Bài tập về đại từ quan hệ

     

Mệnh đề tình dục ( relative clauses) nói một cách khác là mệnh đề tính ngữ ( adjective clauses) được áp dụng để ngã ngữ mang lại danh từ bỏ đứng trước. Mệnh đề quan hệ trong giờ đồng hồ anh là một trong những chủ điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng thường xuyên xuất hiện trong những đề thi. Vậy giải pháp làm bài tập về đại từ quan hệ như nào để rất có thể đạt đạt điểm tối đa? nội dung bài viết này sẽ share kiến thức tổng vừa lòng cùng những bài tập đại từ quan lại hệ tất cả đáp án nhằm các bạn có thể ôn luyện thiệt tốt.

Bạn đang xem: Bài tập về đại từ quan hệ

I. Định nghĩa mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh:

Mệnh đề dục tình được sử dụng thịnh hành để rút gọn câu cơ mà vẫn đầy đủ ý. Mệnh đề quan hệ đứng ngay lập tức sau danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa và được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ giới tính ( relative pronouns) who, whom, which, whose, that hoặc các trạng từ dục tình ( relative adverbs) when, where, why.

Ví dụ: The boy whose father is doctor is intelligent.

( Cậu nam nhi có tía là bác sĩ siêu thông minh.)

Trong câu trên, phần in nghiêng được gọi là một trong mệnh đề quan hệ và được dùng làm xác định danh trường đoản cú “ the boy”.

II. Những dạng mệnh đề quan liêu hệ:

1. Các đại từ dục tình ( Relative pronouns):

Who : dùng để chỉ người ( và động vật hoang dã khi chúng ta muốn nhân hóa).

Ví dụ: There are a lot of people who tư vấn for Trump President.

( có khá nhiều người ủng hộ tổng thống Trump.)

Which: dùng làm chỉ đồ hoặc những khái niệm.

Ví dụ: This is the prescription which my doctor gave me.

( Đây là 1-1 thuốc mà chưng sĩ sẽ đưa cho tôi.)

Whom: một dạng trọng thể của who, làm tân ngữ nỗ lực cho who.

Ví dụ: The man whom my mother is talking khổng lồ is my teacher.

( Người lũ ông mà bà mẹ tôi đang rỉ tai cùng là giáo viên của tôi.)

Whose: dạng mua của who và which.

Ví dụ: There are a lot of students whose parents are farmers.

( có rất nhiều học sinh có bố mẹ là nông dân vào lớp của tôi.)

That: một từ long trọng hơn gắng cho who,which,when,where,why; chỉ sử dụng trong mệnh đề dục tình xác định.

Ví dụ: This is the prescription that my doctor gave me.

*, lưu giữ ý:

Các nhiều từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, none of, many of,… rất có thể đứng trước whom, which với whose.Dùng that vào mệnh đề dục tình khi: dùng sau những đại từ cô động nothing, everything, anything. Sau all, little, much, none được dùng như đại từ. Cần sử dụng sau dạng đối chiếu nhất. Cần sử dụng sau tiền tố hỗn hợp ( khắp cơ thể lẫn vật).

Ví dụ:

● We can see farmers & cattle that are going to lớn the field.

( bạn cũng có thể nhìn thấy nông dân với gia súc trê tuyến phố ra đồng.)

● He knows everything that is related to science.

( Anh ấy biết toàn bộ mọi thứ tương quan đến khoa học.)

● These walls are all that remain of the city.

( Những tường ngăn ấy là tất cả những gì còn sót lại của tp này.)

● She is one of the most intelligent people that I know.

( Cô ấy là một trong những người tối ưu nhất cơ mà tôi quen.)

*

2. Các trạng từ tình dục ( Relative adverbs):

When: đề cập mang lại thời gian; = in/on/etc which

Ví dụ: I’ll never forget the day when we broke up.

( Tôi bắt buộc quên được ngày mà cửa hàng chúng tôi chia tay.)

Where: đề cập đến địa điểm hoặc các tình huống; = in/at/etc which.

Ví dụ: Long Bien District, where she was born, is famous for Long Bien Bridge.

( Quận Long Biên, nơi cô ấy được sinh ra, khét tiếng với cầu Long Biên.)

Why: thường che khuất từ reason, = the reason for which.

Ví dụ: và that’s the reason why I hate him so much.

( với đó là nguyên nhân tại sao tôi rất ghét anh ta.)

III. Các loại mệnh đề quan tiền hệ:

1. Mệnh đề dục tình xác định:

Là mệnh đề quan hệ nam nữ được dùng để làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề quan hệ xác định là mệnh đề quan tiền hệ quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó cấu sẽ không đủ nghĩa.

Ví dụ:

● The man who robbed you was arrested.

( Người lũ ông mang trộm đồ của bạn đã bị bắt.)

● The book which you lent me was interesting.

( Cuốn sách các bạn cho tôi mượn vô cùng thú vị.)

– vào mệnh đề quan tiền hệ bạn có thể lược bỏ các đại từ quan lại hệ làm cho tân ngữ và những trạng từ quan liêu hệ.

Ví dụ:

● The man you met yesterday is a doctor.

( Người bầy ông ngày hôm qua bạn gặp là chưng sĩ.)

● The book you lent me was interesting.

( Cuốn sách các bạn cho tôi mượn khôn xiết thú vị.)

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định:

Mệnh đề quan hệ không xác minh là mệnh đề hỗ trợ thêm tin tức về danh từ đã xác định. Mệnh đề tình dục không khẳng định là mệnh đề không tốt nhất thiết yêu cầu có

trong câu. Vệt phẩy trong mệnh đề quan liêu hệ dùng để phân rỡ ràng giới với mệnh đề chính.

Ví dụ:

● Sarah, whom you met yesterday, is John’s sister.

Xem thêm: B Rary - Unit 4 Lớp 7: The Library

( Sarah, người mà bạn gặp hôm qua, là chị gái của John.)

● This is Tom, whose sister is my best friend.

( Đây là Tom, chị của cậu ấy là đồng bọn của tôi.)

Không cần sử dụng đại từ quan hệ giới tính that vào mệnh đề quan hệ không xác định.Không thể lược bỏ những đại từ quan hệ làm tân ngữ và các trạng từ quan hệ giới tính của mệnh đề đề quan hệ nam nữ không xác định.

IV. Giới từ trong mệnh đề quan tiền hệ:

Trong mệnh đề quan liêu hệ, khi đại từ quan liêu hệ làm tân ngữ của giới từ bỏ thì giới từ thường sẽ có hai vị trí:

1. Vào lối văn trang trọng, giới trường đoản cú đứng trước các đại từ quan hệ whom với which.

Ví dụ: The man khổng lồ whom my mother is talking is my teacher.

( Người lũ ông người mẹ tôi đang thì thầm cùng là giáo viên của tôi.)

2. Trong lối nói thân mật, giới từ bỏ thường che khuất động từ trong mệnh đề quan lại hệ.

Ví dụ: The picture which she is looking at is famous.

( bức ảnh mà cô ấy đang ngắm nhìn và thưởng thức rất nổi tiếng.)

*

VI. Bài bác tập về đại từ quan liêu hệ tất cả đáp án:

Dưới đấy là một số bài tập nối câu cần sử dụng đại từ quan hệ để giúp các bạn ôn tập và thực hành những lý thuyết vừa học.

Although Anne is happy with her success, she wonders ____ will happen to lớn her private life. The other people ____________ live in the house are really friendly.They have two grown children, both of ____________ live abroad.The woman ____________ bike was stolen went to the police station.Tom travelled to lớn a mountain ____________ is near the mountainous and remote town.I met a man with ____________ I used lớn work.What is the name of the boy ____________ lent Lisa the money?Cohen, ____________ short film won awards, was chosen to direct the movie.The house ____________ was completed in 1856 was famous for its huge marble staircase.Anyone ____________ is interested in the job must apply before next Monday.One of the boys kept laughing, ____________ annoyed Jane intenselyDo you know the people ____________live over the road?She had three lovers, none of ____________ knew about the others.Alison Jones & her husband David, ____________ live in Hartlepool, are celebrating their golden wedding anniversary. I saw her and her dog ________________ were walking in the park this morning.Đáp án:whatGiải thích: Ta phải một đại từ quan hệ thay thế sửa chữa cho people(danh từ chỉ người) quản lý ngữ của câu

=> Đáp án: who

Dịch: những người khác sống trong nhà thường rất thân thiện.

Giải thích: Giới trường đoản cú chỉ hoàn toàn có thể đứng trước “which” trường hợp chỉ vật và “whom” nếu như chỉ người.

=> Đáp án: whom

Dịch: Họ tất cả hai fan con phần lớn đã trưởng thành, cả hai hầu như sống ngơi nghỉ nước ngoài.

