CÁC SỐ OXI HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA CROM

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Các số oxi hóa đặc thù của crom vào hợp chất là

A.

Bạn đang xem: Các số oxi hóa đặc trưng của crom

+3, +4, +6.

B. +2, +3, +6

C. +1, +2, +4, +6.

D. +2, +4, +6.Các số oxi hóa đặc trưng của crom là phương pháp nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.


*

Các số oxi hóa đặc thù của crom là giải pháp nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.


Cho các phát biểu về crom sau:

(1) trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, đội VIB;

(2) những oxit của crom những là oxit bazơ;

(3) trong những hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6;

(4) trong số phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) chỉ nhập vai trò chất oxi hóa;

(5) lúc phản ứng với khí Cl2, crom tạo thành hợp hóa học crom(III);

 

Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 2.

B. 3

C. 1.

D. 4


Chọn câu trả lời B

Có 3 phạt biểu và đúng là (1), (3) cùng (5)

(2) không nên vì tất cả oxit CrO3 là 1 oxit axit

 

(4) không nên vì bao gồm Cr+3 có thể bị thoái hóa lên Cr+6 (phản ứng cùng với Br2/NaOH) Þ rất có thể là hóa học khử.


Cho các phát biểu sau:

(a) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, đội VIB.

(b) những oxit của crom những là oxit bazơ.

(c) trong số hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6.

(d) trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) chỉ vào vai trò hóa học oxi hóa.

(e) khi phản ứng cùng với khí Cl2 dư, crom tạo thành hợp chất crom(III).

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.


Chọn C.

(b) Sai, Chỉ bao gồm CrO là oxit bazơ.

(d) Sai, trong những phản ứng hóa học, hợp hóa học crom(III) vào vai trò là chất khử và chất oxi hóa.

Xem thêm: Công Thức Hóa Học Của Natri Hidroxit, Natri Hiđroxit (Naoh) Là Gì


Số tuyên bố đúng trong những phát biểu tiếp sau đây là:

(1). CrO3 là oxit axit, chức năng với nước chế tạo ra dung dịch đựng H2CrO4 cùng H2Cr2O7.

(2). Trong các hợp chất, crom gồm số oxi hóa đặc thù là +2, +3 và +6.

(3). Cr2O3 là oxit lưỡng lính, chức năng được với hỗn hợp NaOH loãng cùng dung dịch HCl loãng.

(4). Đốt cháy crom vào lượng oxi dư, nhận được oxit crom (III).

(5). Sắt kẽm kim loại có độ cứng lớn số 1 là Cr.

(6). Kim loại dẫn điện tốt nhất có thể là Cu.

(7). Sắt kẽm kim loại có ánh sáng nóng chảy tối đa là W.

(8). Kim loại có cân nặng riêng nhỏ dại nhất là Li.

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

(1). CrO3 là oxit axit, chức năng với nước tạo nên dung dịch cất H2CrO4 với H2Cr2O7.

(2). Trong số hợp chất, crom tất cả số oxi hóa đặc trưng là +2, +3 và +6.

(4). Đốt cháy crom vào lượng oxi dư, nhận được oxit crom (III).

(5). Sắt kẽm kim loại có độ cứng lớn số 1 là Cr.

(7). Kim loại có nhiệt độ nóng chảy tối đa là W.

(8). Kim loại có khối lượng riêng nhỏ tuổi nhất là Li.

ĐÁP ÁN B


Đúng 0

bình luận (0)

Cho các phát biểu:

(1) trong tự nhiên, fe tồn tại đa số ở dạng solo chất

(2) trong những hợp chất, crom có số oxi hóa tối đa là +6

(3) lúc phản ứng cùng với khí clo dư, crom tạo thành hợp chất crom(III)

(4) có thể dùng hỗn hợp NaOH quánh để rõ ràng crom(III)oxit và sắt(III)oxit

Những tuyên bố đúng là:

A. (1), (2), (4)

B. (1), (2), (3)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (3), (4)


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án C

(1) Sai. Sắt hầu hết ở dạng hợp chất

(2) Đúng

(3) Đúng

(4) Đúng. Vì: Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2(tan) + 2H2O


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho những phát biểu sau:

(a) trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, nhóm VIB.

(b) những oxit của crom phần nhiều là oxit bazo

(c) trong các hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6

(d) trong số phản ứng hóa học, hơp hóa học crom (III) chỉ nhập vai trò chất oxi hóa

(e) lúc phản ứng cùng với Cl2 dư, crom tạo nên hợp chất crom (III)

Trong những phát biểu trên, đầy đủ phát biểu đúng

A. (a), (b) và (e)

B. (a), (c) và (e)

C. (b), (d) với (e)

D. (b), (c) với (e)


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn giải đáp B


Đúng 0

bình luận (0)

Cho những phát biểu sau:

(a) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, team VIB (ZCr = 24).

(b) các oxit của crom hồ hết là oxit bazơ.

(c) trong những hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6.

(d) trong các phản ứng hóa học, hợp hóa học crom (III) luôn đóng vai trò là hóa học oxi hóa.

(e) khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo thành hợp hóa học crom (III).

Trong các phát biểu trên, đầy đủ phát biểu đúng là

A. (a), (b) và (e). 

B. (a), (c) với (e). 

C. (b), (d) với (e). 

D. (b), (c) với (e). 


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn B


Đúng 0

comment (0)

Cho các phát biểu sau:

(a) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom ở trong chu kì 4, đội VIB.

(b) các oxit của crom hầu hết là oxit bazơ.

(c) trong số hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6.

(d) trong các phản ứng hóa học, hợp hóa học crom(III) chỉ nhập vai trò hóa học oxi hóa.

(e) lúc phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo nên hợp chất crom(III).

Trong những phát biểu trên, gần như phát biểu đúng là

A. (a), (c) với (e).

B. (b), (c) và (e).

C. (b), (d) với (e).

D. (a), (b) và (e).


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn A.

(b) Sai, Chỉ gồm CrO là oxit bazơ.

(d) Sai, trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) đóng vai trò là chất khử với oxi hóa.


Đúng 0

comment (0)

Cho các phát biểu sau:

(a) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, đội VIB.

(b) các oxit của crom đa số là oxit bazơ.

(c) trong các hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6.

(d) trong những phản ứng hóa học, hợp chất crom (III) chỉ đóng vai trò hóa học oxi hóa.

(e) khi phản ứng cùng với khí Cl2 dư, crom tạo ra hợp chất crom (III).

Trong các phát biểu trên, gần như phát biểu đúng là:

A. (a), (c) và (e)

B. (b), (c) cùng (e)

C.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao, Bài Ca Dao Than Thân Yêu Thương Tình Nghĩa

(a), (b) cùng (e)

D. (b), (d) và (e)


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A


Đúng 0

comment (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
maymoccongnghiep.com.vn