Đoạn Chương Trình Sau Giải Bài Toán Nào

     
" class="title-header">Đoạn chương trình sau giải câu hỏi nào? For I:=1 khổng lồ M bởi vì If (I hack 3 = 0) & (I hack 5 = 0) then T := T + I; A.


Bạn đang xem: đoạn chương trình sau giải bài toán nào

*

Cát Tường


Đoạn chương trình sau giải việc nào? For I:=1 lớn M vày If (I hack 3 = 0) và (I gian lận 5 = 0) then T := T + I;A. Tổng những số phân chia hết mang lại 3 hoặc 5 trong phạm vi từ là 1 đến MB. Tổng các số phân chia hết mang lại 3 và 5 vào phạm vi từ là một đến MC. Tổng các số phân tách hết mang đến 3 vào phạm vi từ là một đến MD. Tổng những số phân tách hết đến 5 trong phạm vi từ 1 đến M


Xem thêm: Gdcd Lớp 11, Giải Bài Tập Gdcd 11 Bài 1 2 3 4 5 6 7 Trang 12 Sgk Gdcd 11

*Xem thêm: 0 5 Bằng Bao Nhiêu Phần Trăm, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1)

B. Tổng những số phân tách hết mang đến 3 và 5 trong phạm vi từ là một đến MĐoạn chương trìnhFor I:=1 khổng lồ M vì I chạy trong phạm vi từ một đến MIf (I thủ thuật 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then chất vấn I phân chia hết đến 3 và cho 5 khôngT := T + I; Cộng sử dụng rộng rãi tổng