Cách Làm Bài Tập Toán Lớp 4

     
Tài liệu lí giải Giải Toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, cụ thể từng bài tập bên dưới đây chắc hẳn rằng sẽ là tài liệu quan trọng và hữu ích cho các em học sinh. Sát bên đó, cùng với cách khối hệ thống các bài học khoa học, rõ ràng, bám quá sát chương trình học sách giáo khoa, các bậc phụ huynh cũng khá dễ dàng theo dõi, tự đó dữ thế chủ động hơn trong bài toán hướng dẫn con trẻ của mình mình học trong nhà đạt hiệu quả cao.

mục lục phần giải toán lớp 4

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG- Giải Toán 4 trang 3, 4 - Ôn tập những số mang đến 100 000- Giải Toán 4 trang 4, 5 - Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 5 - Ôn tập các số mang đến 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 6 - Biểu thức có chứa một chữ- Giải Toán 4 trang 7 - rèn luyện trang 7 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 9, 10 - những số có sáu chữ số- Giải Toán 4 trang 10 - luyện tập trang 10 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 11, 12 - Hàng và lớp- Giải Toán 4 trang 13 - So sánh những số có không ít chữ số- Giải Toán 4 trang 13, 14 - Triệu với lớp triệu- Giải Toán 4 trang 15 - Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 16 - rèn luyện trang 16 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 17, 18 - luyện tập trang 17 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 19 - hàng số từ nhiên- Giải Toán 4 trang 20 - Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân- Giải Toán 4 trang 22 - so sánh và xếp sản phẩm công nghệ tự những số trường đoản cú nhiên- Giải Toán 4 trang 22, Luyện tập - luyện tập trang 22 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 23 - Yến, tạ, tấn- Giải Toán 4 trang 24 - Bảng đơn vị đo khối lượng- Giải Toán 4 trang 25 - Giây, gắng kỉ- Giải Toán 4 trang 26 - luyện tập trang 26 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 27 - search số vừa đủ cộng- Giải Toán 4 trang 28 - rèn luyện trang 28 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 29 - Biểu đồ- Giải Toán 4 trang 30, 31, 32 - Biểu đồ gia dụng (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 33, 34 - rèn luyện trang 33 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 35, 36 - rèn luyện chung trang 35 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 36, 37 - luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC1. Phép cộng và phép trừ- Giải Toán 4 trang 39 - Phép cộng- Giải Toán 4 trang 40 - Phép trừ- Giải Toán 4 trang 40, 41 - luyện tập trang 40 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 42 - Biểu thức bao gồm chứa nhị chữ- Giải Toán 4 trang 43 - tính chất giao hoán của phép cộng- Giải Toán 4 trang 43, 44 - Biểu thức tất cả chứa ba chữ- Giải Toán 4 trang 45 - Tính chất phối kết hợp của phép cộng- Giải Toán 4 trang 46 - rèn luyện trang 46 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 47 - Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của nhì số đó- Giải Toán 4 trang 48 Luyện tập - luyện tập trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 48 luyện tập chung - luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 49 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt- Giải Toán 4 trang 50 - hai tuyến phố thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 51 - hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song- Giải Toán 4 trang 52, 53 - Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 53, 54 - Vẽ hai tuyến phố thẳng song song- Giải Toán 4 trang 54 - thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật- Giải Toán 4 trang 55 - thực hành vẽ hình vuông- Giải Toán 4 trang 55 Luyện tập - luyện tập trang 55 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 56 - luyện tập chung trang 56 SGK Toán 42. Phép nhân- Giải Toán 4 trang 57 - Nhân với số bao gồm một chữ số- Giải Toán 4 trang 58 - đặc thù giao hoán của phép nhân- Giải Toán 4 trang 59, 60 - Nhân với 10, 100, 1000,...Chia đến 10, 100, 1000,....

