Bài 12 sgk toán 7 tập 1 trang 58

     

Giải bài bác 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết thêm hai đại lượng x cùng y tỉ lệ thành phần nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15
Bạn đang xem: Bài 12 sgk toán 7 tập 1 trang 58

Đề bài

 Cho biết nhì đại lượng (x) cùng (y) tỉ trọng nghịch với nhau với khi (x = 8) thì (y = 15)

a) Tìm hệ số tỉ lệ

b) Hãy màn trình diễn (y) theo (x);

c) Tính quý giá của (y) lúc (x =6; x = 10).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*
Xem thêm: Nguyên Nhân Hình Thành Đất Mặn Là Do ? Nguyên Nhân Hình Thành Đất Phèn Là Do

Nếu đại lượng (y) contact với đại lượng (x) theo bí quyết (y = dfracax) giỏi (xy=a) ((a) là một trong những hằng số khác (0)) thì ta nói (y) tỉ lệ thành phần nghịch cùng với (x) theo hệ số tỉ lệ (a.)


Lời giải đưa ra tiết

a) (x) với (y) là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch bắt buộc công thức tổng quát (y = dfracax) ((a e0)) (1)

Theo đề bài (x = 8) thì (y = 15), cụ vào cách làm (1) ta được:

(15 = dfraca8) hay (a = 15.8 = 120)

Vậy hệ số tỉ lệ là (120.)

b) Công thức biểu diễn (y) theo (x) là: (y = dfrac120x)

c) lúc (x = 6) thì (y = dfrac1206 = 20).

lúc (x = 10) thì (y = dfrac12010 = 12).
Xem thêm: Trường Đại Học Phí Trường Đại Học Văn Lang Năm 2021, Học Phí Đại Học Văn Lang 2022

Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + maymoccongnghiep.com.vn"Ví dụ: "Bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 maymoccongnghiep.com.vn"