản đất nướ...
2
0
Gửi diệt

Tham khảo

*


Đúng 1

bình luận (3)

Tham khảo!

*

 


Đúng 1
bình luận (1)

Em hãy tế bào tả máy bộ quan lại thời Trần.

Xem thêm: Nói Về Ngày Cuối Tuần Bằng Tiếng Anh Viết Về Ngày Nghỉ Cuối Tuần Hay Nhất


Lớp 7 lịch sử vẻ vang Ôn tập lịch sử dân tộc lớp 7
1
0
Gửi diệt

Bộ vật dụng quan lại thời nai lưng :Các em dựa vào sơ vật tổ chức máy bộ nhà nước thời trần để dứt bài tập. Phải làm rõ, bộ máy nhà nước thời Trần tương tự như thời Lý, được phân làm ba cấp, quyền hành triệu tập trong tay vua (chế độ phong kiến tập quyền). Điểm không giống là, tổ chức bộ máy nhà nước thời è chặt chẽ, quy củ, hoàn hảo hem thời Lý. Các vua trần thường nhường ngôi mau chóng cho con và xưng là Thái thượng hoàng, cùng rất vua (con) giúp nước, để thêm một số trong những cơ quan và chức quan để giúp vua trị nước.


Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
maymoccongnghiep.com.vn