Để Đọc Tệp Ta Theo Trình Tự Nào Sau Đây

     

Nội dung của Bài 15: thao tác làm việc với tệp bên dưới đây, những em vẫn được khám phá về giải pháp khai báo tệp, những thao tác cơ bạn dạng với tệp văn bản và biện pháp sử dụng một vài hàmthủ tục chuẩn thao tác với tệp. Mời các em thuộc theo dõi nội dung dưới đây.

Bạn đang xem: để đọc tệp ta theo trình tự nào sau đây


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Khai báo

1.2. Thao tác với tệp

2. Luyện tập Bài 15 Tin học tập 11

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đápBài 15 Tin học 11


Để thao tác với dữ liệu kiểu tệp ta đề nghị sử dụng biến đổi tệp.

Khai báo trở nên tệp văn bản có dạng:

var : text;

Ví dụ 1:var tep1,tep2: text;

Khai báo trên xác định hai biến chuyển tệp văn bạn dạng tep1 tep2.


a. Thêm tên tệp

Thủ tục thêm tên tệp với biến chuyển tệp:

assign(, );

Trong đó:tên tệpbiến xâu hoặc hằng xâu.Thủ tục này đã đồng điệu biến tệp với thương hiệu tệp. Vày vậy, khi triển khai các thao tác với biến đổi tệp, thực chất là làm việc với tệp.

*

Hình 1. Minh họa thao tác gắn thương hiệu tệp

Ví dụ 3: trả thiết tất cả biến tệp tep1 cần đính thêm với tệp mang tên DULIEU.DAT ta tiến hành thủ tục sau: assign(tep1,"DULIEU.DAT");Ví dụ 4: Để có thể đọc tài liệu từ tệp INP.DAT trên thư mục gốc đĩa C, ta yêu cầu gắn tệp kia với một phát triển thành tệp, lấy ví dụ như là tep2 bởi thủ tục:assign(tep2,"C:INP.DAT");b. Mở tệpTệp rất có thể dùng nhằm chứa công dụng ra hoặc dữ liệu vào.Trước lúc mở tệp, biến tệp bắt buộc được lắp tên tệp bằng thủ tục assign.b.1. Giấy tờ thủ tục mở tệp để ghi dữ liệuCú pháp: rewrite( );Ví dụ 5: assign(tep3,"C:KQ.DAT");

rewrite(tep3);

Khi thực hiện thủ tục rewrite(tep3), nếu như trên thư mục cội của đĩa C chưa xuất hiện tệp KQ.DAT, thì tệp sẽ được tạo với câu chữ rỗng. Nếu đã có, thì nội dung cũ có khả năng sẽ bị xóa để chuẩn bị ghi tài liệu mới.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Vật Lí Lớp 10 Hay Nhất, Vật Lí Lớp 10

b.2. Mở tệp để đọc dữ liệuCú pháp: reset( );Ví dụ 6: Để đọc tài liệu từ tệp DL.INP, ta hoàn toàn có thể mở tệp bằng các thủ tục:

tentep:= "DL.INP";

assign(tep1,tentep);

reset(tep1);

hoặc

assign(tep1, "DL.INP");

reset(tep1);

c. Đọc/ghi tệp văn bảnViệc phát âm tệp văn bản được thực hiện y như nhập từ bỏ bàn phím.Việc ghi dữ liệu ra tệp văn bạn dạng giống như ghi ra màn hình.Dữ liệu trong tệp văn phiên bản được phân thành các dòng.c.1. Đọc tệp văn bản

Cú pháp: read( , );

hoặc

readln( ,);

Trong đó:

Danh sách biến là một trong những hoặc những tên đổi mới đơn.Trong trường vừa lòng nhiều biến đổi thì những biến ngăn cách nhau do dấu phẩy.c.2. Ghi tệp văn bản

Cú pháp: write(,);

hoặc

writeln( , );

Trong đó:

Danh sách kết quả bao gồm một hoặc các phần tử.Phần tử hoàn toàn có thể là biến đơn hoặc biểu thức (số học, quan hệ hoặc lôgic) hoặc hằng xâu.Trường hợp tất cả nhiều phần tử thì các phần tử được bí quyết nhau vị dấu phẩy.c.3. Ví dụđọc/ghi tệp văn bản

Giả sử trong chương trình bao gồm khai báo:

var tepA, tepB: text;

và tệp tepA được mở để đọc dữ liệu, còn tệp tepB dùng để ghi dữ liệu.

Các thủ tục dùng để làm đọc dữ liệu từ tệp tepA có thể như sau: read(tepA, A, B, C); hoặc readln(tepA, X, Y);Các thủ tục dùng để ghi tài liệu vào tệp tepB có thể bao gồm như sau:

write(tepB," A = ", A," B = ",B," C = ",C);

writeln(tepB," X1 = ",(-B – SQRT(B*B- 4*A*C))/(2*A):8:3);

c.4. Một vài hàm chuẩn thường dùng trong khi đọc/ghi tệp văn bảnHàm eof( ) trả về quý hiếm true nếu nhỏ trỏ tệp đã chỉ tới cuối tệp.Hàm eoln( ) trả về quý giá true nếu nhỏ trỏ tệp đã chỉ cho tới cuốidòng.d. Đóng tệpSau khi có tác dụng việc ngừng với tệp rất cần được đóng tệp.Việc đóng tệp là đặc trưng quan trọng sau khi ghi dữ liệu, khi đó hệ thống mới thực sự hoàn tất câu hỏi ghi tài liệu ra tệp.

Sau khi đóng một tệp vẫn có thể được mở lại.

Xem thêm: Unit 6 Lớp 6 Skills 1 - Tiếng Anh Lớp 6 Unit 6 Skills 1 Trang 64

Khi mở lại tệp, ví như vẫn dùng vươn lên là tệp cũ thì không cần bắt buộc dùng thủ tục assign gắn lại thương hiệu tệp.