Giải thích: whose đứng giữa hai danh từ nhằm chỉ quan hệ sở hữu, căn cứ vào ”woman” và “bike” hồ hết là danh từ nên ta cần sử dụng whose đứng thân chúng.

=> Đáp án: whose

Dịch: Người thiếu nữ có chiếc xe đạp bị ăn cắp đã cho tới đồn cảnh sát.

Giải thích: which là đại từ quan hệ giới tính chỉ vật

Căn cứ vào “mountain-ngọn núi” là danh từ chỉ vật phải ta sử dụng which.

=> Đáp án: which

Dịch: Tom vẫn đi du lịch đến một ngọn núi gần thị xã đồi núi cùng hẻo lánh.

Giải thích: giới tự chỉ có thể đứng trước “which” nếu như chỉ vật với “whom” nếu chỉ người.

=> Đáp án: whom

Dịch: Tôi đã gặp mặt người bọn ông tín đồ mà tôi từng làm việc cùng.

Giải thích: who là đại từ quan hệ dùng để thay vắt cho danh tự chỉ người. địa thế căn cứ vào danh tự “the boy-cậu bé” chỉ người.

=> Đáp án: who

Dịch: tên của cậu bé bỏng đã mang đến Lisa mượn chi phí là gì?

Giải thích: whose đứng giữa hai danh từ nhằm chỉ mối quan hệ sở hữu, căn cứ vào ”Cohen” và “film” rất nhiều là danh từ phải ta sử dụng whose đứng giữa chúng.

=> Đáp án: whose

Dịch: Cohen, người dân có phim ngắn thành công nhiều giải thưởng, đã được lựa chọn để chỉ huy bộ phim.

Giải thích: which sửa chữa cho danh tự chỉ vật, địa thế căn cứ vào danh trường đoản cú ”house-ngôi nhà”

=> Đáp án: which

Dịch: Ngôi nhà, cái mà được kết thúc vào năm 1856, danh tiếng về gác cầu thang cẩm thạch khủng của nó.

Giải thích: Ta sử dụng đại từ quan hệ tình dục that sửa chữa cho đại từ biến động “anyone-bất cứ ai”.

=> Đáp án: that

Dịch: bất cứ ai ân cần đến công việc này nên nộp đối kháng trước sản phẩm hai tuần tới.

Giải thích: Ta cần sử dụng đại từ quan hệ giới tính which đứng sau dấu phẩy để vậy thế cho cả mệnh đề trước dấu phẩy.

=> Đáp án: which

Dịch: một trong những cậu nhỏ nhắn cứ cười, điều này khiến cho Jane vô cùng bực mình.

Giải thích: Ta dùng đại từ dục tình who sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người, địa thế căn cứ vào danh từ bỏ “people-con người”

=> Đáp án: who

Dịch: các bạn có biết những người sống ở bên đường không?

Giải thích: giới trường đoản cú chỉ có thể đứng trước “which” trường hợp chỉ vật và “whom” ví như chỉ người, căn cứ vào danh tự “lover-người yêu”

=> Đáp án: whom

Dịch: Cô ấy có ba người yêu, không một ai trong số bọn họ biết về những người dân kia cả.

Giải thích: Ta dùng đại từ quan hệ giới tính who thay thế cho danh từ chỉ người.

Dịch: Alison Jones và chồng David, bạn mà sống sống Hartlepool, vẫn kỷ niệm ngày cưới đáng quý của họ.

Giải thích: “that” là đại từ quan tiền hệ thay thế sửa chữa cho cả người và vật

=> Đáp án: that

Dịch: Tôi thấy cô ấy và nhỏ chó của cô ý ấy đang đi bộ trong khu dã ngoại công viên sáng nay.

Giải thích: Ta sử dụng đại từ quan hệ tình dục who sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người.

Xem thêm: Địa Hình Bán Bình Nguyên Là Tên Gọi Của Địa Hình Nào ? Bình Nguyên Là Tên Gọi Khác Của Địa Hình Nào

Dịch: Alison Jones và ck David, tín đồ mà sống sinh sống Hartlepool, vẫn kỷ niệm ngày cưới xứng đáng quý của họ.

Hi vọng những định hướng và bài bác tập về đại từ quan lại hệ đang giúp các bạn ôn tập thật tốt. Chúc chúng ta đạt lấy điểm cao trong số kì thi!