Chất Thuộc Loại Amin Bậc 2 Là

     

Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol các thành phần hỗn hợp X gồm tía triglixerit nên vừa đầy đủ 3,75 mol O2 nhận được 2,7 mol CO2. Phương diện khác, hiđro hóa hoàn toàn 50,4 gam X (xúc tác Ni, to) thu được các thành phần hỗn hợp Y. Đun rét Y với dung dịch KOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng m gam muối. Cực hiếm của m là


Hematit nâu là một loại quặng sắt đặc biệt dùng nhằm luyện gang, thép. Thành phần chủ yếu của quặng hematit nâu là


X là chất lỏng, không màu, bốc hơi mạnh mẽ trong bầu không khí ẩm. Ở điều kiện thường, khi bao gồm ánh sáng, hỗn hợp X sệt bị phân hủy một trong những phần giải phóng khí nitơ đioxit. Hóa học X là


Cho các chất sau: glyxin, etylamin, phenylamoni clorua, natri phenolat. Số chất phản ứng được với hỗn hợp HCl là


Cho các polime: policaproamit, poli(vinyl clorua), polistiren, poli(phenol-fomanđehit), polietilen, poliisopren. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hòa hợp là


Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số đông monosaccarit nhưng dung dịch có chức năng hòa tung Cu(OH)2 là:


Một nhiều loại đá vôi bao gồm chứa 80% CaCO3, 10,2% Al2O3 và 9,8% Fe2O3 về khối lượng. Nung đá ở ánh sáng cao, thu được hóa học rắn có cân nặng bằng 73,6% khối lượng đá trước lúc nung. Công suất của quá trình phân hủy CaCO3 là


Cho các phát biểu về kiểu cách sử dụng hóa chất trong phòng nghiên cứu hóa học:

(1) Không sử dụng tay trực tiếp cố hóa chất.

Bạn đang xem: Chất thuộc loại amin bậc 2 là

(2) ko đổ chất hóa học này vào hóa chất khác.

(3) hóa chất dùng xong xuôi nếu còn thừa, được đổ quay trở lại bình chứa.

(4) Không sử dụng hóa hóa học đựng trong số những lọ không tồn tại nhãn ghi rõ thương hiệu hóa chất.

(5) ko nếm hoặc ngửi thẳng hóa chất.

Xem thêm: Lý Thuyết Kim Loại Kiềm Tác Dụng Với Axit, Câu Hỏi Thường Gặp Khi Cho Kl Kiềm Vào Dd Axit

Số phát biểu đúng là


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

X + 2NaOH →toX1 + X2 + X3

X1 + H2SO4→toX4 (axit ađipic) + Na2SO4

X2 + CO→xt, toX5

X3 + X5 ⇌xt, toX6 (este có mùi chuối chín) + H2O

Phát biểu tiếp sau đây sai?


Cho tất cả hổn hợp X tất cả 0,1 mol Na cùng 0,2 mol Al vào nước dư, sau làm phản ứng trọn vẹn thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc). Cực hiếm của V là


Cho 3 ống nghiệm hiếm hoi lần lượt cất 3 chất tan X, Y, Z trong nước (tỉ lệ mol nX : nY : nZ = 1 : 2 : 3). Tiến hành các thí điểm sau:

- thử nghiệm 1: mang đến dung dịch KOH dư theo thứ tự vào 3 ống thử trên thì chiếm được tổng số mol kết tủa vào 3 ống nghiệm là a mol.

- thử nghiệm 2: cho dung dịch Ca(OH)2 dư lần lượt vào 3 ống thử trên thì chiếm được tổng số mol kết tủa vào 3 ống thử là b mol.

- thí điểm 3: Đun nóng 3 ống thử trên thu được tổng số mol kết tủa trong 3 ống thử là c mol. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn và c


Cho các nhận định sau:

(a) Ăn mòn hoá học làm cho phát sinh cái điện một chiều.

(b) Để bóc tách lấy Ag thoát khỏi hỗn hợp có Fe, Cu, Ag ta sử dụng lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.

(c) các kim một số loại dẫn điện được nguyên nhân là electron tự do trong tinh thể kim loại gây ra.

Xem thêm: Nhiệt Độ Trái Đất Nóng Dần Lên Là Do, Vì Sao Trái Đất Càng Ngày Càng Nóng Lên

(d) các thiết bị trang thiết bị bằng kim loại tiếp xúc với tương đối nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học.

Số nhận định đúng là


Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al cùng Al2O3 trong 200,0 ml hỗn hợp NaOH 2M, thu được hỗn hợp Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Thêm 300,0 ml hoặc 700,0 ml hỗn hợp HCl yM vào dung dịch Y số đông thu được cùng một lượng kết tủa có khối lượng m gam. Giá trị sớm nhất của m


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam