BIỂU THỨC QUAN HỆ CÓ DẠNG

     

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

1. Phép gán

*

Bảng 1. Kí hiệu các phép toán trong Toán học và trong Pascal

Chú ý 1:

- hiệu quả của phép toán quan hệ cho giá trị logic.

Bạn đang xem: Biểu thức quan hệ có dạng

- giữa những ứng dụng của phép toán logic là để tạo nên các biểu thức phức tạp từ các quan hệ đối kháng giản.

2. Biểu thức số học

Trong lập trình, biểu thức số học là 1 trong những biến loại số hoặc một hằng số hoặc những biến kiểu số và những hằng số liên kết với nhau bởi một số hữu hạn phép toán số học, những dấu ngoặc tròn (và) tạo thành một biểu thức có dạng tương tự như giải pháp viết vào toán học với hồ hết quy tắc sau:

- Chỉ sử dụng cặp ngoặc tròn để xác minh trình tự thực hiện phép toán vào trường hợp cần thiết.

- Viết lần lượt từ trái qua phải

- ko được bỏ qua dấu nhân (*) trong tích.

- những phép toán được tiến hành theo thứ tự:

+ thực hiện các phép toán trong ngoặc trước;

+ vào dãy các phép toán không cất ngoặc thì triển khai từ trái quý phái phải, theo sản phẩm tự những phép toán nhân (*), chia nguyên (div), đem phần dư (moiỉ) thực hiện trước và các phép toán cộng (+), trừ (-) tiến hành sau.

Chú ý 2:

- trường hợp biểu thức thứa một hằng hay phát triển thành kiểu thực thì ta tất cả biểu chức số học tập thực, quý giá của biểu thức cũng thuộc thứ hạng thực.

- Trong một vài trường hợp buộc phải dùng trở thành trung gian để rất có thể tránh được việc tính một biểu thức những lần.

3. Hàm số học tập chuẩn

- Hàm sổ học chuẩn là đều hàm tính giá trị phần đa hàm toán học hay sử dụng trong những ngôn ngữ lập trình.

- mỗi hàm chuẩn có tên chuẩn riêng. Đối số của hàm là một trong hay các biểu thức số học với được để trong cặp ngoặc tròn (và) sau tên hàm.

- công dụng của hàm có thể là nguyên hoặc thực hay dựa vào vào vẻ bên ngoài của đối số.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Song Song Lớp 9 Cách Chứng Minh Hai Đường Thẳng Song Song

- một số trong những hàm chuẩn chỉnh thường dùng:

*
Bảng 2. Một vài hàm chuẩn chỉnh thường dùng

4. Biểu thức quan liêu hệ

- hai biểu thức cùng kiểu links với nhau bởi vì phép toán quan liêu hệ đến ta một biểu thức quan hệ.

- Biểu thức quan liêu hệ gồm dạng:

- Biểu thức tình dục được tiến hành theo trình tự:

+ Tính giá chỉ trị các biểu thức;

+ thực hiện phép toán quan hệ.

+ hiệu quả của biểu thức quan hệ tình dục là quý giá logic: true (đúng) hoặc false (sai)

5. Biểu thức logic

- Biểu thức lôgic đơn giản là biến hóa lôgic hoặc lôgic.

- Biểu thức lôgic là các biểu thức lô ghích đơn giản, các biểu thức quan tiền hệ link với nhau vì chưng phép toán logic. Quý hiếm biểu thức lô ghích là true hoặc false. Các biểu thức tình dục thường đặt trong cặp ngoặc(và ).

- vết phép toán not được viết trước biểu thức phải phủ định.

- các phép toán & và or dùng để kết hợp những biểu thức lôgic hoặc quan tiền hệ, thành một biểu thức thường được dùng để miêu tả các đk phức tạp.

- Ta có bảng giá trị phép toán logic:

*
Bảng 3. Bảng giá trị phép toán logic

6. Câu lệnh gán

- Lệnh gán trong Pascal bao gồm dạng: := ;

- trong trường hợp đối kháng giản, tên biến là tên gọi của biến chuyển đơn.

- Lệnh gán có công dụng gán giá bán trị cho một biến, nghĩa là cố giá trị cũ trong ô ghi nhớ (tương ứng cùng với biến) bởi vì giá trị mới. Giá trị mới là quý hiếm của một biểu thức. Biểu thức này đã có giá trị xác minh thuộc phạm vi của biến. Kiểu quý hiếm của biểu thức phải phù hợp với giao diện của biến. Một biến chỉ được xem như là đã xác minh giá trị khi đã nhận được quý giá từ quanh đó (đọc từ bàn phím hoặc tự tệp,...) hoặc trực tiếp qua lệnh gán vào chương trình.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Đẹp Về Tình Bạn, Ý Nghĩa, Sự Vui Vẻ, Hoài Niệm

Ví dụ 1:

i := i + 1;

S := S + 1;

Một số điểm chú ý khi áp dụng lệnh gán:

- phải viết đúng kí hiệu lệnh gán. 

Ví dụ 2: trong Pascal kí từ hai lốt chấm yêu cầu viết lập tức kí tự lốt bằng(:);

- Biểu thức bên phải nên được khẳng định giá trị trước lúc gán, tức là mọi vươn lên là trong biểu thức đang được xác minh giá trị và những phép toán trong biểu thức hoàn toàn có thể thực hiện tại được trong miền giá trị của biến.