Bai Tap Duoc Dong Hoc 2016 2017 2

     

BÀI TẬP CÁC MÔ HÌNH DƯỢC ĐỘNG HỌC CƠ BẢN một số công thức Liều cài đặt để đạt mật độ LD = Css.Vd Css hy vọng muốnLiều tảiL

Views 702 Downloads 119 File form size 1MB

tải về FILE

Recommend Stories


Bạn đang xem: Bai tap duoc dong hoc 2016 2017 2

*

*Xem thêm: Nói Về Người Bạn Thân Bằng Tiếng Anh Về Người Bạn Thân Hay Nhất

*

*Xem thêm: Giải Bài 24 Hóa Học 8: Tính Chất Của Oxi Giải Hoá Học Lớp 8 Trang 84

*

Citation preview

BÀI TẬP CÁC MÔ HÌNH DƯỢC ĐỘNG HỌC CƠ BẢN một số công thức Liều cài để đạt nồng độ LD = Css.Vd Css mong ước Liều cài đặt LD = (Css.Vd)/(F.S) (đường uống) Truyền IV với vận tốc không đổi Đường uống những liều Liều sở hữu để nâng độ đậm đặc LD = (C2 - C1).Vd thuốc trong huyết từ C1 lên C2 Tiêm Liều gia hạn Dược đụng học bậc 1 (tuyến tính) MD = Css.Cl MD = (Vmax.Css)/(Km+Css) Dược động học bậc 0 (không đường tính) yếu ớt tố muối hạt Hấp (A) S = Macid hoặc base/Mmuối thu vận tốc truyền dung dịch