Bạn đang xem: Cách làm bài tập toán lớp 4

- Giải Toán 4 trang 61 - Tính chất phối hợp của phép nhân- Giải Toán 4 trang 62 - Nhân cùng với số gồm tận thuộc là chữ số 0- Giải Toán 4 trang 63, 64 - Đề-xi-mét vuông- Giải Toán 4 trang 65 - Mét vuông- Giải Toán 4 trang 66, 67 - Nhân một trong những với một tổng- Giải Toán 4 trang 67, 68 - Nhân một số trong những với một hiệu- Giải Toán 4 trang 68 - luyện tập trang 68 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 69 - Nhân cùng với số gồm hai chữ số- Giải Toán 4 trang 69, 70 - rèn luyện trang 69 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 71 - reviews nhân nhẩm số có hai chữ số cùng với 11- Giải Toán 4 trang 73 - Nhân với số có ba chữ số- Giải Toán 4 trang 73 (tiếp) - Nhân cùng với số có ba chữ số (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 74 - rèn luyện trang 74 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 75 - luyện tập chung trang 75 SGK Toán 43. Phép chia- Giải Toán 4 trang 76 - phân tách một tổng cho 1 số- Giải Toán 4 trang 77 - phân chia cho số gồm một chữ số- Giải Toán 4 trang 78 - rèn luyện trang 78 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 78, 79 - Chia một số cho một tích- Giải Toán 4 trang 79 - phân tách một tích cho 1 số- Giải Toán 4 trang 80 - phân chia hai số tất cả tận cùng là những chữ số 0- Giải Toán 4 trang 81 - chia cho số gồm hai chữ số- Giải Toán 4 trang 82 - phân chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 83 - rèn luyện trang 83 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 84 - chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 84 - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 85 - Thương có chữ số 0- Giải Toán lớp 4 trang 86 - phân tách cho số có bố chữ số- Giải Toán lớp 4 trang 87 - rèn luyện trang 87 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 88 - chia cho số có bố chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 89 - luyện tập trang 89 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 90 - luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 91,93 - rèn luyện chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU chia HẾT mang đến 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH1. Tín hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3- Giải Toán lớp 4 trang 95 - tín hiệu chia hết cho 2- Giải Toán lớp 4 trang 96 - tín hiệu chia hết mang đến 5- Giải Toán lớp 4 trang 96, luyện tập - luyện tập trang 96 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 97 - dấu hiệu chia hết mang lại 9- Giải Toán lớp 4 trang 98 - dấu hiệu chia hết đến 3- Giải Toán lớp 4 trang 98, luyện tập - luyện tập trang 98 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 99 - luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 100 - Ki-lô-mét vuông- Giải Toán lớp 4 trang 100, 101 - luyện tập trang 100 SGK Toán 42. Ra mắt hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 102, 103 - Hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104 - diện tích hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 - luyện tập trang 104 SGK Toán 4CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI1. Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 107 - Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 108 - Phân số và phép chia số từ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 110 - Phân số cùng phép chia số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 110, Luyện tập - rèn luyện trang 110 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 112 - Phân số bằng nhau- Giải Toán lớp 4 trang 114 - Rút gọn gàng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 114, Luyện tập - luyện tập trang 114 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 116 - Quy đồng chủng loại số những phân số- Giải Toán lớp 4 trang 116 (tiếp) - Quy đồng mẫu mã số các phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 117 - rèn luyện trang 117 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 118 - rèn luyện chung trang 118 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 119 - so sánh hai phân số cùng mẫu mã số- Giải Toán lớp 4 trang 120 - luyện tập trang 120 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 122 - so sánh hai phân số khác mẫu mã số- Giải toán lớp 4 trang 122, Luyện tập - rèn luyện trang 122 SGK Toán 4

- Giải Toán lớp 4 trang 123 - rèn luyện chung trang 123 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 - rèn luyện chung trang 123, 124 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 124, 125 - rèn luyện chung trang 124, 125 SGK Toán 42. Các phép tính cùng với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 126 - Phép cùng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 127 - Phép cùng phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 128 - rèn luyện trang 128 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 - luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 129 - Phép trừ phân số- Giải Toán lớp 4 trang 130, Phép trừ phân số (tiếp theo) - Phép trừ phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 131, Luyện tập - rèn luyện trang 131 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 131, 132, rèn luyện chung - rèn luyện chung trang 131, 132 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 133 - Phép nhân phân số- Giải Toán lớp 4 trang 133, Luyện tập - luyện tập trang 133 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 134- luyện tập trang 134 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 135 - tra cứu phân số của một số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - Phép phân tách phân số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - luyện tập trang 136 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137 - luyện tập trang 137 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 - luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, luyện tập chung - luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 - luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 139 - rèn luyện chung trang 139 SGK Toán 43. Trình làng hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 140, 141 - Hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 - diện tích s hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 143, 144 - rèn luyện trang 143 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 144, 145 - luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ1. Tỉ số - một trong những bài toán liên quan đến tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 147 - ra mắt tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 148 - Tìm nhị số lúc biết tổng cùng tỉ số của hai số đó- Giải Toán lớp 4 trang 148, Luyện tập - luyện tập trang 148 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149, Luyện tập - luyện tập trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149 luyện tập chung - luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 150, 151 - Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 151 - rèn luyện trang 151 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 152 - luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 153 - rèn luyện chung trang 153 SGK Toán 42. Tỉ lệ phiên bản đồ cùng ứng dụng- Giải Toán lớp 4 trang 155 - Tỉ lệ bản đồ- Giải Toán lớp 4 trang 157 - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ- Giải Toán lớp 4 trang 158, Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (tiếp theo) - Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)CHƯƠNG VI. ÔN TẬP- Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 - Ôn tập về số từ bỏ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 161 - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 - Ôn tập về những phép tính với số từ bỏ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 163 - Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164 - Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 - Ôn tập về biểu đồ- Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 - Ôn tập về phân số- Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 - Ôn tập về những phép tính cùng với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 168, 169 - Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 169 - Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170 - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170, 171 - Ôn tập về đại lượng- Giải Toán lớp 4 trang 171, 172 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 172, 173 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 173 - Ôn tập về hình học- Giải Toán lớp 4 trang 174 - Ôn tập về hình học tập (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm kiếm số vừa phải cộng - Ôn tập về tìm kiếm số vừa đủ cộng- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng với hiệu của hai số đó - Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176 - Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 - rèn luyện chung trang 176, 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 177 - luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 178 - rèn luyện chung trang 178 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 179 - luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Trong giải toán lớp 4 cùng với hệ thống cục bộ các dạng bài tập toán lớp 4 phòng gọn và vừa đủ được cập nhật chi ngày tiết và bám sát đít với chương trình sách giáo khoa Toán 4 góp các bạn có thể học môn Toán 4 dễ ợt và kết quả hơn. Bài tập từ chương I mang đến chương 6 với tất cả các ngôn từ chương trình học từ số từ nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, bốn phép tính với những số trường đoản cú nhiên, phần hình học thuộc với những phép tính phân số, tỉ số, toàn bộ được soạn và xây dựng chi tiết và rõ ràng nhất.

*

Tài liệu giải toán 4, giải bài tập toán lớp 4 lựa chọn lọc

Với sách giải bài tập Toán 4 những em học sinh lớp 4 ngoại trừ việ tìm hiểu và củng cố kiến thức còn được chỉ dẫn làm bài bác theo nhiều phương pháp khác nhau. Dường như việc làm bài tập và tự bản thân so sánh công dụng cũng như reviews khả năng học tập tập của mình cũng trở nên tiện lợi hơn. Qua giải toán 4 các em học viên sẽ giải bài tập toán lớp 4 từ học tập kì 1, cho học kì 2, từ loài kiến thức nâng cao đến cơ bạn dạng và sàng lọc cho mình bí quyết giải toán cấp tốc chóng kết quả nhất.

Xem thêm: Số Mặt Đối Xứng Của Hình Lập Phương Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng?

Sách giải toán lớp 4 có lời giải hay, hấp dẫn, tất cả những bài xích tập đều được phía dẫn cụ thể vì thế các em học sinh không cần mất quá nhiều thời gian. Cùng với đó giải toán 4 bên trên mạng cũng là bề ngoài học tập được rất nhiều em học sinh lựa chọn. Với tài liệu tổng đúng theo này các em học tập sinh dễ ợt nắm bắt được kiến thức đã học của bản thân và hoàn toàn có thể thực hành làm bài xích tập cùng luyện đề nhiều hơn. Các dạng vấn đề hay và việc khó trong lịch trình sgk phần nhiều được update chi ngày tiết trong sách giải chúng ta yên trọng tâm tham khảo.

Để học tốt toán 4 ngoài bài toán học tập trên lớp lắng tai thầy cô huấn luyện và đào tạo thì việc thực hành thực tế làm bài tập tương đối đầy đủ là giải pháp giúp những em vận dụng kiến thức thuận lợi và hợp lý hơn. Những em học viên hoàn toàn rất có thể sử dụng cho quy trình học tập của chính mình để biết đến rất nhiều cách giải toán cũng tương tự phương thức làm toán mau lẹ và dễ nắm bắt nhất.

Xem thêm: Người Ta Muốn Lắp Một Cái Vành Bằng Sắt, Vào Một Cái Bánh Xe Bằng Gỗ Có Đường Kính 100 Cm

Cùng với tài liệu để học tốt toán 4 download Miễn giá tiền cũng chia sẻ tới các em học sinh nhiều tư liệu có liên quan khác như đối với các em học viên lớp 5 rất có thể tham khảo tư liệu Giải toán 5 với khá nhiều bài tập không giống nhau, trong quy trình học tập những em học sinh có thể tham khảo tài liệu giải toán 5 này để giao hàng cho quy trình ôn luyện giải bài của bản thân được xuất sắc hơn nhé.