Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 31

     

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 5 bài 31 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

*

Phương pháp giải:

Muốn biết số thứ nhất gấp số thứ hai bao nhiêu lần ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai. 

Lời giải chi tiết:

*


Bài 2

Tìm \(x\) : 

\(a) \; \displaystyle x\, + \,{1 \over 4} = {5 \over 8}\) \(b) \; \displaystyle x - {1 \over 3} = {1 \over 6}\)

\( c)\; \displaystyle x \times {3 \over 5} = {9 \over {10}}\) \(d)\; \displaystyle x :{1 \over {16}} = 18\)

Phương pháp giải:

Xác định vị trí và vai trò của \(x\) trong phép tính rồi tìm \(x\) theo các quy tắc :

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 31

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

*


Bài 3

Một đội sản xuất ngày thứ nhất làm được \( \displaystyle {3 \over {10}}\) công việc, ngày thứ hai làm được \( \displaystyle {1 \over 5}\) công việc đó. Hỏi trong hai ngày đầu, trung bình mỗi ngày đội sản xuất đã làm được bao nhiêu phần công việc ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số phần công việc đội đó làm được trong hai ngày.

Xem thêm: Hinh Anh Tuc Ngu Tinh Yeu - Tổng Hợp Ca Dao, Tục Ngữ Về Tình Yêu Hay Nhất

- Tìm số phần công việc trung bình mỗi ngày đội đó làm được ta lấy tổng số phần công việc đội đó làm được trong hai ngày chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ngày thứ nhất: \( \displaystyle {3 \over {10}}\) công việc

Ngày thứ hai: \( \displaystyle {1 \over 5}\) công việc

Trung bình: ? phần công việc

Bài giải

Hai ngày đầu, đội sản xuất làm được số phần công việc là :

\( \displaystyle {3 \over {10}} + {1 \over 5} = {1 \over 2}\) (công việc)

Trung bình mỗi ngày đội sản xuất làm được số phần công việc là :

\( \displaystyle {1 \over 2}:2 = {1 \over 4}\) (công việc)

Đáp số: \( \displaystyle {1 \over 4}\) công việc. 


Bài 4

a) Mua 4 quả trứng thì phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 7 quả trứng như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

b) Nếu giá bán mỗi quả trứng giảm đi 500 đồng thì với 10 000 đồng có thể mua được bao nhiêu quả trứng như thế?

Phương pháp giải:

- Tính giá tiền trước đây khi mua 1 quả trứng = giá tiền khi mua 4 quả trứng : 4.

- Tính giá tiền khi mua 7 quả trứng = giá tiền khi mua 1 quả trứng × 7

- Tính giá tiền hiện nay khi mua 1 quả trứng = giá tiền trước đây khi mua 1 quả trứng – 500 đồng.

Xem thêm: Những Lời Chúc Thôi Nôi Hay Và Ý Nghĩa Nhất

- Tính số quả trứng hiện nay có thể mua được ta lấy 10 000 đồng chia cho giá tiền hiện nay khi mua 1 quả trứng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

a) 4 quả: 10 000 đồng

7 quả: ? đồng

b) Giá mỗi quả giảm 500 đồng

10000 đồng: ? quả

Bài giải

a) Mua 1 quả trứng như thế phải trả số tiền là :

10000 : 4 = 2500 (đồng)

Mua 7 quả trứng như thế phải trả số tiền là :

2500 × 7 = 17500 (đồng)

b) Giá bán của 1 quả trứng sau khi giảm giá là:

2500 – 500 = 2000 (đồng)

Sau khi giảm giá 500 đồng mỗi quả trứng, với 10000 đồng có thể mua được số quả trứng là: