Đề ôn tập tiếng anh lớp 5

     

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 thân kì 2 bao gồm đáp án

Tổng hợp bài tập ôn tập giờ Anh lớp 5 thân kì 2 tất cả đáp án, tinh lọc được trình diễn đầy đủ, bỏ ra tiết, dễ hiểu giúp học sinh đạt điểm cao trong bài kiểm tra, bài bác thi môn giờ đồng hồ Anh 5.

Bạn đang xem: đề ôn tập tiếng anh lớp 5

*

Task 1. Search từ gồm cách phát âm khác với hồ hết từ còn lại:

*
Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

A, C, D vạc âm là /z/. B vạc âm là /s/

2. Đáp án C

A, B, D phát âm là /ae/. C phân phát âm là /o/

3. Đáp án C

A, B, D phạt âm là /k/. C phân phát âm là /s/

4. Đáp án A

B, C, D phạt âm là /o/. A phát âm là /a:/

5. Đáp án C

A, B, D phát âm là /ei/. C phạt âm là /i:/


Task 2. Sắp đến xếp các từ để chế tạo ra thành câu hoàn chỉnh.

1. John / guitar / can / the / play

.........................................................................

2. Would / you / lượt thích / coffee / some / drink / to /?

.........................................................................

3. Vị / lượt thích / why / you / Maths/ ?

.........................................................................

4. Not/ like / Linda / Art / does

.........................................................................

5. Two / is / table / there / my / a / chairs / in / and room

.........................................................................

6. Much / the/ in/ bottle/ how/ is/ milk/ ?

.........................................................................

7. Some/ there/ water/ is/ glass/ the/ in/

.........................................................................

8. Math/ why/ he/ like/ does/ /?

.........................................................................

9. Drink/ what/ your mother/ would/ like/ to/?

.........................................................................

10. Can/ her/ what/ brother/ do/?

.........................................................................

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: John can play the guitar.

John hoàn toàn có thể chơi guitar.

2. Đáp án: Would you like to drink some coffee?

Bạn có muốn uống coffe không?

3. Đáp án: Why bởi you lượt thích Maths?

Tại sao bạn muốn môn Toán?

4. Đáp án: Linda does not like Art.

Xem thêm: Bài Ca Dao: Trèo Lên Cây Khế Mà Rung, Lời Bài Hát Lý Cây Khế

Linda không say đắm nghệ thuật.

5. Đáp án: There is a table and two chairs in my room.

Có một bộ bàn và hai dòng ghế trong phòng tôi.

6. Đáp án: How much is the milk in bottle?

Bao nhiêu sữa trong chai?

7. Đáp án: There is some water in the glass.

Có một số lượng nước trong ly.

8. Đáp án: Why does he like Maths?

Tại sao anh ta thích môn Toán?

9. Đáp án: What would your mother like to drink?

Dịch: Mẹ bạn muốn uống gì?

10. Đáp án: What can her brother do?

Anh trai cô ấy có thể làm gì?


Task 3. Tìm và sửa lỗi sai.

1. Last week my family move for a new house.

2. What’s the matter of you, Lan?

3. She should goes to bed early.

4. My father have a sore throat.

5. What didn’t nam giới go khổng lồ school yesterday?

6. She can’t speak because she has an sore throat

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: move -> moved (thì quá khứ đơn)

Dịch: Tuần trước mái ấm gia đình tôi chuyển đến một căn nhà mới.

2. Đáp án: of -> with

Dịch: Chuyện gì xẩy ra với chúng ta vậy Lan?

3. Đáp án: goes -> go

Dịch: Cô ấy đề nghị đi ngủ sớm.

4. Đáp án: have -> has

Dịch: cha tôi bị nhức họng.

5. Đáp án: What -> Why

Dịch: vì sao hôm qua Nam không đi học?

6. Đáp án: an -> a (chỉ dùng an trước nguyên âm)

Dịch: Cô ấy có thể nói tiếng Anh bởi vì cô ấy bị đau họng.


Task 4. Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân.

1. ..................................................?

We studied English at school.

2. ..................................................?

No, my brother was at Lan’s birthday tiệc ngọt last night.

Xem thêm: Câu 1: Nêu Tác Hại Của Sâu Bệnh Đối Với Cây Trồng ? Em Hãy Nêu Tác Hại Của Sâu, Bệnh

3. ....................................................?

Linh shouldn’t go to lớn school today because she has a fever

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: Where did you study English?

2. Đáp án: Was your brother at home last night?

3. Đáp án: Why shouldn’y Linh go to lớn school today?


Task 5. Đọc đoạn văn sau và vấn đáp các thắc mắc phía dưới.

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt & uncle. His apartment is near a zoo. So, he usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.