Bài 4 trang 39 sgk toán 10

     

Hàm số (y = f(x)) với tập xác minh (D) gọi là hàm số chẵn giả dụ : (forall x in D) thì ( - x in D) cùng (fleft( - x ight) = fleft( x ight)).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 39 sgk toán 10

Hàm số (y = f(x)) với tập xác định (D ) gọi là hàm số lẻ nếu như : (forall x in D) thì ( - x in D) cùng (fleft( - x ight) = - fleft( x ight)).

Lời giải đưa ra tiết:

Tập khẳng định của (y = f(x) = |x|) là (D = mathbb R).

(∀x ∈mathbb R Rightarrow -x ∈mathbb R)

(f(- x) = |- x| = |x| = f(x))

Vậy hàm số (y = |x|) là hàm số chẵn.


LG b

 (y = (x + 2)^2)

Phương pháp giải:

Hàm số (y = f(x)) với tập khẳng định (D) hotline là hàm số chẵn trường hợp : (forall x in D) thì ( - x in D) và (fleft( - x ight) = fleft( x ight)).

Hàm số (y = f(x)) với tập xác định (D ) điện thoại tư vấn là hàm số lẻ giả dụ : (forall x in D) thì ( - x in D) và (fleft( - x ight) = - fleft( x ight)).

Lời giải bỏ ra tiết:

Tập xác minh của (y = f(x) = (x + 2)^2) là (mathbb R).

(forall x ∈mathbb R Rightarrow-x ∈mathbb R)

( f(- x) = (- x + 2)^2 )( = x^2– 4x + 4 = (x - 2)^2 )

(≠(x+2)^2 = f(x))

Mà ( - f(x) = -(x+2)^2) nên

(f(- x) = (x - 2)^2 ) (≠ -(x+2)^2 =- f(x))

Vậy hàm số (y = (x + 2)^2) không chẵn, không lẻ.

Xem thêm: Sơ Đồ Mạch Khuếch Đại Không Đảo Là Gì, Bộ Khuếch Đại Không Đảo


LG c

(y = x^3 + x) ;

Phương pháp giải:

Hàm số (y = f(x)) với tập khẳng định (D) hotline là hàm số chẵn nếu như : (forall x in D) thì ( - x in D) cùng (fleft( - x ight) = fleft( x ight)).

Hàm số (y = f(x)) với tập xác minh (D ) gọi là hàm số lẻ nếu : (forall x in D) thì ( - x in D) cùng (fleft( - x ight) = - fleft( x ight)).

Lời giải bỏ ra tiết:

Tập xác định: (D =mathbb R), (forall x ∈ D Rightarrow -x ∈ D)

(f(– x) = (– x)^3 + (– x) = - x^3 - x ) (= - (x^3+ x) = – f(x))

Vậy hàm số đã chỉ ra rằng hàm số lẻ.


LG d

(y = x^2 + x + 1).

Phương pháp giải:

Hàm số (y = f(x)) với tập xác định (D) call là hàm số chẵn giả dụ : (forall x in D) thì ( - x in D) với (fleft( - x ight) = fleft( x ight)).

Hàm số (y = f(x)) cùng với tập xác định (D ) gọi là hàm số lẻ ví như : (forall x in D) thì ( - x in D) cùng (fleft( - x ight) = - fleft( x ight)).

Lời giải chi tiết:

Tập xác định: (D=mathbb R), (forall xin D Rightarrow -xin D)

(f(-x)=(-x)^2+(-x)+1) (=x^2-x+1 e f(x))

Lại tất cả ( - fleft( x ight) = - left( x^2 + x + 1 ight) ) (= - x^2 - x - 1)

Nên (f(-x)=x^2-x+1 ) ( e - x^2 - x - 1 = -f(x) ) 

Vậy hàm số không chẵn cũng không lẻ.

Xem thêm: 20 Năm Cừu Dolly: Vì Sao Chưa Thể ' Nhân Bản Vô Tính Cừu Đôly

maymoccongnghiep.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 59 phiếu
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp maymoccongnghiep.com.vn


gửi góp ý hủy bỏ
×Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện maymoccongnghiep.com.vn.Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


GửiHủy bỏ

Liên hệ | thiết yếu sách

*

*

*

Đăng ký kết để nhấn xem giải thuật và tài liệu miễn phí

Cho phép maymoccongnghiep.com.vn gởi các thông báo đến chúng ta để thừa nhận được các xem lời giải cũng như tài liệu miễn phí.