Bài tập vận dụng định luật ôm sbt

     

a) Tính điện trở tương đương Rtđcủa đoạn mạch AB lúc R1mắc thông suốt với R2. Rtđlớn rộng hay nhỏ dại hơn mỗi điện trở nên phần?

b) nếu như mắc R1song tuy vậy với R2thì năng lượng điện trở tương mặt đường R"tđcủa đoạn mạch lúc đó là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn mỗi điện đổi thay phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1mắc thông liền với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = trăng tròn + trăng tròn = 40Ω.

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng định luật ôm sbt

Vậy Rtđ lớn hơn, mỗi điện trở thành phần.

b) khi R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ rộng mỗi điện đổi mới phần.

c) Tỉ số thân Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT đồ vật Lí 9 

Hai năng lượng điện trở R1 và R2 được mắc theo hai bí quyết vào nhì điểm M, N vào sơ đồ vật hình 6.1 SBT, trong số đó hiệu điện nuốm U = 6V. Trong giải pháp mắc thiết bị nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong biện pháp mắc trang bị hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai phương pháp mắc nào? Vẽ sơ thiết bị từng biện pháp mắc.

b) Tính điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong bí quyết mắc 1, điện trở tương tự là:

*

Trong cách mắc 2, năng lượng điện trở tương tự là:

*

Ta nhận thấy Rtđ1 > Rtđ2 nên bí quyết mắc 1 là cách mắc gồm hai năng lượng điện trở ghép nối tiếp, cách 2 bao gồm hai điện trở ghép tuy nhiên song

Sơ đồ cách mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ giải pháp mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc thông suốt với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc song song cùng với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) với (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhị ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT vật Lí 9 

Hai bóng đèn giống nhau sáng thông thường khi hiệu điện nỗ lực đặt vào hai đầu mỗi đèn là 6V và loại điện chạy qua mỗi đèn khi gồm cường độ là 0,5A (cường độ loại điện định mức)

Mắc nối tiếp hai đèn điện này vào hiệu điện cụ 6V. Tính cường độ mẫu điện chạy qua đèn khi đó. Hai đèn tất cả sáng thông thường không? do sao? cho rằng điện trở của mỗi bóng đèn trong ngôi trường hợp này có giá trị như những khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, nhị đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc nối tiếp thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ loại điện qua từng đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng sủa yếu hơn mức bình thường vì cường độ dòng điện chạy qua đèn bé dại hơn quý giá định mức.

Câu 4 trang 16 SBT trang bị Lí 9 

Hai bóng đèn gồm cùng hiệu điện cố định mức 110V; cường độ loại điện định mức của nhẵn đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn điện thứ nhì là 0,36A. Rất có thể mắc thông suốt hai đèn điện trong trường phù hợp này vào hiệu điện nỗ lực 220V được không? do sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc thông suốt hai đèn vào U = 220 V giành được không? bởi sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ chiếc điện thực tiễn chạy qua hai bóng đèn là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh với cường độ dòng điện định nút của mỗi bóng đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy nên không mắc tiếp liền hai bóng đèn này được.

Câu 5 trang 16 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Ba điện trở cùng giá trị R = 30Ω.

a) gồm mấy phương pháp mắc cả ba điện trở này thành một mạch điện ? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

b) Tính điện trở tương tự của từng mạch trên

Lời giải:

a) tất cả 4 biện pháp mắc sau:

*

b) Điện trở tương tự của từng mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Xem thêm: Những Bức Tranh Vẽ Tranh An Toàn Giao Thông Đẹp, Đề Tài Sáng Tạo Nhất

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT đồ dùng Lí 9 

Cho mạch năng lượng điện AB gồm sơ đồ như hình 6.2 trong các số đó điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do điện trở R2 nối tiếp với năng lượng điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương đương của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT trang bị Lí 9 

Các điện trở R là giống hệt trong các đoạn mạch có sơ đồ gia dụng trong hình 6.3 dưới đây. Hỏi năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch như thế nào là nhỏ nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy biện pháp mắc D có điện trở tương đương nhỏ nhất.

Câu 8 trang 17 SBT đồ Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch AB tất cả sơ đồ gia dụng như trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong các số đó các năng lượng điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi năng lượng điện trở R_x có giá trị nào dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương tự của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc song song với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT vật dụng Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu đựng được cái điện có cường độ lớn số 1 tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A cùng I3 = 3A. Hỏi có thể đặt một hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 là từng nào vào nhì đầu đoạn mạch gồm bố điện trở này thông suốt với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do ba điện trở này mắc tiếp liền nên ta gồm I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều kiện cường độ lớn số 1 được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất, giả dụ lấy cực hiếm khác lớn hơn vậy thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu năng lượng điện thế béo nhất có thể đặt vào nhị đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT đồ Lí 9

Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thay 1,2V thì chiếc điện chạy qua chúng bao gồm cường độ I = 0,12A

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp liền này

b) trường hợp mắc song song hai năng lượng điện trở nói trên vào một hiệu điện rứa thì chiếc điện chạy qua năng lượng điện trở R1có độ mạnh I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của cái điện chạy qua năng lượng điện trở R2. Hãy tính điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song song R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên điện trở tương đương của đoạn mạch:

*

b) vì R1 mắc song song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT trang bị Lí 9 

Cho bố điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω cùng R3 = 18Ω. Dùng tía điện trở này mắc thành đoạn mạch song song bao gồm hai mạch rẽ, trong số ấy có một mạch rẽ bao gồm hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của những đoạn mạch theo yêu mong đã nêu bên trên đây

b) Tính điện trở tương tự của mỗi đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω cùng R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong những sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương tự của mỗi đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT đồ vật Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ vật dụng như hình 6.5, trong các số đó điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; loại điện trải qua R3 có cường độ là I3 = 0,3A

*

a) Tính các cường độ loại điện I1, I2tương ứng đi qua các điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện nuốm U giữa hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện thế giữa nhì đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ cái điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Xem thêm: Câu Nói Về Lòng Nhân Ái Giáo Dục Nhân Cách Mỗi Con Người, Những Câu Nói Hay Về Lòng Nhân Ái

Cường độ mẫu điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm sống nhánh chính, R2 và R3 nằm ở nhì nhánh rẽ)

b) Hiệu điện chũm giữa hai đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong kia U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT vật Lí 9 

Hãy chứng minh rằng điện trở tương đương Rtđ của một đoạn mạch song song ví dụ điển hình gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc tuy vậy song với nhau, thì nhỏ dại hơn mỗi điện biến đổi phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ trang bị như hình 6.6, trong số ấy các năng lượng điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; mẫu điện trải qua R1 có độ mạnh là I1 = 0,4A

*

a) Tính các cường độ mẫu điện trên I2, I3tương ứng đi qua các điện trở R2 và R3